انواع سیگار برگ کوبایی

دسامبر 24, 2020 مدیر سایت 0

سیگار برگ به لوله بزرگی مجتمع از تنباکوی خشک شده گفته می‌شود که در داخل یک برگ قرار می‌گیرند. سیگار برگ را همانند سیگار استفاده می‌کنند. […]

منبع های دو جداره

دسامبر 24, 2020 مدیر سایت 0

مقدمه: منبع های دو جداره یا همان مخزن های دو جداره برای تولید آب گرم مصارف خانگی و تجاری می باشند.که در واقع نقش مبدل […]