پایان نامه های سری پانزدهم

دسترسی متن کامل – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲۰

سرنشین عابر پیاده مجموع تعداد ۲۵۹ ۱۷۱ ۱۶۱ ۵۹۱ درصد ۴۴ ۲۹ ۲۷ ۱۰۰ نمودار۴-۱۲- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال ۱۳۹۲۴-۴- سوال ۲ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟آمـار تلفـات نـاشی از حوادث رانندگی به تفکیک سن و جنس طبقه بندی […]

پایان نامه های سری پانزدهم

متن کامل – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

هر نفر که در اثر تصادفات جادهای ناتوان، مجروح یا کشته میشود، گروهی از افراد دیگر مانند خانواده و دوستان را متاثر میسازد. مشخص نمودن ارزش هر یک از افرادی که قربانی این سوانح میشوند، جمع کردن این ارزشها و بدست آوردن رقمی که بتوان هزینه ناشی از تصادفات جادهای را نشان داد، امری غیر […]

پایان نامه های سری پانزدهم

سامانه پژوهشی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۰

هزینههای مستقیم از جمله هزینههای درمانی و توانبخشی هزینههای بعد از فوت و هزینههای نگهداری معلولان ناشی از تصادفات و افزایش بار معلولیت در جامعه و هزینههای جبران خسارت از جمله پرداخت دیه و هزینههای غیر مستقیم مثل بروز و ایجاد مشکلات روحی و روانی در خانوادههای حادثه دیده و هزینههای ناشی از دست رفتن […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

۲-۱-۵- ۳- عوامل موثر بر کاهش تصادفات جادهایتصادفات جادهای، یکی از مهمترین چالشهای حمل و نقل محسوب می شوند. عواملی در ایجاد تصادفات جادهای نقش دارند. در واقع برای کاهش تصادفات جادهای بایستی نسبت به ارایه دیدگاهی نو اقدام کرد. این دیدگاه منجر به اصلاح باورهای پیشین و حذف اعتقادات نادرست و تغییر باورها و رفتارها […]

پایان نامه های سری پانزدهم

پژوهش – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

بدین ترتیب جامعه شناختی و روانشناختی تصادفات را میتوان به عنوان بررسی علمی رفتار اجتماعی رانندگان در آمد و شد و حین رانندگی تعریف کرد. همچنین جامعه شناختی و روانشناختی تصادفات عبارت از مطالعه قوانین و فرآیندهای اجتماعی است که رانندگان را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضای نهادهای اجتماعی […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

پیشرفت و افزایش جمعیت از عوامل افزاینده سوانح و حوادث از جمله تصادفات جادهای به شمار میآیند. توسعه فعالیتهای مختلف انسانی در امر حمل و نقل، منجر به افزایش تصادفات جادهای گردبده و با گسترش آن به چهره‌ای ناسازگار برای جوامع انسانی تبدیل شده و با ایجاد نا امنی، آن را با خطری جدی مواجه […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳

استان خوزستان (معادل ۶۰۰ نفر)، از نظر تلفات بالا در حوادث رانندگی برون‌شهری در سال ۱۳۹۲ محسوب می‌شود(۹). همچنین از نظر آمار استانی، استان مازندران ۸۶۹ نفر کشته در سوانح رانندگی درون و برونشهری (تصادفات جادهای) جز ۱۰ استان نخست حادثه خیز بوده است. و در بخش تلفات عابر پیاده، استان مازندران با ۴/۱۰ درصد، […]

پایان نامه های سری پانزدهم

مقاله علمی با منبع : شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

گروه‌های بزرگ افراد، خانواده‌ها، دوستان برنامه‌ی ثابت تصمیمات خودجوش زمان کم زمان زیاد مناظر تجارب سبک زندگی وارداتی سبک زندگی محلی راحت/ منفعلانه دشوار/ فعال پر سر و صدا آرام خرید تهیه‌ی هدایا منبع: شارپلی و تلفر ( ۲۰۰۸)توسعه پایدار گردشگری شاخه‌های زیادی دارد که به نقل از مافورث و مونت به‌طور مختصر به آن‌ها […]

پایان نامه ارشد

بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران …

یکی از معیار های سنجش ریسک یا انحراف نامطلوب، نیم واریانس است که در واقع برای محاسبه پراکندگی صفت متغیر به کار می رود. در این تحقیق، نیز تاکید خاص بر این معیار خواهد شد. به طور کلی اگر ریسک را احتمال زیان تعریف کنیم، آن گاه تغییرات مطلوب(یعنی افزایش نرخ بازدهی دارایی مالی) به […]

پایان نامه ارشد

برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت …

1351181 جدول مربوط به جمعیت و مساحت مناطق 9 گانه شهرداری شیراز در سال 1385محله گل کوب در مرکز شهر شیراز و در مجاورت دروازه کازرون که یکی از دروازه های قدیم شهر بوده قرار گرفته است.این دروازه در زمان گسترش و توسعه های شهری دهه 1310-1320 به همراه حصارهای شهر تخریب شده تا زمینه […]