پایان نامه های سری پانزدهم

پژوهش – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

درصد ۲۵ ۱۸ ۱۷ ۱۱ ۱۴ ۵ ۲ ۶ ۱ ۰ ۱۰۰ نمودار۴-۱۵-وضعیت تلفات استان به تفکیک میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۲۴-۶- سوال ۴ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک محل فوت متوفی چگونه است؟محل فوت افراد پس از تصادفات جادهای استان به عنوان یکی از عاملهای مهم در موضوع مرگ ناشی از این […]

پایان نامه های سری پانزدهم

متن کامل – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

هر نفر که در اثر تصادفات جادهای ناتوان، مجروح یا کشته میشود، گروهی از افراد دیگر مانند خانواده و دوستان را متاثر میسازد. مشخص نمودن ارزش هر یک از افرادی که قربانی این سوانح میشوند، جمع کردن این ارزشها و بدست آوردن رقمی که بتوان هزینه ناشی از تصادفات جادهای را نشان داد، امری غیر […]

پایان نامه های سری پانزدهم

سامانه پژوهشی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۰

هزینههای مستقیم از جمله هزینههای درمانی و توانبخشی هزینههای بعد از فوت و هزینههای نگهداری معلولان ناشی از تصادفات و افزایش بار معلولیت در جامعه و هزینههای جبران خسارت از جمله پرداخت دیه و هزینههای غیر مستقیم مثل بروز و ایجاد مشکلات روحی و روانی در خانوادههای حادثه دیده و هزینههای ناشی از دست رفتن […]

پایان نامه های سری پانزدهم

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- …

تعقیب پیشرفتها حین سفراطلاع رسانی به شرکا در مورد برنامه هااصلاح برنامه ها در صورت بروز وقایع غیرمنتظره بعد از سفرکمیسیون ها و پرداخت هابازخوردها و پیشنهاداترسیدگی به شکایاتایجاد وفاداری از طریق پایگاه اطلاع رسانی (بوهالیس، ۱۳۸۵).کسب‌وکارها می‌بایست از طریق یکپارچه‌سازی پردازش اطلاعات و همکاری میان بازیگران (یکپارچگی خارجی) مراحل مختلف زنجیره ارزش، بر ارزش‌های […]

پایان نامه های سری پانزدهم

علمی : شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- …

یکپارچگی دارای دو جنبه است: یکپارچگی داخلی و خارجی. یکپارچگی داخلی به یکپارچگی سیستم‌ها و فرایندها در یک کسب و کار اشاره داشته و یکپارچگی خارجی به یکپارچگی با سیستم‌ها و فرایندهای سایر بازیگران در زنجیره ارزش اشاره دارد (جوو، ۲۰۰۲). اپلیکیشن‌های وب به‌خوبی می‌توانند با پایگاه‌های داده و همچنین سیستم‌های پس‌خوان مانند ERP یکپارچه […]

پایان نامه ارشد

برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 18

1-احداث یک معبر سواره اصلی برای اتصال شهر قدیم به مناطق جدید با توقفگاه های حاشیه ای2-امکان دسترسی سواره به مجموعه ها وفضاهای شهری بافت کهن در حد ممکن طراحی این معبر می بایستی نکات زیر را در نظر می داشت :1-عدم تلاقی با هیچ یک از یادمان ها و بناهای مهم و کارونسرا ها2-حفظ […]

پایان نامه ارشد

منابع مقالات علمی : نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی- …

گردشگرانی که رویکرد علمی و تخصصی داشته و بیشتر از افراد عادی مایل هستند به مطالعه و پژوهش در مواریث فرهنگی ایران بپردازند؛گردشگران سلامت که با عدف بهره مندی از ظرفیت پزشکی و سلامت ایران برای معالجه و مداوا و در کنار آن بازدید از مراز فرهنگی و تاریخی به ایران سفر می کنند ( […]

پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – بررسی ارتباط بين نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی- قسمت 126

– به روز رسانی منابع علمی و تکنیک های به کار رفته در طراحی و ارائه خدماتمیزان انگیزه کارکنان برای ایجاد نو آوری و خلاقیت در کار –– تشویق افراد نوآور و خلاق– فراهم کردن زمینه هایی جهت پرورش خلاقیت2- بررسی و محک زنی سازمان از بعد رقابت در قالب موارد زیر– توسعه فعالیت رقبای […]