مقاله رایگان درباره ایلام، دمای، سلسیوس

آنکه در شب‌های فصل زمستان برای گرم نگه داشتن فضاهای داخلی استفاده از وسایل گرم کننده ضروری است. اما در روزهای فصل زمستان و حتی در روزهای سردترین ماه سال، امکان گرمایش خورشیدی وجود... دنباله مطلب

مقاله رایگان درباره کتابخانه ها، قرن نوزدهم، بخش اقتصاد

اپرا هم در سال1637در ونیز آغاز به کارکرد.اما پس از این دوره هنوز در مناطقی، اپرا همچنان در فضای باز برگزار می شد.برگزاری نمایش واپرا در فضاهای عمومی شهر،در مفاهیم طراحی شهری هم... دنباله مطلب

مقاله رایگان درباره آداب و رسوم، مفهوم وجود، نقشه راه

هنری کسینجر می گوید : نظام بین المللی قرن بیست و یکم ، حداقل شامل شش قدرت اصلی ، آمریکا، اروپا ، چین ، ژاپن ، روسیه احتمالاً هند و کشورهای متوسط و کوچک خواهد بود . و شش قدرت اصلی به پنج ،... دنباله مطلب

مقاله رایگان درباره آداب و رسوم، آموزش و پرورش، معنادار بودن

ت تضادهای قوی ایجاد می کند زیرا یک طرف آن رو به بادهای غالب و آبهای عمیق است. حال آنکه جانب دیگر رو به تالاب و بسیار آرام است. طرح پروژه از شکل محل و برجستگی آن گرفته شده است. طرح در طول... دنباله مطلب

مقاله رایگان درباره آموزش هنر، شهر تهران، ترجمه قرآن

امروز بیشتر فرهنگسراها در شهر تهران و چند شهر دیگر مانند اصفهان برپا شده اند و معمولاً کوشیده شده برای هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرای بزرگ ترتیب داده شود. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش... دنباله مطلب

مقاله رایگان درباره آداب و رسوم، نظام ارزش ها، تماشاگران

لابی وتشکیلات اداری 45 غرفه ها فروش محصولات فرهنگی و هنری 46 آمفی تئاتر 46 سالن انتظار 46 ورودی 47 گیشه 47 راهروهای سالن نمایش 47 صندلی تماشاگران 47 ورودی ها و خروجی های سالن 48 سرویس های... دنباله مطلب

مقاله با موضوع وجود رابطه، وجود رابط

است. فرض صفر در این آزمون صفر بودن ضریب همبستگی (عدم وجود رابطه) است. اگر سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد خواهد شد. یعنی در این صورت بین متغیرها رابطه وجود خواهد... دنباله مطلب

مقاله با موضوع سابقه خدمت، وجود رابط، وجود رابطه

هدف‌مدار، که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد (خاکی،‌1382). در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسش... دنباله مطلب

مقاله با موضوع سلسله مراتب، شناخت علم

همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی با ساختار ارگانیکی و مکانیکی مدارس شیراز پرداختند جامعه آماری ایشان 280 نفر از مدیران مدارس شیراز بود که تعداد 130 نفر از آن ها... دنباله مطلب

مقاله با موضوع ناخودآگاه، مدارس متوسطه، پرسش نامه

دیگر سازمان خلاق احترام به افراد است و آنها باور دارند که می‌توانند همگام با نیازهای سازمان، رشد کنند. 6-5-7-2ارائه خدمات مردمی هدف نهایی در این سازمان‌ها توجه به نیازمندی‌های... دنباله مطلب