متن کامل -تحول ستارگان

ژوئن 12, 2021 مدیر سایت 0

شکل (۲-۵): نمودار انرژی آزاد بر حسب قطبش در دماهای مختلف و چگالی‌های متفاوت. نمودار پارامتر قطبش در نقاط کمینه‌ی انرژی در حضور میدان مغناطیسی […]