آموزشی

گزارش کارآموزی
واحد شوشتر

مکان :

موضوع :

استاد کارآموزی : مهندس نوذریان

تهیه کننده : محمد زلقی

ایمنی صنعتی

پاییز 86

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 4-1
فصل اول 9-5
1-1 تاریخچه شرکت
2-1- واحد پست زدایی
3-1- خط تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط
فصل دوم 14-10
1- معرفی واحد پیت زدایی
2- شرح فرایند
2-1 حمل باگاس
2-2مغزگیری باگاس
2-3 انبار اضطراری
3- شرح عملکرد مجموعه 16-14
فصل سوم
وظیفه کارورز در واحد 17
معرفی شغل ایمنی و بهداشت در واحد 18
شرح وظایف 19
فصل چهارم
وظیفه مدیریت در امر حفاظت 25-20
فصل پنجم
بررسی حوادث در کارگاه ها 39-26
5-1 تحقیقات آماری
5-2 بررسی جنبه های روانی و فیزیولوژیکی کارگران
5-3 فعالیت های تبلیغاتی و آموزشی
5-4 سازمان و تشکیلا حفاظتی
5-6 زیان های وارده در اثر حادثه
فصل ششم
6-1 بررسی کارگاه از لحاظ رعایت اصول ایمنی و بهداشت 44-40
6-2 وضعیت بهداشتی کارگاه
6-3 مشکلات جاری موجود در کارگاه
فصل هفتم
بررسی خطرات موجود 48-45
ایمنی وسایل انقال نیرو 49-48
خطر وسایل مکانیکی انتقال نیرو 53-49
الف ـ نکات ایمنی و طراحی ماشین 54
ب ـ نکات ایمنی در طراحی کارگاه 54
ج ـ نکات ایمنی مربوط به متصدی دستگاه 56-55
خطرات و راه دهای پیشگیری 58-56
خطر برق گرفتگی و سوختگی و راه های پیشگیری 69-58
بررسی نور در کارگاه ها 74-69
بررسی خطرات ناشی از سر و صدا 77-74
حریق و راههای پیشگیری 91-78
پیشنهادات 94-92
منابع 95

با سپاس از :

مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس توکلی که با موافقت با درخواست اینجانب جهت گذراندن دوره کارورزی در شرکت فراوران ظریف خوزستان امکان آشنایی با صنعت و فرایند تولید آن واحد را به دادند صمیمانه تشکر نمایم. همچنین جا دارد که از مدیریت فنی جناب آقای مهندس نورمحمدی و جناب مهندس کیومرث فخرالدین ریاست محترم طرح و برنامه و استاد ارجمند جناب آقای مهندس نوذریان که کمک و راهنمائیهای مفید و ارزنده این عزیزان بود که به اینجانب کمک نمود تا دوره کارورزی خود را به پایان برسانم. برای تمامی مدیران، رؤسا و سرپرستان محترم که اینجانب را در این مدت کمک و یاری نمودند آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون را دارم.

مقدمه:

اگر از اشعار (نظم و ترتیب + نظافت = ایمنی) شروع کنیم اهمیت موضوع به عنوان یک اصل مهم و ضروری مشخص می شود. این معادله یک تعریف گویا برای ایمنی حفاظت و فرهنگ ایمنی می باشد. به طوری که مسلم است الفبای ایمنی در محل کار رعایت نظم و ترتیب می باشد.
هیچ کاری بدون نظم و ترتیب در هیچ مرحله هستی در این گیتی میسر نخواهد شد و اگر هم میسر شود نتیجه مطلوب گرفته نخواهد شد. ایمنی با مفهوم فوق مستلزم رعایت آن برای همه افراد بشری چه در محیط کار و چه در غیر محیط کاری می باشد. تا بهتر زیست کنند و از تمام امکانات و از تمام فرصتها با تمام وجود به نحو احسن استفاده کنند اگر غیر این باشد باید مطمئن بود که مفهوم بالا در تمام مراحل مختلف توسط افراد رعایت نگردیده است و یا به طور کامل رعایت نشده است.
با یک نگاه مختصر به خلقت طبیعت می بینیم که خداوند طبیعت را با نظم و ترتیب و ظرافت خاصی آفریده است. طبیعت وجود انسان را در نظر می گیریم و می بینیم که چشم ما توسط ابروها و مژه ها و پلکها حفاظت می شود که از ورود عرق و چرک به چشم ما که از حساس ترین و ظریف ترین قسمت بدن است جلوگیری می کند. و همچنین نقش پوست و لاله و ساختمان گوش بعنوان سپر ایمنی و دیگر جزئیات بیرونی و درونی بدن انسان که همگی نشان گر این است که بدون ایمنی اصلاحیات وجود نخواهد داشت.
با صنعتی شدن جوامع بشری و ایجاد کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی و تحولات شگرفی که ورود ماشین در تکامل پیشرفت صنعت بوجود آورد همچنین رشد روزافزون و سریع تکنولوژی در جهان و ابداع و ارائه روشهای جدید در صنایع و وقوع اختراعات و اکتشافات علمی و فنی باعث گردید انسان امروزی در معرض و تهدید و فشار آن چیزهایی قرار بگیرد که خود به دست خود ساخته و ایجاد کرده است. واقعیت امر این است که اکنون بیش از هر زمان دیگر ما در معرض خطرات و حوادث گوناگون هستیم این خطرات و حوادث کلیه فعالیت های زندگی ما را در محیط کار، خیابان، منزل و به طور کلی در همه جا تهدید می کند.
فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی، وابستگی مادی گرفتاری خانوادگی و سایر کمبودها روح و روان ما را می آزارد.
دراین شرایط نیاز صیانت از نیروی کار و حفظ جان وی در مقابل خطرات محیط کار و برطرف کردن نیازهای معنوی و مادی شدیداً احساس می شود که کارگر و کارمند با طمأنینه و خیال خاطر به کار خود ادامه داده و به الطبع به روند تولید نیز کمک خواهد شد.
با یک مقایسه آماری خسارات ناشی از حوادث محیط کار و اثرات سوء آن در روحیه کارگران که پارامتر مهمی در راندمان و بهره وری و تولید است به این نتیجه می رسیم که مدیریت کارخانجات و مؤسسات دولتی و خصوصی و صنعتی می بایست امور حفاظت و ایمنی را جزئی از کار تولیدی بشمار آورند و به همان اندازه که به کمیت و کیفیت تولید با هزینه حداقل فکر می کنند به مقررات و موارد ایمنی نیز علاقه مند و مقید باشند و اطمینان داشته باشند تا زمانی که یک مدیر خود در امر حفاظت و ایمنی پیشقدم و علاقه مند نباشد سرپرستان و دیگر مسئولین نمی توانند نتایج ثمربخشی را دراین باره بدست آورند.
انسانهایی که با دست، پا، چشم، گوش، ریه، مغز و اعضای مختلف اندامشان را درجریان کار و حوادث و بیماری های ناشی از آن از دست می دهند و آثاری که در کوتاه مدت و بلند مدت بر روحیه افراد و خانواده و جامعه و حتی نسلهای آینده می گذارد و زیانهایی که انسانها در پی این حوادث به صورت زیان معنوی و مادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم متحمل می شوند ناشی از رعایت ایمنی در کلیه مراحل زندگی و محیط کار می باشد.
مسئله قابل بحث دیگر عدم اطلاع کارگران و کارفرمایان از حقوق و مقررات قانونی می باشد اگر کارگران به حقوق خود واقف شوند مراجعین وزارت کار و ادارات تابعه به تعداد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت و اگر کارفرمایان به وظیفه خود واقف شوند. و با مقررات قانون کار و آئین نامه های حفاظت بهداشت کار آشنا شوند و خواسته های بازرسان کار را بدانند، دیگر در مدیریت کارگاه ها و حیطه عمل خود دچار مشکل نخواهند شد. عدم اطلاع از مقررات فوق می باشد که کارفرمایان همیشه مقررات و ائین نامه های حفاظت و بهداشتکار از سوی بازرسان کار کنترل می شود همچون غولی حساب می کنند که هیچ موقع خودشان را قادر به انجام وظیفه خود نمی دانند و فکر می کنند که هزینه های کلانی را باید متحمل شوند و یا اصلاً فکر می کنند مقررات و قوانین موجود و اجرای آن یک عامل دست انداز در کار آنها می باشد. در حالی که اینطور نیست اگر کارفرمایان به توصیه های حفاظتی و ایمنی بازرسان کار توجه بکنند و با مقررات و آئین نامه ها آشنا شوند. آموزشها و راهنماییهای لازمه را از بازرسان کار بخواهند می توانند با کوچکترین هزینه از عهده وظایف خود برآیند و به جای آنکه جرائم سنگین را به مراجع قانونی بپردازند مبالغ فوق را جهت ارتقاء سطح کیفی حفاظت در کارگاهها صرف کنند و کارگران را از لحاظ بنیه مالی تقویت کنند و مبالغی را صرف آموزش کارگران کنند، در این صورت کارگران بیش از پیش به کار خود علاقه مند میشوند و با رعایت نظم و ترتیب و مقررات و آئین نامه های حفاظتی و بهداشتی تولید بهینه و بهره وری بیشتر خواهد شد.

فصل اول
1-1 تاریخچه ی شرکت
پروژه تولیدی فیبر نیمه سنگین با دانسیتۀ (MDF) یکی از طرح های جانبی شرکت توسعه نیشکر می باشد که در ابتدای سال 1385 با نام تخته صنعتی فرآوران ظریف خوزستان به شماره 23933 در اداره ثبت شرکت های اهواز به ثبت رسیده است مطالعات اولیه این طرح در سال 1372 آغاز و نهایتاً قرارداد اصلی به منظور اجراء فی ما بین شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و موسسه جهاد تحقیقات در سال 1379 منعقد گردید. موضوع فعالیت این شرکت تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط MDF از ضایعات نیشکر(باگاس) با ضخامت 30-8 میلی متر می باشد تامین کننده اصلی ماشین آلات تولیدی که با توجه به تکنولوژی تجهیزات آن در ایران بی رقیب و در جهان با توجه به ظرافت تولید یک صد هزار تن تخته در سال (132هزار متر مکعب) و استفاده از باگاس بعنوان ماده اولیه منحصر بوده شرکت فنلاندی Metso می باشد. در صورت آغاز عملیات بهره برداری کامل این طرح قادر به ایجاد حدود 150فرصت شغلی خواهد بود که در حال حاضر بخشی از آن بنام واحد مغزگیری باگاس (که تامین کننده خوراک اولیه کارخانه تهیه خوراک دام می باشد) از سال 1383 فعال گردیده و در حال حاضر اصلی ترین تامین کننده ماده اولیه مورد نیاز شرکت خوراک دام می باشد محل اجرای طرح در زمینی به مساحت 27هکتار مربع در محدوده کشت و صنعت امام خمینی واقع گردیده و با داشتن 12500 متر مربع زیربنای صنعتی و 11000 متر مربع زیربنای غیرصنعتی حدود 92% پیشرفت فیزیکی داشته که ان شاا… به زودی شاهد بهره برداری کامل از آن خواهیم بود. از جمله اصلی ترین بخش های این طرح می توان به واحدهای مغزگیری باگاس؛ ذخیره سازی باگاس به روش تر، خط شستشوی الیاف، سیستم آسیاب و جداسازی الیاف، سیستم مواد افزودنی، خشک کن ها، خط پرس و فرمینگ، خط سمباده زنی و تکمیل، بسته بندی و انبار محصول اشاره نمود.

2-1 واحد پیت زدایی

باگاس اصلی ترین ماده خام به منظور تولید MDF بوده که از طریق آسیاب کارخانه شکر تامین گردیده و سپس بوسیله سیستم انتقال دهنده به سمت واحد پیت زدایی کارخانه MDF هدایت می شود به منظور جداسازی هرگونه اشیاء فلزی احتمالی همراه باگاس سیستم مگنت در مسیر استحصال باگاس به سوی واحد پیت زدایی تعبیه گردیده است. باگاس ورودی در ابتدا توسط نقاله های توزیع کننده وارد دستگاه های دیپیتر شده تا عملیات جداسازی پیت از باگاس انجام شود. در دستگاههای دیپیتر طی یک فرآیند ساده مکانیکی ذرات پیت زا آن جدا شده بعنوان ماده اولیه تولید خوراک دام به سوی کارخانه خوراک دام هدایت می گردد.
باگاس مغزگیری شده درمراحل بعد از طریق نقاله هدایت کننده به سوی مخزن اختلاط هدایت می شود پس از ایجاد سوسپانسیون مناسب به منظور ذخیره سازی در یارد به سوی انبار ذخیره سازی منتقل می گردد.
لازم به توضیح است، ظرفیت دریافت باگاس از سوی واحد دیپیتینگ 320000 تن بر مبنای 50% رطوبت باگاس در سال می باشد تا عملیات پیت زدایی بر روی آن انجام پذیرد و پس از طی مراحل باگاس پیت زدایی شده به سمت مخزن مخلوط رفته و از آنجا سوسپانسیون 5/2 درصد حاصله از طریق ریزش در یارد ذخیره سازی ذخیره گردد. این مراحل تماماً از طریق ابزار دقیق هدایت و کنترل می گردد.

3-1 خط تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط
پس از انتقال باگاس از طریق موبایل هارپر بر روی نقاله فیبر به منظور ایجاد سوسپانسیون 5/2 درصد به سمت مخزن اسلاشینگ چست (STASHING CHUST) هدایت نشده و پس از آن سوسپانسیون حاصل توسط پمپ به واحد شستشو الیاف انتقال یافته که در این مرحله فیبر مورد نیاز خط تولید به صورت کامل شستشو و از آلودگی و پیت پاک می گردد. فیبر شسته شده پس از آبگیری توسط شوت از طریق نقاله اسپراکت به سوی واحد آماده سازی الیاف هدایت شده تا فیبر تولیدی مرحله قبل پس از عبور از سیستم های پیش گرمادهی و عبور از دستگاه دفیبراتور بصورت الیاف درآمده و پس از اضافه نمودن مواد افزودنی لازم طی مراحل قبل، وارد خشک کن ها گردد.
هوای گرم مورد نیاز به مظور عملیات خشک کنی توسط میکینگ چمبرها و فن هایی به سوی خشک کن منتقل و موجب خشک شدن الیاف تا میزان مورد نیاز می گردد. دستگاه دفیبراتور قلب کارخانه محسوب می گردد که بر اساس دیسک های آن نام گذاری می شود.

دستگاه نصب شده در این واحد 54اینچی بوده و دارای یک دیسک ثابت و یک دیسک متحرک میباشد. باگاس از مرکز دیسک ثابت وارد شده و در اثر نیروی گریز پس از عبور از شیارهای سگمنت ها، الیاف از دستگاه خارج و جهت انجام عملیات بعدی یعنی چسب زنی و خشک کردن الیاف به مرحله دیگر می رسد. لازم به ذکر است قبل از ورود باگاس به دستگاه ریفاینر، در دو نقطه عملیات واکس زنی به منظور کنترل رطوبت الیاف و کاهش نیروی اصطکاک میان الیاف و سگمنت های دستگاه به آن اضافه می شود.
همانگونه که بیان شد باگاس از مرحله شستشو وارد مرحله آماده سازی الیاف شده تا طی فرآیند پیش بخار زنی و آبگیری شده و مجدداً تحت حرارت قرار گرفته تا بتوان هرچه راحت تر در دستگاه دفیبراتور الیاف را از باگاس پالایش نمود.

رزین و آمونیاک نیز بصورت مایع درونی مخازن ذخیره سازی می شود تا در مرحله چسب زنی و اضافه نمودن مواد افزودنی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
به منظور استفاده از مواد افزودنی آنها را درون مخازن روزانه ذخیره سازی کرده تا با استفاده از دوزینگ پمپ ها وارد سیستم شکل دهی گردند.
الیاف تولید شده پس از عبور از خشک کن ها در دوزینگ بین ذخیره گردیده و سپس متناسب با ضخامت تخته مورد نظر به سمت دستگاه فرمینگ هدایت می شود.
الیاف ورودی به

]]>