آموزشی

کارکنان، فکس، اتومایسیون، مدیران، تلفن، اینترنت، ارتباطات، است.که، بازوی، رایانه، ایمیل، است. -عملکرد،

از واحدهای سازمان در هر محدوده جغرافیایی می توانندبا هم ارتباط برقرار نمایند. بنابراین به کار گیری تلفن های داخلی در سازمان ها، ارگان ها و شرکتها موجب افزایش سرعت انتقال اطلاعات، افزایش امنیت اطلاعات و کاهش هزینه ها خواهد شد.
17-1-2اکسترانت
عبارت است از مجموعه ای از اینترنت ها که به وسیله یکی از روش های ارتباطی نظیرDialup؛ارتباط فیزیکی مستقیم، ماهواره، شبکه مخابراتی به یکدیگر متصل می گردد.در این نوع شبکه کاربران از راه دور با مجوزهای خاص از شبکه استفاده می کنند.شبکه اکسترانت همانند شبکه های محلی گسترده بوده ولی با ویژگی های خاص.
18-1-2ایمیل
مخفف Electronicalmail نامه الکترونیکی است.که از طریق اینترنت فرستاده می شود،سرویس ایمیل e-mail serviceسامانه ای است که این خدمات را ارائه می کند. ونشان پست الکترونیک نشانی است، که برای ایمیل به هر شخص مشخص شده است.
یکی از کاربردهای اینترنت فرستادن و دریافت نامه های الکترونیکی است، نامه الکترونیکی پرونده ای است که از طریق شبکه اینترنت برای مخاطبی که دارای آدرس ایمیل است؛فرستاده می شود.(صفایی محمد،خرداد1392).
e-mailبهترین ابزار ارتباطی در دنیاست.چرا که علیرغم سرعت بالا،قیمت ارزان،آفلاین(off line)است.یعنی بر خلاف تلفن و فکس ،نیازی نیست که گیرنده در هنگام دریافت پیام در مقصدحضور داشته باشد.(ساعدی محمدصادق،1391).
19-1-2 مودم
مودم، وسیله ای است که داده های شما را که به صورت دیجیتالی هستند برای انتقال از طریق خط تلفن به صورت آنالوگ تبدیل می کند و بالعکس در هنگام دریافت، داده ها را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می کند . سرعت پایین مودم ملال آور است و گاهی اوقات باعث ناامید شدن از دریافت بعضی صفحات یا فایل ها می شود، به همین دلیل برای ارتباط بهتر، باید حداقل سرعت آن 28800 بیت در ثانیه باشد.در بسیاری از مودم ها خواص تصحیح خطا و فشرده سازی نیز وجود دارد.(وحیدی مجید ،1382،ص15-14).
20-1-2خدمات انتقال فایل
با وجود اینترنت این امکان توسطFTPبه وجود آمده است که قابلیت انتقال و استفاده از فایل که در ماشین دیگری وجود دارد فراهم شود.از این طریق بسیاری از فایل های مفید، در دسترس قرار می گیرند.(همان منبع، ص10)
21-1-2دورنگار(فکس)
دورنگار، فکس،یا فاکس(به انگلیسی Telefaxمخفف fax) ابزاری است که با آن از نوشته ها یا تصاویر روی کاغذ داده های الکترونیکی گرفته می شود و آن داده ها معمولا از طریق خط تلفن از یک نقطه به نقطه دیگر ارسال می شود.تا با استفاده از دستگاه دورنگار دیگری چاپ شود.بهتر است در فارسی فکس نوشته شود زیرا تلفظ فاکس از واژه انگلیسی Faxمی آید و به معنی روباه است تلفکس زمانی کاربرد پیدا می کند که از دستگاه فکس هم برای ارسال و دریافت نامه ها و هم برای پاسخگویی به تلفن یا گوشی استفاده می شود.
دستگاه فکس امروزه در بسیاری از کارها دخیل می باشد.این دستگاه کاربردهای زیادی را دارا می باشد.ارسال نامه ها، دریافت اطلاعات روزانه یک شرکت و دستورات کاری روزانه، دریافت صورت حسابها و بسیاری از کاربردهای مفید دیگر که این دستگاه دارا می باشد.استفاده از فکس امروزه دارای کاربردهای فراوانی می باشد.دریافت و ارسال نامه های اداری و یا شخصی که به صورت فوری نیاز می باشند از جمله بیشترین استفاده های فکس می باشد.درگذشته افرادی که قصد ارسال و یا دریافت فکس را داشتند می بایست دستگاه های فکس و یا تلفن های فکس دار را خریداری می کردند تا قادر به ارسال و دریافت باشند. اما امروزه با وجود کامپیوترها و نرم افزارهای مختلفی که موجود می باشد دیگر نیازی به استفاده ازاین دستگاه ها نمی باشد.

22-1-2اپراتورها
اپراتورها، تجهیزات رایانه ای بزرگ چون رایانه های مینفریم و ریز رایانه ها را اداره می کنند. تجهیزات را کنترل می کنند، برگه های کاغذی چاپگرها را عوض می کنند، کتابخانه های نوار و دیسک ها را مدیریت کرده و بعضی وظایف مشابه را انجام می دهند.
23-1-2سیستم
مجموعه از اجزای به هم پیوسته است. که برای کسب هدف مشترک فعالیت می کنند . معمولا سیستم های بزرگ از تعدادی خرده سیستم یا اجزای کوچکتر تشکیل می شوند.(برتالانفی،1972،ص 407-406).
مجموعه از اجزاء و روابط میان آنهاست.که توسط ویژگی های معین؛ به هم وابسته مرتبط می شوند و این اجزاء با محیطشان یک کل را تشکلیل می دهند.
این تعریف دو ویژگی دارد:
1-به اندازه کافی جامع است و کاربرد گسترده ای دارد.
2-به اندازه کافی ژرف نگری دارد، به گونه ای که همه عناصر لازم برای تمیز و شناسایی سیستم ها را معرفی می کند.(رضائیان علی،1385،ص27).
24-1-2 نظریه سیستمی
مبتنی بر این تفکر است . که باید سازمان را به منزله یک کل نظام یافته در نظر گرفت.بر مبنای این نظریه، از تحلیل داده ها برای حل مسائل و اتخاذ تصمیم استفاده می شود.(کونترو و دیگران، 1998،ص 59)
25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
اتومایسیون اداری برای جریان اطلاعات داخل سازمان مناسب تر است تا بین سازمان و محیط؛زیرا خیلی از کاربردهای اتومایسیون اداری به فرستنده و دریافت کننده برای استفاده از وسایل سازگار و یا پروتکل های ارتباطات نیاز دارد. البته باید مد نظر داشت که اتومایسیون اداری تمام ارتباطات را فراهم نمی سازد. مدیران هنوز ازتلفن، جلسات حضوری و خواندن گزارشهای اداری استفاده می کنند اتومایسیون اداری راهی برای تکمیل و ایجاد ارتباطات خاص است، ولی هنوز مدیران به استفاده از گزارش های غیررسمی ادامه می دهند.
اتومایسیوناداری عمدتاً یک سیستم رسمی با رویه تعریف شده است که باید در ارتباطات با دیگر سیستم های رسمی مورد استفاده قرار گیرد کاربرد اتومایسیون اداری بسیار ساده است.بنابراین احتمال استفاده مدیران از آن بیشتر است یک مدیر بایستی هم رایانه و هم دانشMISرا به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان دارا باشد. ولی استفاده از اتومایسیون اداری احتیاج به چنین ابزار پیچیده توسط مدیر را ندارد به همین دلیل اتومایسیون اداری از جذابیت خاصی برخوردار است.
از لحاظ حل مساله و فضای حل مساله نیز می توان کاربردهای انواع سیستم های را با هم مورد مقایسه قرار داد. کاربرد اتومایسیون های اداری با شخص مدیران؛ انطباق یافته و بهترین شکل برای مسائل کمتر ساختار یافته که ارتباطات غیررسمی فراوان است وفق می یابد. با وجود آن که سیستم اتومایسیون اداری اطلاعات حل مساله را در اختیار قرار می دهد. تصمیم در مورد نحوه به کار گیری آن به مدیران محول می باشد.

1-2-2مقدمه
موفقیت و پویایی سازمانی تابعی است از عواملی چون منابع انسانی، ساختار سازمانی، مدیریت و رضایت مشتری(دفت،102،1374 )
با وقوع انقلاب صنعتی (حدودسال1780م)و اختراع ماشین بخار، دگرگونی قابل توجهی در وضع اقتصادی بشر پدید آمد.اهمیت این اختراع جانشین کردن بازوی مکانیکی و ماشین با بازوی انسانی بودکه موجبات کارآئی و بهروری در تولیدرا فراهم می ساخت.در این میان ثمرات توزیعی آن بیشتر سهم صاحبان بازوی مکانیکی و ماشینی می شدتا صاحبان بازوی انسانی، از آن جائی که دستاوردهای اولیه انقلاب صنعتی حاکی از بی توجهی به وضعیت مردم بود، این بی توجهی فضای کار و تولید را هر روز نابسامان تر می ساخت.
نتیجه چنین فضایی، تعارض، درگیری، اعتصاب و از بین بردن ماشین آلات، عدم احساس تعلق خاطر کارگران به محیط تولید و کارخانه، کاهش تولید و افزایش ضایعات و موارد دیگربود.
مدیران مترصد آنند که بهروری را افزایش دهند، یعنی کمیت و کیفیت کار انجام شده را در مقایسه با منابع مصرف شده، بالا ببرند.(رضائیان، 1387،ص33-32).
به طور کلی در این پژوهش رابطه به کارگیری فن آوری های جدید(به طور خاص اتوماسیون اداری)بابهبودعملکردکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام مورد بررسی قرارگرفته است.که در فصل دوم که مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق می باشد. سه بخش اتوماسیون اداری،بهبود عملکرد وپیشینه تحقیق به طور کاملاً مجزا باز و مونشکافی شده است. در این بخش ضمن تعریف عملکرد به شاخص های بهبود عملکرد، بهره وری، کارآئی، اثربخشی و….اشاره گردیده است.

2-2-2 عملکرد
عملکرد، عبارت است از مجموعه رفتارهایی در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند.(گریفین،1375 ،ص 749).
عملکرد،عبارت است از میزان موفقیت کاری افرادبعد از تلاشی که انجام می دادند.(گرجی، محمدباقر، بهار1389).
بهبودعملکرد، معانی بهبودترقی تدریجی، به بودن، بهتری، عافیت، سلامت و تندرستی است.(معین، محمد، 1386).
مروری بر فرهنگ های، لغات نشان دهنده تنوع معانی واژه عملکرداست.به نظر می رسدمنطقی است که ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شودواز تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد ارائه داد:
-عملکرد، قابل اندازه گیری بوسیله عدد یا یک اصلاح است.
-عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد ونیت خاص(مثلا ایجاد ارزش)
-توانایی انجام یک نتیجه با قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند.(برای مثال، رضایت مشتری به نظر می رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).
-عملکرد، نتیجه یک عمل است(ارزش قابل اندازه گیری ایجاد می شود).
-عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.
-عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.
-عملکرد، در روانشناسی آن چیزی است که بروز داده می شود.
-عملکرد، در هنرهای نمایشی، نمایشی است که شامل ایفای نقش یا اعمال ونتایج است.
-عملکرد، یک قضاوت توسط رقبایت (مشکل این جاست که تعریف کنیم چه کسی قاضی است و بدانیم در چه شرایطی قضاوت صورت می گیرد)
بنابراین می توان گفت که عملکردهم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد.به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرد است، تعریف می شود.
3-2-2 رابطه بین بهبود عملکردبا مدیریت منابع انسانی
نمودارزیررابطه بین چرخه مدیریت عملکرد را با دیگر ابعاد مدیریت، مدیریت منابع انسانی منابع انسانی را نشان می دهد.نمودار مبین این امر است که پس از انتخاب و استخدام مناسب و شایسته محور( که باید پیدا دهدکه بین فرد و شغل مناسب لازم و کافی وجود دارد)مدیریت عملکرد می تواند از طریق ارزیابی رفتارها و عملکردها، پاداش دادن به رفتارها و عملکرد مطلوب و آموزش های لازم اثر گذاری زیادی بر عملکرد کارکنان داشته باشد.مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است.که با سایر فرآیندهای این حوزه بویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعداد یابی مرتبط و بر آنها موثر است.

شکل1-2-2 رابطه بین چرخه مدیریت عملکردبا مدیریت منابع انسانی

این نمودار نشان دهنده ارتباطی است که از یک سو بین فرآیندها (چرخه) مدیریت عملکرد با دو فرآیندمهم دیگر(استخدام و آموزش)و از سوی دیگر بین هر سه فرآیندبا استراتژی سازمان وجود دارد.
شکل2-2-2 رابطه مدیریت عملکرد با (استخدام و آموزش)واز سوی دیگر بین هرسه فرآیند با استراتژی سازمان

4-2-2 نقش مدیریت عملکرد در موقعیت استراتژیک سازمان
اهمیت موضوع مدیریت عملکرد کارکنان و نقش آن در موقعیت استراتژیک سازمان ها به اندازه ای است که بسیاری از شرکت ها و سازمان های موفق ایران وجهان، قابلیت و مهارتی به نام مدیریت عملکرد کارکنان را در خدمت قابلیت های مدیریتی خود گنجانده اند و از همه مدیران و سرپرستان خود انتظار دارندکه عملکرد و (رفتار)کارکنان را با شایستگی و اثربخشی مطلوب مدیریت کنند.
به عنوان نمونه می توان از سازمان ملل متحدنام برد که مدیریت عملکردرا یکی از 6 قابلیت و شایستگی همه مدیران و سرپرستان خود معرفی کرده و طی آن مدیرانش انتظار دارد که:
نقش کارکنان و انتظاراتی که از کارکنان دارد را روشن کند.
کار و مسولیت را به کاردان (مناسب ترین فرد ممکن)ارجاع دهد.
در نقش یک مربی از عملکرد ورفتار مطلوب کارکنان حمایت و آنها را هدایت نمایند.
برعملکرد کارکنان نظارت کنندو به دیگران بازخوردهای سازنده و مفید بدهند.
از ریسک پذیری،ابتکار عمل خلاقیت کارکنان در مسیر تحقق عملکردهای مطلوب حمایت کنند.
عملکرد کارکنان را منصفانه ارزیابی کنند.
از رشد و توسعه مهارتها و قابلیت های کارکنان در جهت بهبود مستمر عملکردها و رفتارها حمایت فعال و مشتاقانه داشته باشند.(ابوالعایی،1389).

5-2-2 عوامل موثر بر عملکرد کارکنان
1-5-2-2 استعداد
استعداد،به عنوان ترکیب پیچیده ای از دانش، مهارت و توانایی های شناختی و پتانسیل کارمندان شناخته می شود.(تامر،2006).
تعدادمعدودی از کارمندان که ایده، دانش و مهارت آنهااین پتانسیل را خلق می کندکه با منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است تناسب ندارد. (گافی ، اندجونس،2007).
2-5-2-2 منابع
تخصیص منابع یکی از فعالیت های اصلی مدیریت است.که اجرای استراتژی را امکان پذیر می سازد.هر سازمان، دست کم، چهار نوع منبع دارد، که برای تامین هدف های مورد نظر باید تخصیص یابند:منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع انسانی و منابع فنی(فن آوری).
تخصیص دادن منابع به بخش هاو واحدهای وظیفه ای بدان معنا نیست که همه استراتژی ها به شیوه موفقیت آمیز به اجرا در خواهند آمد.عوامل زیادی مانع از این می شود که منابع به شیوه ای اثربخش تخصیص یابندکه برخی از آنها بدین قرار است: اعمال مقررات بسیار شدیدبر فرآیند تخصی

]]>