پایان نامه کارشناسی ارشد : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1- مهریه در لغت و اصطلاح

1-1- مهریه در لغت

مهریه به فتح میم در لغت، کابین یا دست پیمان گویند و آن مالی می باشد که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد لفظ «مهر» که جمع آن «مهور» می باشد از ریشه مهر به ضم میم و فتح هاء که واژه ی عربی می باشد اخذ شده می باشد .

مهر(بر وزن شهر)مال(یا چیزی که قائم مقام مال باشد)معینی می باشد که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد نکاح می دهد یا بنفع زوج بر ذمه می گیرد.[1]

مرحوم دهخدا مهریه را به معنای کابین و دست‌پیمان دانسته می باشد.[2]

مهر در لغت به معنی کابین کردن و کابین دادن زن می باشد و آن نقد و جنسی باشد که در وقت نکاح

بر ذمه ی مرد مقرر کنند.[3]

در لسان العرب ذیل ریشه «نحل» از قول کتاب تهذیب اللغه آمده می باشد: در جاهلیت مهریه زنان را به آنها نمی‌دادند لذا خداوند فرمود: و مهر زنان را به عنوان «نحله» به آنان بپردازید یعنی به عنوان هبه و هدیه‌ای که از جانب خداوند برای زنان بر عهده‌ی مردان مقرر شده می باشد، در جاهلیت وقتی کسی می‌خواست1-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوقی،تهران گنج دانش،ص 702

2-دهخدا، علی‌اکبر. لغت نامه،‌ ج 46،ذیل واژه مهر

3- همان، ج14، ص705

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>