پایان نامه کارشناسی ارشد : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

تکه ای از متن پایان نامه :

پورتس، هاوول و اشنبرگر(1992) نیز دریافتند که تأثیر های خانوادگی، کنترل رفتار و مشارکت عاطفی بیشترین سهم را در تسهیل سازگاری اجتماعی دارند. همچنین ارکیستر و استیونسون (1991) در پژوهشی نشان دادند که متغیرهای مقیاس های تأثیر های خانوادگی و همراهی عاطفی به وفور و به طور مکرر با طلاق در ارتباط می باشد. در ایران پژوهش بهاری (1379) نشان داد که زوج های در حال طلاق در سازه های سه گانه کارایی خانواده، یعنی ابراز عواطف، تأثیر های خانوادگی و حل معضلات،1-2- اظهار مسئله

یکی از مسائل اجتماعی قابل بحث در جامعه ، مساله ستیز خانوادگی و طلاق می باشد که آمار آن در جامعه رو به افزایش می باشد. پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، صنعت و شهر نشینی باعث ازدیاد مسائل و معضلات بسیاری زیرا انحرافات ، بزهکاری ها ، جرمها و خودکشی ها و غیره شده می باشد که طلاق هم یکی از آن مسائلی می باشد که از تحولات ساختاری جامعه تاثیر می پذیرد(سگالن ،1385).

با گذر جامعه از سنتی به صنعتی ، تأثیر هایی که بصورت محول به زن و مرد در خانواده داده می گردید دچار تغییرات چشمگیری شده می باشد ، دیگر زنان تنها از طریق همسران خویش با جامعه در ارتباط نیستند بلکه خود با ایفای تأثیر های جدیدی رو به رو هستند که سهم ایشان را در زندگی زناشویی به طرز شگفت آوری تغییر  داده می باشد. همچنین رشد فردیت در جوامع صنعتی ، به فرد این امکان را می دهد که به دنبال خواسته ها ،  امیال و آرزوهای خویش ، ارزشهای کهن را زیر سوال برده و به آنها پشت پا زده و خود را محور جهان مادی تصور کند. پس رشد این گونه فردیت و تأثیر های زنان ، تحرک های اجتماعی و شغلی و مهاجرت از روستا به شهر و سستی روابط اجتماعی در شهرها در قرن حاضر ، نهاد خانواده را نیز متاثر شناخته و تأثیر ها و ارزش های حاکم بر روابط همسران ، مادران پدران و فرزندان را به صورتی کلی دگرگون ساخته می باشد . پس با تغییرات عدیده در نهاد خانواده ، هر چند بطی ء و کم سرعت ، شاهد تنش ها و تضادهایی در میان افراد تشکیل دهنده

 مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

]]>