پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

فرضیه 1-2- بین هموارسازی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 2-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 2-2- بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 3-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 3-2- بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 4-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 4-2- بین هموارسازی سود و حجم معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 5-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 5-2- بین هموارسازی سود و گردش سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 6-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 6-2- بین هموارسازی سود و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 7-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 7-2- بین هموارسازی سود و گردش سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

 

 

 

 

1-8-متغیر های پژوهش

1-8-1-متغیر مستقل:

هموارسازی سود(یکنواختی سود)

یکنواختی یا هموارسازی سود نیز معیاری دیگر برای ارزیابی کیفیت سود می باشد و معمولا با بعضی از معیارهای جریان های نقدی اندازه گیری می گردد. این معیار با این فرض که سود هموار نشده و جریان نقدی مدیریت نشده، بهره گیری می گردد. یکنواختی کم سود به آن معنی می باشد که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست.

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

باون و همکارانش(2003)، یکنواختی سود را از تقسیم انحراف معیار جریان های سود خالص بر انحراف معیار جریان نقد عملیاتی  اندازه گیری کردند. این معیار مشابه معیارهای هانت و همکارانش (1997)؛ لویز و همکارانش (2003)، پینکوس و راجگوپال (2002)، فرانسیس و همکارانش (2004) می باشد.

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه