دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

فرضیه 1-2- بین هموارسازی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 2-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 2-2- بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 3-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 3-2- بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 4-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 4-2- بین هموارسازی سود و حجم معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 5-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 5-2- بین هموارسازی سود و گردش سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 6-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 6-2- بین هموارسازی سود و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 7-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 7-2- بین هموارسازی سود و گردش سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

 

 

 

 

1-8-متغیر های پژوهش

1-8-1-متغیر مستقل:

هموارسازی سود(یکنواختی سود)

یکنواختی یا هموارسازی سود نیز معیاری دیگر برای ارزیابی کیفیت سود می باشد و معمولا با بعضی از معیارهای جریان های نقدی اندازه گیری می گردد. این معیار با این فرض که سود هموار نشده و جریان نقدی مدیریت نشده، بهره گیری می گردد. یکنواختی کم سود به آن معنی می باشد که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه با عنوان : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

باون و همکارانش(2003)، یکنواختی سود را از تقسیم انحراف معیار جریان های سود خالص بر انحراف معیار جریان نقد عملیاتی  اندازه گیری کردند. این معیار مشابه معیارهای هانت و همکارانش (1997)؛ لویز و همکارانش (2003)، پینکوس و راجگوپال (2002)، فرانسیس و همکارانش (2004) می باشد.

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>