پایان نامه کارشناسی ارشد : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

بخش اول: مسئولیت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه  

در این بخش به تعریف مسئولیت و انواع آن و اظهار اصطلاحات مشابه و به طور مختصر به تحولات مفهوم مسئولیت در حقوق فرانسه اشاره شده که مطالب در دو بند تحت عناوین مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه تنظیم شده می باشد.

 

بند اول: مسئولیت در حقوق ایران

الف- تعریف مسئولیت

– مسئولیت در لغت از ریشه سال به معنی بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان آمده می باشد.[1]

در فرهنگ عمید، مسئولیت به معنی آن چیز که که بشر عهده دار و مسئول آن می باشد، آمده و مسئول هم کسی می باشد که مورد بازخواست و سوال واقع شده باشد. [2]

پس از آن مسئولیت مدنی به معنای خاص را به دو شاخه مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم کرده اند و اصطلاح مسئولیت مدنی مطلق را منصرف به مسئولیت خارج از قرارداد می دانند.[3]

حقوقدان دیگری در تعریف مسئولیت مدنی عنوان می دارد: «مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.[4]

در جای دیگر، مسئولیت مدنی را مسئولیتی دانسته اند که از قابلیت ارزیابی به مال برخوردار باشد و اضافه شده که مسئولیت مدنی عبارت می باشد از هر تعهد و التزامی که در مقام تحمل ضرر مدنی وارد بر غیر برای شخص مسبب یا متعهد پدید می آید و بر وی لازم می باشد که عین یا معادل آن را جبران کند.[5]

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

یکی از حقوقدانان فرانسوی، مسئولیت مدنی را وظیفه ای می داند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان های وارده به دیگری را جبران کند.[6]

نویسنده‌ای دیگر در تعریف مسئولیت مدنی چنین اظهار داشته:

«شخص از نظر مدنی وقتی مسئول می باشد که موظف به جبران ضرر وارد شده به دیگری باشد»[7]

[1]. انصاری- مسعود- دانش نامه حقوق خصوصی چاپ اول 1384.  نشر  محراب فکر – تهران-ج3-  واژه مسئولیت ص 1389.

[2]. عمید- حسن- فرهنگ فارسی چاپ1389. چاپخانه سپهر- ص2234.

[3] . صفائی – سید حسین. رحیمی حبیب اله  همان ص61

[4]. جعفری لنگرودی- محمدجعفر- ترمینولو‍ژی حقوق-  چاپ گلشن1370. ص645

[5]. انصاری- مسعود- دانش نامه حقوق خصوصی، ج3. ص 1840.

[6]. پاتریس- ژوردن- مسئولیت مدنی،ش13- ترجمه مجید ادیب،  چاپ اول 1382- نشر میزان -ص 17.

[7] . Une personne est responsable civilement quand elle est tenue de reparer un dommage subi par autrui.

* Mazeuds-lecons de droit civil an.1998-tome II n.374.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل