پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

 موضوع این پایان نامه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با این مبحث دارد، از اینرو گرچه موضوع این گفتار ماهیت حقوقی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می باشد ولی مباحث کلیدی و اصلی در همین قسمت مطرح گردیده می باشد. قبل از ورود به بحث لازم می باشد برخی مفاهیمی را که در فهم صحیح مطلب موثر می باشد را تشریح نمایم.

 

الف- قواعد شکلی و قواعد ماهوی

در ارتباط با اسناد رسمی قواعد شکلی به قواعدی گفته می گردد که قوانین موضوعه برای رسمیت و اعتبار یافتن سند رعایت آنها را توسط مامور رسمی تنظیم کننده سند لازم دانسته اند. مثلا اینکه سند باید نزد مامور صلاحیت دار و در حوزه صلاحیت او تنظیم گردد, تنظیم سند در اوراق مخصوص ,ثبت سند در دفتر، امضا متعاملین در محل دفترخانه ,الصاق تمبر یا پرداخت حقوق دولتی ,ممنوعیت تراشیدن، پاک کردن، الحاق کردن و بسیاری موارد دیگر که نیاز به ذکر آنها نیست.

نه قوانین و نه رویه قضائی و نه دکترین حقوقی هنوز به این سوال پاسخ نداده اند که عدم رعایت کدامیک از این موازین شکلی باعث ابطال سند و کدام یک باعث ابطال سند نیستند. اشاره مختصری در کلیات این پایان نامه به این مطلب به اقدام آمد.

از طرف دیگر مقررات و قواعد ماهوی به مقرراتی گفته می گردد که صرف نظراز اینکه سند رسمی برای اقدام حقوقی مورد نظر تنظیم گردد یا خیر ,رعایت آن مقررات لازم و ضروری می باشد مانند شرایط اساسی صحت معاملات و سایر قواعد عمومی و اختصاصی معاملات و قراردادها که عمدتا در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط راجع به آن بحث شده و عدم رعایت آنها بطلان، عدم نفوذ، فسخ، انفساخ، اقدام حقوقی را در پی خواهد داشت.

این مطلب از این منظر با موضوع مورد بحث ما ارتباط پیدا می کند که :اولا همانطور که بیان گردید در قوانین ثبتی و سردفتری همه جا صحبت از ابطال سند می باشد نه ابطال معامله موضوع سند, ثانیا بحث شروط باطل و مبطل در بطلان معامله موضوعیت پیدا می کند  نه در بطلان سند، کما اینکه در اکثر موارد ارتباطی بین شرط باطل و مبطل و بطلان سند وجود ندارد.

 

ج: تأثیر تسجیلی و انشائی اسناد رسمی

موضوع دیگر مهم در مسئولیت مدنی سردفتران این می باشد که آیا تأثیر سند رسمی انشاء معامله یا اقدام حقوقی موضوع سند می باشد یا اقدام حقوقی انجام یافته را صرفاً تثبیت و تسجیل می‌نماید. و قبل از هر چیز این نکته را یادآوری نمایم که هیچ منعی  وجود ندارد که یک سند در عین حال هم انشاء معامله و هم تسجیل آن باشد.

در این جا صحبت از تکلیف و الزام می باشد، آیا الزاما سند تأثیر انشائی دارد یا خیر؟ اتفاقا یکی از مولفین حقوقی و فقهی تأثیر سند رسمی را بیشتر تسجیلی میداند و اعتقاد دارد که اگر قانونگذار میخواست تأثیر انشایی به اسناد رسمی بدهد مسلما با مخالفت فقهایی که در جریان تصویب قوانین بودند  مواجه می‌گردید.[1]

[1] . محقق داماد- سیدمصطفی- به نقل از ضمیمه ماهنامه کانون سردفتران شماره …….- مصاحبه با کانون سردفتران مهرماه نود و یک

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>