پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

1009/251004/1839بیشتر از 4 نفر
 100173 100212جمع

4- 2- 5- سابقه نوغانداری

جدول 4- 5 نشان می‌دهد که میانگین سابقه فعالیت در نوغانداری در گروه نوغانداران با حداقل 1 سال و حداکثر 55 سال، 25/24 سال می‌باشد. گروه کشاورزان غیرنوغاندار نیز با حداقل صفر (بدون تجربه نوغانداری) و حداکثر 60 سال، بطور میانگین 9/12 سال سابقه نوغانداری دارند. همانطور که ملاحظه می‌گردد در گروه نوغانداران بیشترین فراوانی این متغیر با 61 نفر یعنی 8/28 درصد متعلق به گروه 15 تا 25 سال و کمترین فراوانی آن با 11نفر یعنی 2/5 درصد مربوط به گروه کمتر از 5 سال می باشد. همچنین در گروه کشاورزان غیرنوغاندار بیشترین فراوانی با تعداد 55 نفر و 6/30 درصد متعلق به گروه کمتر از 5 سال و کمترین فراوانی با تعداد 9 نفر و 2/5 درصد متعلق به گروه 15 تا 25 سال می‌باشد.

 

جدول 4- 5- توزیع فراوانی وضعیت سابقه نوغانداری پاسخ دهندگان

غیرنوغاندارنوغاندار 
درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیتعداد افراد
6/30532/511کمتر از 5 سال
8/31556/235015-5 سال
2/16288/286125-15 سال
2/595/163535-25 سال
2/16289/2555بیش از 35 سال
100173100212جمع

 

4- 2- 6- میزان تحصیلات

نتایج پژوهش در جدول 4-6 نشان میدهد که در هر دو گروه نوغانداران و غیر نوغانداران پاسخ دهنده به این پژوهش، بالاترین سطح مربوط به گروه کسانی می باشد که فقط خواندن و نوشتن می‌دانند . این آمار درگروه نوغاندار 4/34 درصد و درگروه غیرنوغاندار 5/29درصد می باشد .

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>