دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بود. در چنین شرایطی سودهای تقسیمی ابزاری مناسب در جهت علامت دادن سودهای آتی به شمار می اومد . اما امروز مدیران به صورت پیوسته با بازار در ارتباط هستند و به طرق گوناگون اطلاعات مختلفی را در اختیار دیگران قرار می دهند. داشتن تکنولوژی این اجازه را می دهد که اطلاعات به سرعت منتشر و در نتیجه ممکن می باشد تأثیر علامت دهی سود تقسیمی استفان براون و هیلیجیست، 2008 درمقاله ای به نام تاثیر درآمد های غیرعادی بر عدم تقارن اطلاعاتی به این نتیجه رسیدند که هرچه کیفیت گزارشگری مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش و حجم مبادلات سهام افزایش می یابد.

باتاچاریا 2008 در مقاله ای با عنوان  کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط­ی بین کیفیت سود را با عدم  تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار داد. وی درپژوهش خود به این نتیجه رسیدکه ضعف کیفیت سود به عدم تقارن اطلاعاتی منجر می گردد. وی برای سنجش عدم تقارن اطلاتی از شکاف قیمتی بین قیمت پیشنهدی خرید و فروش بهره گیری نمود که یکی از متغیرهای نقدشوندگی به شمار می رود.

هفلین 2007در مطالعه ای باعنوان کیفیت افشا و  نقدشوندگی سهام به این نتیجه رسیدکه کیفیت اطلاعات برای نقدینگی بازار مهم می باشد وافشای حسابداری به عنوان وسیله کاهش دهنده عدم تقارن اطلاعاتی در میان مبادله کنندگان و به عنوان افزایش دهنده توانایی مبادله گران سهام برای اجرای مؤثر دادوستد سهام در هنگام نیاز و با هزینه های معقول در نظرگرفته می گردد.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

ان جی 2008 در مقاله ای با عنوان اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی، کیفیت اطلاعات و اینکه چگونه می تواند به ریسک نقدشوندگی تاثیر بگذارد را مورد بررسی قرارداد. وی به گرداوری مدارک وشواهد مبنی بر ارتباط منفی بین کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی پرداخت اماهیچ ارتباط قابل اتکایی بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام دست نیافت.

عبدالغنی2005 با اشاره به روشهای متفاوت اندازه گیری کیفیت سود و با بهره گیری از 8 روش نشان داد که روشهای متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابیهای متفاوت می گردد و یک صنعت یا شرکت را نمیتوان بر اساس یک  روش دارای سود باکیفیت یا بی کیفیت در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد نمود که افراد ذینفع پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.

سالاوی 2011 در پژوهشی با عنوان”کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی سهام” به مطالعه ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات مالی پرداختند.در این پژوهش تاثیر درآمد هر سهم به عنوان معیار کیفیت اطلاعات مالی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت اطلاعات ونقدشوندگی سهام مثبت می باشد.

2-6-2- پژوهش های داخلی

احمد ظریف فرد در سال 1377 به بررسی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران پرداختند ، در پژوهش مذکور با بهره گیری از متون و ادبیات حسابداری و پژوهش های پیشین عوامل و عناصر کیفیت سود شناسایی و پس از اعمال تعدیلاتی در این زمینه (با در نظر داشتن نظر صاحبنظران حسابداری به لحاظ شرایط محیطی) با طرح 33 سؤال یا فرضیه در دو گروه تهیه و جامعه آماری متخصصین مالی و حسابداری در بورس ، شرکتهای سرمایه گذاری ، بانکها ، سازمان حسابرسی و دانشگاه ها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد نظر خواهی قرار گرفته اند .

نوشته ای دیگر :   مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

اهم یافته های این پژوهش :

الف – بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی از ارتباط گزارشگری اجزای تشکیل دهنده سود بر ارزیابی کیفیت سود خالص آگاه هستند .

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>