دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

از آن جایی که زنان در ساختار جمعیتی کشور ایران، حدود 49 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نمی‌توان تأثیر آنان را در توسعه کشور نادیده گرفت. این نکته قابل ذکر می باشد که نوشته‌های اسلامی نیز به حقوقی که زن در سایه اسلام به دست آورده می باشد اعتراف دارند اگرچه تعدادی از این مکتوبات از مفهوم تقسیم کار اجتماعی دفاع کرده‌اند. به این معنا که عرصه حضور زن در خانواده می باشد ولی وقوع انقلاب اسلامی ایران با تغییر فرهنگ سیاسی دوران قبل، موجب تجدید نظر در بسیاری از3-2-4 زمینه‌های سیاسی افزایش مشارکت زنان در قانون اساسی[1] جمهوری اسلامی ایران:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگرفته شده از اسلام می‌باشد و بر اساس مبنای حقوق اسلامی‌تدوین شده می باشد. در مقدمه قانون اساسی، 13 محور قانون اساسی مورد اشاره قرار می‌گیرد که در این 13 محور، زنان مورد بحث قرار گرفته‌اند.

در ایجاد بنیادهای اجتماعی و اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی می باشد که زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوت متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

قبل از پرداختن به اصولی از قانون اساسی که در اکثر آنها زنان هم می‌توانند تأثیر انتخاب کننده و هم تأثیر انتخاب شونده را داشته باشند، لازم می باشد اذعان گردد از آن جایی که اسلام مخالفتی با شرکت زنان در انتخابات ندارد، این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته می باشد و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به رسمیت شناخته شده می باشد. طبق اصل 6 در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکا به آرای عمومی اداره گردد و از راه انتخابات. اعم از: انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها و نظایر  این‌ها یا از راه همه پرسی، در اصول دیگر این قانون معین می باشد( آل غفور، 1387:164).

بدین ترتیب در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به زنان توجه خاصی شده می باشد. در راستای استیفای بیشتر حقوق زنان، قانون اساسی علاوه بر این که در اصول متعدد به حقوق برابر و وظایف زن و مرد اشاره می نماید حتی در مواردی نیز با در نظر داشتن آسیب پذیری زنان در قبال برخی موقعیت‌ها لزوم حمایت از آنان را مقرر می‌دارد و دولت را مسئول تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌داند و هر گونه تبعیض و عدم تساوی بر مبنای جنسیت را که در واقع ایجاد کننده زمینه برای بروز خشونت با تمامی انواع آن علیه زنان می‌باشد را نفی می‌کند.

تبعیض علیه زنان بر اساس “ماده 1 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1358 “بدین گونه تعریف شده می باشد:

در چارچوب پیمان نامه حاضر، تبعیض علیه زنان، به معنی هر گونه تمایز، محدودیت یا محدودیت ناشی از جنسیت می باشد که از لحاظ تساوی حقوق زن و مرد و صرف نظر از وضعیت تأهل، مقصود از آن آسیب رساندن یا تضعیف برخورداری یا به کارگیری حقوق می باشد. در ماده 2 قانون انتخاب خبرگان، هیچ گونه اشاره‌ای به جنسیت نامزدهای انتخاباتی نشده می باشد ولی یکی از شرایط، اجتهاد ذکر گردیده می باشد که از دید برخی مرد بودن را به ذهن متبادر می نماید(علوی،128:1385). حال چنان­چه گذشت ذکوریت شرط اجتهاد و مرجعیت نیست و رسیدن به حد اجتهاد، احراز نوعی تخصص می باشد که به زن یا مرد اجازه می‌دهد در حوزه تخصص خود فعال شوند(بهرامی،131:1387).

مجلس شورای اسلامی[2]: طبق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی‌در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به موجب اصل 62 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که با رأی مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد و جنسیت شرط صلاحیت عنوان نشده می باشد و شرایط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد نمود. این یقین حاصل می باشد که در متن قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های1-constitution

-parliament 2

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها

]]>