دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

به همین دلیل قانونگذار فرانسوی نیز شرایط و ترتیبات خاص را برای تنظیمات سند رسمی مقرر کرده . مانند در م. 1317 ق.م.ف در تعریف سند رسمی عنوان داشته: «سند رسمی سندی می باشد که نزد مامور عمومی صلاحیت دار، در حوزه صلاحیتش و با تشریفات لازم تنظیم گردد».[1]

و همینطور در ماده 1318 قانون مذکور مقرر داشته : سندی که ترتیبات شکلی تنظیم در آن رعایت نشده باشد رسمی محسوب نمی گردد , اگر دارای امضاء طرف باشد عادی می باشد .نکته لازم به ذکر اینکه در نظام حقوقی فرانسه، اسنادی که ثبت و تنظیم سند رسمی در مورد آنها اجباری می باشد چنانچه در قالب سند رسمی تنظیم نشوند, باطل و از درجه اعتبار ساقطند.

 

بند دوم: موازین شکلی

در اینجا به اختصار مواردی ا زترتیبات شکلی تنظیم سند در فرانسه را یادآوری مینمائیم.

  • در بعضی از اسناد همچون وصیت نامه رسمی، یا اسنادی که یکی از طرفین قادر به امضا نباشد یا اسناد رجوع از وصیت حضور سردفتر دوم یا حضور دو نفر شاهد الزامی می باشد.
  • سند رسمی باید حاوی نام سردفتر، محل دفترخانه- مشخصات و اقامتگاه شهود و مکان زمان تنظیم سند باشد.
  • سند رسمی بایستی در بردارنده، نام، نام خانوادگی اقامتگاه، وضعیت خانوادگی، تاریخ و محل تولد طرفین باشد.
  • در مورد افراد نابینا، کر، گنگ، بی سواد نیز حضور دو نفر شاهد و یا حضور سردفتر دوم لازم می باشد همچنین در صورت اقتضا حضور معتمدی که بتواند موضوع سند را به طرف تفهیم کند لازم می باشد.
  • بر نحوه تحریر سند قواعد دقیقی حاکم می باشد مانند اینکه اختصار نویسی, سفید امضا ,لاک گرفتگی, نوشتن بین خطوط ممنوع می باشد .
  • نوشتن علامت اختصاری بعضی کلمات مثل به جای Nomero یا , mme , m به جای Monsieur، Madame و mlle به جای Mademoiselle به شرطی که یکبار عبارت کامل آن در سند آورده شده باشد اجازه داده شده.

بخش دوم: احکام مسئولیت سردفتران از نظر ماهوی نسبت به درج شروط در اسناد رسمی

گفتار اول: در حقوق ایران

بند اول: مفاهیم کلیدی

در ابتدای این گفتار لازم می باشد به این مطلب اشاره گردد که بحث مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به ماهیت حقوقی اسناد تنظیمی بحثی جدید در ادبیات حقوقی ماست به نحویکه در هیچ یک از منابع حقوقی و ثبتی موجود اشاره مستقیمی به این موضوع نشده و از طرفی یافتن پاسخ پرسشهای[1] . A. 1317-c.civ. l’act autentique est celui qui a ete’ recu par officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu qu’il a ete’ redige’ et avec le solennite’s requises.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>