پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

3- 9-  متغیرهای تحقیق

3-9-1- متغیر مستقل: متغیری می باشد که از طریق آن تغییرات متغیر وابسته اندازه‌گیری و تعیین می‌گردد. در پژوهش حاضر متغیرهای مستقل عبارتند از: ویژگی‌های فردی افراد مورد مطالعه شامل جنسیت، سن، تعداد افراد تحت تکفل، سابقه فعالیت در نوغانداری، میزان تحصیلات، ویژگی‌های فنی و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آنان.

3-9-2- متغیر وابسته: متغیری می باشد که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد. این متغیر در اختیار محقق نبوده و او نمی‌تواند در آن دستکاری و دخل و تصرف نماید. دراین تحقیق، متغیر وابسته عبارت می باشد از پذیرش نوغانداری که کشاورزان پذیرنده کد 1 و کشاورزانی که نوغانداری انجام نمی دانند کد صفر داده گردید.

 

3- 10- فرضیه‌های پژوهش

  1. ویژگی‌های فردی کشاورز (سن، جنس، تحصیلات و غیره) در پذیرش فعالیت نوغانداری مؤثر می باشد.
  2. ویژگی‌های فنی کشاورز (تعداد و مالکیت تلمبار، مساحت تلمبارها، ظرفیت تلمبار، مساحت توتستان) در پذیرش فعالیت نوغانداری مؤثر می باشد.
  3. ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی کشاورز(میزان درآمدسالیانه حاصل از فعالیت‌های نوغانداری و غیر نوغانداری، برخورداری از سیاست‌های حمایتی) کشاورز در پذیرش فعالیت نوغانداری تأثیر دارد.

 

3- 11- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری یکی از گام‌های اساسی تحقیقات بوده نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل‌داده‌‌های جمع‌آوری شده طراحی گردیده‌می باشد، نخست پرسشنامه‌هایی را که توسط پاسخ‌گویان تکمیل گردیده‌اند جمع آوری و داده‌های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها به کمک

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>