دسته‌بندی نشده

پایان نامه در مورد : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

 
اشکال تعاریف فوق این می باشد که در خصوص ماهیت، هدف و فلسفه مسئولیت مدنی معیاری ارائه نمی دهند، اینکه چرا باید زیان جبران گردد و چه زیانهایی مشمول این حکم هستند را در بر نمی گیرند.

در حال حاضر در نظامهای حقوقی دنیا در بحث مسئولیت مدنی و فلسفه آن دو نوع از نظریات مطرح می باشد که تحت دو عنوان کلی “نظریه های مرسوم” و “نظریه های ابزارگرا” شناخته می شوند.[1]

«مسئولیت مدنی عبارت می باشد از تخصیص مسئولیت به زیان دیده یا وارد کننده زیان توسط قانون و اعلام آن توسط دادگاه در ارتباط زیانبار غیر قراردادی بین طرفین با هدف برقراری مجدد عدالت بین آنان و یا رسیدن به کارایی اقتصادی و یا تحقق عدالت توزیعی»[2]

استاد دکتر کاتوزیان نیز در کتاب فسلفه حقوق خود پس از بررسی مکاتب مخلتف حقوقی و ارزیابی مفاهیمی زیرا نظم، عدالت، عرف و عادت که هر یک برگرفته از مکاتب حقوقی و نظریات حقوقدانان مختلف می باشد، عنوان می دارد:

«تامین این هدفها با هم مغایرتی ندارند چه بهتر که حقوق هر کشوری این هر سه را با هم جمع کند. یعنی دولت قواعدی وضع کند که در عین حفظ نظم و آرامش، عادلانه نیز باشد و ملت را به سوی تمدنی عالیتر و اقتصادی محکمتر رهبری کند.»[3]

 

ج- انواع مسئولیت :

از یک دیدگاه کلی مسئولیت را به مسئولیت «حقوقی» و «اخلاقی» تقسیم کرده اند و مبنای آن را این گونه بیان داشته اند که سوال و بازخواست گاهی از درون بشر بر می خیزد و بشر، خود را در مقابل خداوند و فطرت الهی خود مسئول و شرمسار می بیند و گاهی نیز این بازخواست از طرف جامعه و اشخاص آن صورت می پذیرد که در صورت اول، مسئولیت اخلاقی می باشد و در صورت دوم، مسئولیت حقوقی می باشد[4]. و سپس مسئولیت حقوقی را به مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم نموده اند. مقصود از مسئولیت کیفری، «آنچنان مسئولیتی می باشد که مرتکب جرم دارد. مسئولیت کیفری در واقع نوعی الزام شخص به پاسخگوئی به آثار و نتایج پدیده جزائی و جرم می باشد» و مسئولیت مدنی را نیز همان گونه که ذکر گردید به مسئولیت شخص برای جبران ضررهای وارده توسط فرد یا افراد و اشیا تحت حمایت او دانسته اند.

در گذشته های دور تفکیکی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری به شکل امروزی وجود نداشت و گاهی اشخاص را به خاطر خطایی که مرتکب می شده به جبران خسارتی بیش از زیان وارده محکوم می کردند که در اصطلاح حقوق فرانسه به آن “Punitive Dommages” گفته می شده مفهوم تقصیر نیز می‌گویند تفاوت‌های احکام این دو نوع مسئولیت اقتضاء دارد که جداگانه[1]. بادینی-حسن. فلسفه مسئولیت مدنی ش  سال 1384. شرکت سهامی انتشار  ش 13

[2]. بادینی- حسن- همان. ش292

[3]. کاتوزیان، ناصر،  فلسفه حقوق. چاپ پنجم سال 1388- شرکت سهامی انتشار -ج1-ش187.

[4] . دل. وکیو- فلسفه حقوق. ترجمه دکتر جواد واحدی  چاپ دوم سال 1388- نشر میزان ص34

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>