دسته‌بندی نشده

پایان نامه در رابطه با : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

تکه ای از متن پایان نامه :

اهداف جزئی

1- مقایسه مولفه کاهش همکاری در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی

2- مقایسه مولفه کاهش ارتباط جنسی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی

3- مقایسه مولفه افزایش واکنش های هیجانی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی

4- مقایسه مولفه افزایش جلب طرفداری فرزند(ان) در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی

7- آیا بین میزان تعارض جدا کردن امور مالی از یکدیگر در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت هست؟

1-6- فرضیه های پژوهش

1- بین مولفه کاهش همکاری در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت هست.

2-  بین مولفه کاهش ارتباط جنسی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت هست.

3-  بین مولفه افزایش واکنش های هیجانی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی تفاوت هست.

4- بین مولفه افزایش جلب طرفداری فرزند (فرزندان) در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت هست.

5- بین مولفه افزایش ارتباط فردی با خویشاوندان خود در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت هست.

6- بین مولفه کاهش ارتباط خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت هست.

7- بین مولفه تعارض جدا کردن امور مالی از یکدیگر در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی  تفاوت هست.

 مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

]]>

نوشته ای دیگر :   دانلود : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران