پایان نامه در رابطه با : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

مشارکت سیاسی، همچنین سلسله مراتبی دارد که بیانگر عمق مشارکت سیاسی می باشد و از عدم درگیری تا گرفتن مقام رسمی یا عضویت فعال حزبی متغییر می باشد. پایین ترین سطح مشارکت واقعی، رأی دادن در انتخابات می باشد. در بالای سلسله مراتب کسانی هستند که انواع گوناگون مقام رسمی را دارند. این سلسله مراتب بدین گونه می‌باشد:

– داشتن مقام رسمی سیاسی یا اداری

– جست و جوی مقام سیاسی یا اداری

– عضویت فعال در یک سازمان سیاسی

– عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی

– مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و غیره

– عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی

– مشارکت در بحث‌های سیاسی غیر رسمی

–  اندکی علاقه به سیاست

–  رأی دادن

می‌باشد. مشارکت سیاسی بیان همین ارتباط می باشد. در نتیجه مشارکت سیاسی بیان چگونگی، نوع، ابزارها و کانال‌های ارتباطی میان مردم و نخبگان می باشد(مصفا،27:1379).

2- تأثیر گذاری ارزش‌ها و هنجارهای موجود در جامعه بر نحوه و شکل مشارکت سیاسی: به عبارت دیگر مشارکت سیاسی با ارزش‌ها و هنجار‌های هر جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا جوامعی که از لحاظ سیاسی توسعه یافته هستند، بالطبع مشارکت سیاسی نیز در این جوامع به شکل واقعی آن نزدیک تر خواهد بود زیرا در این جوامع ارزش‌ها و هنجار‌های سیاسی به صورت فراگیر و برابر در سطح جامعه مطرح می‌باشند که در واقع مقصود از هنجارها و ارزش‌ها همان فرهنگ سیاسی می باشد که زادگاه مشارکت سیاسی می‌باشد. همچنین باید گفته گردد که مشارکت سیاسی در این جوامع علاوه بر این که شامل تمامی‌گروه‌ها و افراد می‌گردد، تمامی سطوح سیاست گذاری از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح را دربر می‌گیرد. با در نظر داشتن مطالب گفته شده، لازم می باشد در زیر به مهم ترین کارکردهای مشارکت سیاسی اشاره‌ای بنماییم.

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

2-3-2 کارکردهای مشارکت سیاسی:

– قاعده مند شدن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر یا همان تحول در روابط قدرت و نحوه توزیع آن که پیرو این امر ارتباط جامعه با هیأت حاکمه و همچنین گردش نخبگان به نحو احسن در جامعه شکل می‌گیرد.

– تأثیر یافتن مردم در عرصه جامعه و از بین رفتن احساس بیگانگی سیاسی و فروکش کردن انواع بحران‌ها و ارضا امیال اجتماعی.

– احساس مسئولیت حکومت در مقابل خواسته‌های جامعه، تنوع و افزایش تعداد علایق.

–  کاهش سیاست‌های خشونت آمیز و سرکوبگرانه و تأثیر آن بر تحول فرهنگ اجتماعی و تحرک اجتماعی بصورت عمودی در سطح جامعه.

– توزیع منابع مالی و سیاسی به شکل مطلوب.

برای این که مشارکت سیاسی شهروندان بتواند به این پیامد‌ها در جامعه برسد، می‌بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد که این ویژگی‌ها عبارت اند از:

– گروهها و نیرو‌های اجتماعی گوناگون وجود داشته باشند که دارای منابع متفاوت از نظر سیاسی باشند.

– غیر شخصی بودن سیاست و قدرت.

– حکومت تلفیق علایق و منافع گوناگون باشد.

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها