دانشجویی

پایان نامه تعارضات زناشویی:مراحل هرم تعارض

مرحله مبادله وقايع روزانه
گفتگوي معمول و روزمره اي است كه ميان همسران به طور عادي جريان دارد. مانند: “امروز چطور بود؟ “از سر كار چه خبر؟ “با بچه چه كار كردي؟ ” راستي از مامان و بابا خبر نداري؟
“آها، امروز يكي از دوستاي قديمي ام رو ديدم، دعوتش كردم آخر هفته مهمون ما باشه، تو برنامه خاصي نداري؟”
گفتگوي روزانه و مبادله اخبار و وقايع، بخش مهمي از اطلاعات مورد نياز همسران را مبادله مي كند. اهميت اين گفتگو زماني آشكار مي شود كه به علت سردي روابط، دوري يكي از همسران و يا مشغله زياد يكي از آنها و يا هر علت ديگري، اين گفتگو كاهش يابد.
مثال:  بيژن دوست صميمي اش را براي جمعه آينده به منزل دعوت كرده است . اما چند روزي است كه به علت يك دعواي خانوادگي با ترانه صحبت نمي كند، زمان مي گذرد و سرانجام بيژن يك روز مانده به مهماني، ترانه را از آمدن دوست اش مطلع مي كند، اما ديگر دير شده است، ترانه براي جمعه قرار گذاشته كه به خانه مادرش برود، اما به علت قهر اين مطلب را به بيژن نگفته است.
2-2-2-2 مرحله بيان احساسات
مثال
ترانه:  مدتيه كه از يكنواختي زندگي احساس كسالت مي كنم، اگه بتوني برنامه اي جور كني كه چند روزي به سفر بريم خيلي خوب مي شد.
بيژن: موافقم، من هم به دليل كار زياد، مدتيه كه خسته ام، ولي تا ماه آينده بايد صبر كنيم تا از تعطيلات ميان هفته و چند روز مرخصي استفاده كنيم.
2-2-2-3 مرحله در ميان گذاري عقايد
بيژن: مهموني امشب برام اهميت زيادي داره، مخصوصاً برام مهمه كه تو از هميشه پوشيده تر باشي، از نظر تو اشكالي نداره؟
ترانه: به نظر من پوششي كه معمولاً دارم خيلي خوبه . اما اگه فكر مي كني براي اين مهموني بايد بيشتر رعايت كنم، ايرادي نداره.
2-2-2-4 مرحله تصميم گيري
بيژن و ترانه نياز به تصميم گيري براي استفاده از روشي جهت پيشگيري از بارداري دارند، اگر آنها آگاه باشند كه بايد روشي براي پيشگيري از بارداري داشته باشند، پس لازم است كه در مورد نوع روش تصميم بگيرند. اگر آگاه نباشند و تصميمي نگيرند مي تواند منجر به بارداري (يك مشكل بالقوه) و بارداري ناخواسته شود كه مي تواند يك بحران باشد . حتي اگر از لزوم تصميم گيري آگاه باشند، ولي توانايي يا تمايلي براي تصميم گيري نداشته باشند، نيز مي تواند منجر به بحران شود . به عبارت ديگر، تصميم براي عدم تصميم گيري نيز يك تصميم است، ولي اغلب باعث پيامدهاي نامطلوب مي شود. حتي اگر آنها تصميمي بگيرند، ممكن است آن تصميم مؤثر يا نامؤثر باشد . يك تصميم مؤثر ممكن است استفا ده از قرص هاي ضد بارداري باشد كه امكان يك بارداري ناخواسته را به مقدار زيادي به حداقل مي رساند. يك تصميم غير مؤثر، ممكن است انتخاب روش ريتم به عنوان تنها روش باشد.
2-2-2-5 مرحله حل مسأله
اگر بيژن و ترانه هيچ تصميمي نگيرند يا تصميم غير مؤثري بگيرند، ممكن است مشكلاتي ايجاد شود. اگر ترانه باردار شود و هيچ كدام از آنها بچه نخواهند، به سطح مسأله مي رسند. در مرحله حل مسأله، آنها مي توانند به راه حل هاي مختلف بينديشند، مثلاً بارداري را بپذيرند و تصميماتي براي چگونگي نگهداري از كودك اتخاذ كنند و يا از روش هاي ديگري استفاده كنند.
 
2-2-2-6 مرحله حل بحران
ورود كودك و عدم پذيرش آن براي بيژن و ترانه ممكن است منجر به بحران شود . بحران داراي بالاترين ميزان تنش است و فشار زيادي را براي تصميم گيري، اِعمال مي كند. هم تنش و هم فشار، تصميم گيري شايسته را دشوار مي كند . شكست در تصميم گيري به موقع (به عنوان مثال؛ عدم استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري) يا شكست در تصميم گيري مؤثر (به عنوان مثال ؛ استفاده از روش ريتم به جاي قرص هاي ضد بارداري) تصميم گيري را براي ترانه و بيژن، دشوارتر مي كند  )پذيرش كودك، نگه داشتن بچه يا دادن آن به فرزند خواندگي و نظير آن).
افراد انتظار دارند كه بيژن و ترانه از مشكلات بالقوه آگاه باشند و بنابراين يك تصميم مؤثر و به موقع براي پيشگيري از مشكلات و بحران بعدي اتخاذ كنند . ولي بسياري از افراد، زوج ها و خانواده ها، تصميمات پيشگيرانه سهل انگارانه اي مي گيرند، در نتيجه با مشكلات و بحران هاي بعدي مواجه مي شوند. مدل هرم تعارض يك جريان تدريجي به سمت بحران را نشان مي دهد و بر اهميت آگاهي و تصميم گيري به موقع در پيشگيري از مشكلات و بحران بعدي تأكيد مي كند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در  زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج

نوشته ای دیگر :   پایان نامه درباره تداعی برند:-نام تجاری موفق