دسته‌بندی نشده

پایان نامه با موضوع : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بپردازد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می گردد و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید.

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده اما ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

“هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد”

پس اشیای فاقد وصف مذکور، صلاحیت مهر واقع شدن را ندارند و می دانیم که مال دارای ارزش اقتصادی می باشد.

وصف مالیت مذکور در تعریف می تواند حداقل مهر را تعیین کند. هر چند که بسیار اندک باشد اما حداکثر برای آن مقصود نشده و مقدار آن تابع اراده ها یا عرف و اوضاع و احوال می باشد. همین خصوصیت یعنی نداشتن حداکثر ابتلای موجود را رقم زده می باشد.

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

تعیین مهر منوط به تراضی طرفین می باشد.

و طبق ماده 1082 ق.م مقرر می دارد:

به مجرد اینکه زن مالک مهر می گردد و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

پس با در نظر داشتن تعاریف ذکر گردیده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف نمود:

” مهر عبارت از مقدار مالی می باشد که با توافق زوجین مشخص می گردد و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمی آید و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می گردد.

این مال ممکن می باشد عین باشد، مانند خانه معیّن، یا منفعت، مانند اجاره‌ بهای خانه معین، یا اقدام باشد دارای ارزش عقلی و شرعی، مانند تعلیم فن، و یا حق مانند دین شخص ثالث.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی : نصاب پذیری مهریه

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>