پایان نامه با موضوع : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

تکه ای از متن پایان نامه :

عنوان یکی از سبکهای انتخابی زندگی همانند پیشرفت تحصیلی ، پیشرفت حرفه ای و در نهایت یک سبک ارتباطی رسمی توصیف می گردد (پارکر ، 2002) .

اما فارغ از هر تعریفی ازدواج به عنوان یک رفتار بالغانه انسانی پاسخگوی ابعاد وسیعی از خواسته ها و نیازهای بشر می باشد و هالوفرد به نقل از ترومن (1939) آن را یکی از جهان شمولترین بنیان های بشری می داند که هیچ بنیان دیگری ، همانند آن صمیمانه زندگی افراد بشر را تحت تاثیر قرار نداده می باشد. (هالفورد ، 1384)

هالفورد در کتاب خود با اشاره به پژوهش های انجام شده به نقل از بردبری (1998) آورده : بدبختانه رضایت زناشویی در طی زمان و در میان خیلی از زوجین کاهش می یابد (هالفورد ، 1384) به عبارتی ، ازدواج غیر رضایت بخش شایع ترین مشکل و نارضایتی بشر می باشد(گلاسر،b 1384 )                       

2-3- نظریه های آسیب شناسی خانواده

به نظر دورکیم هر جامعه ای بر اساس مجموعه ای از ارزش های مشترک و هنجارهای مسلط سازماندهی شده می باشد. رفتارهایی که از چارچوب این ارزش ها و هنجارها منحرف شوند ، بعنوان رفتار انحرافی و آسیبی شناخته شده و نیاز به یک نظام کنترل اجتماعی می باشد که رفتارهای انحرافی را به رفتار عادی برگرداند. پس ، رفتار انحرافی یک عمکل بدکار کردی می باشد . او اذعان می دارد که رفتار انحرافی همچنین می تواند کارکرد مناسب برای جامعه داشته باشد (ریترز 1388 ص 431 – 427) .

یکی از قواعد مهم دورکیم فرق طبیعی و مرضی در جوامع می باشد در هر جامعه هنگامی که امری عمومیت کامل پیدا نمود ، نسبت به آن جامعه صورت طبیعی دارد در صورتی که ممکن می باشد همان امر در جامعه ای دیگر شایع و مورد قبول نبوده ، صورت غیر طبیعی یا مرضی داشته باشد. همچنین هنگامی که امری به مقدار کمی در جامعه شایع گردید و از نسبت معینی تجاوز نکرد برای آن جامعه طبیعی بشمار

 مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

]]>