پایان نامه با موضوع : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام:

یکی از موانع پژوهش تجربی در خصوص نقدشوندگی دارایی، دشواری اندازه گیری آن می باشد. زیرا بازار سازمان یافته‌ای  برای دارایی های شر‌کت وجود ندارد و مظنه قیمت روزانه را همانند اوراق بهادار در اختیار نداریم و مشاهده نمی‌کنیم. لذا داده‌ای برای اندازه گیری نقدشوندگی که در ادبیات زیر ساختاری بازار مورد بهره گیری قرار گیرد، وجود ندارد و می باید به مزایده و پرسش مظنه اتکا گردد با وجود محدویتهای فوق چندین اندازه­گیری بالقوه از نقدشوندگی دارایی شرکت هست(گاپلن[1] و کاندل[2]، پوزنر[3]،2009.(

در گذشته، چندین مطالعه به شواهد غیر مستقیمی در خصوص تاثیر نقدشوندگی دارایی بر نقدشوندگی سهام دست یافته اند.در این مطالعات استدال شده می باشد که نقدشوندگی دارایی با کاهش نامتقارن بودن اطلاعات  سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و در نتیجه افزایش نقد شوندگی سهام می گردد(مهرانی،رسایئان،1388)

داراییهای نقد شونده همچون وجه نقد و معادل وجه­­نقد به سهولت قابل ارزشیابی می باشد در حالی که داراییهای کم نقدشونده شامل سرمایه­گذاریها و فرصت های رشد­ به سختی  قابل اندازه­گیری می­شوند و احتمال انجام معاملات نهانی در مورد انها بیشتر می باشد و در نتیجه به عدم تقارن اطلاعاتی منجر خواهد گردید(ابودی[4] و لیو[5]، 2000)

و ایجاد مبنایی جهت شکل‌گیری انتظارات آتی در مورد عملکرد مالی.

براساس بیانیه شماره یک هیأت استاندارهای حسابداری مالی[6]، کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی می باشد که توسط معیارهای سود و اجزای تشکیل دهنده آن تأمین می‌گردد. این سود محاسبه شده، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و اندازه‌گیری آن، متضمن مسائل مفهومی و عملی قابل ملاحظه‌ای می باشد. اگرچه پذیرش یک مفهوم فراگیر سود برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نیز مهم می باشد، ولی تحلیل دقیق مفاهیم و اهداف مختلف آن بیانگر این واقعیت می باشد که مفهوم واحد آن توانایی جواب‌گویی به مقاصد گوناگون را ندارد(ایمانی برندق،1384).

اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه‌گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه می باشد اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت‌ حسابداری می‌باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده‌ای نیز نشان داده می باشد که سود حسابداری، محتوای اطلاعاتی دارد.

2-3-3- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

سود به عنوان محصول ارزشی شرکت‌ها و نتایج عملیاتی آن‌ها محسوب شده و یکی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌گیری بهره گیری ‌کنند گانی زیرا مدیران، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی می‌باشد که ارائه‌ی منصفانه‌ی آن، بر عهده‌ی حرفه‌ی حسابداری به عنوان بازوی اصلی مدیریت و گزارشگری بوده و خود نیز بیانگر عملکرد واقعی واحد تجاری در طول دوره‌ی گزارشگری می باشد. اگرچه این موضوع در ظاهر ساده می‌نماید، ولی در اقدام دشواری‌های خاص خود را دارد. چرا که؛ سود از عناصری زیرا فروش، درآمد، بهای تمام شده، ‌هزینه‌ی عملیاتی، موجودی و غیره تشکیل شده که اندازه‌شان متأثر از روش‌های متنوع حسابداری، برآورد و تخمین، قضاوت‌های گوناگون اتخاذ شده در طی دوره‌ی اندازه‌گیری و اندیشه‌هایی زیرا هموارسازی می باشد. بنابراین می‌توان گفت سودی که یک شرکت در حقیقت به دست می‌آورد ممکن می باشد متفاوت از سود گزارشی آن باشد. یعنی این که، سود واقعی متفاوت از سود گزارشی می باشد. بنابراین، باید انتقاد بهره گیری‌کنندگان سود در این زمینه را منطقی و جدی22- Gopalan

23- Kadan

24- Pevzner

25- Aboody

26- Lev

27- SFAC

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>