پایان نامه با موضوع : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

بند 3 ماده 232 ق.م. شرط نامشروع را مانند شروطی اعلام کرده که باطل ولی موجب بطلان عقد نیست. کلمه نامشروع را حقوقدانان شامل خلاف قانون و خلاف شرع می دانند و از طرفی شرط خلاف قانون را شرط خلاف قوانین آمره تفسیر کرده اند .در حالیکه معیار روشن و دقیقی برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی نیز وجود ندارد و همین امر می باشد که کار سردفتران اسناد رسمی را حقوقدانان نیز عمدتا با تصویب ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و دلائل شرعی لزوم وفا به شرط, الزامات تبعی را مصداق عرفی شرط و مشمول ادله وجوب وفا به شرط میدانند[1]

ولی تعارض این نظر را با مواد 651 ق.م در باب قرض, 589 ق.م در مورد عقد شرکت و  588 ق.م در مورد عقد مضاربه را نمی توان نادیده گرفت.

اشاره مختصر به موارد فوق و ربط آن با موضوع این پایان نامه از این جهت می باشد که به فرضی که سر دفتران اسناد رسمی نسبت به ماهیت حقوقی اسناد تنظیمی و در نتیجه نسبت به صحت و بطلان شروط ضمن عقد نیز به طور قاطع مسئول باشند در بحث شروط با اختلاف نظرها و استنباطات مختلفی مواجهند که اقدام کردن براساس هر یک از آنها، آنان را مواجه با خطر ابطال شرط و یا ابطال سند در مراجع قضائی می نماید و مسئولیت مطلق سردفتران در این زمینه خلاف عدالت و انصاف و از مصادیق تکلیف لایطاق می باشد.

بسیار اتفاق می افتد که اشخاص به دفترخانه مراجعه می کنند و تقاضای ثبت شرط یا تعهدی یکطرفه را به نفع غیر می نمایند. به عنوان مثال شخصی به دفترخانه مراجعه و درخواست تنظیم سندی به این مضمون را نمود که قصد دارد به نفع همسر خود تعهد نماید که نصف اموال و دارائی راکه در زمان زوجیت بدست می آورد متعلق به همسرش باشد . این تعهد در غیاب زوجه صورت می گرفت و عوض هم در مقابل آن قرار نمی گرفت، آیا با در نظر داشتن قوانین موجود ,ثبت چنین سندی صحیح می باشد و ایا در صورتی که ذینفع این سند، با استناد آن به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم برمبنای آن را نماید، مرجع قضائی به نفع او حکم صادر خواهد کرد؟

آیا اگر مرجع رسیدگی کننده چنین سندی را لازم الاجرا ندانست, ذینفع می تواند علیه سردفتر شکایت کیفری یا انضباطی و یا طرح دعوی مسئولیت مدنی نماید؟ بدیهی می باشد که اتخاذ تصمیم در چنین مواردی بدون وجود دکترین و یا رویه قضائی به غایت دشوار و مواجه با خطر می باشد.

به نظر نگارنده نوشتن اسنادی که ارتباط حقوقی در اجمال و ابهام باقی بماند و به جای رفع اختلاف و مخاصمه، خود موجب بروز اختلاف و کشمکش گردد برای سردفتر ممنوع می باشد، سردفتر و باطل و مبطل از طرف دیگر  و یا به شرط فعل و صفت و نتیجه آنگونه که در حقوق ایران بیان شده، وجود ندارد.

clause ilicite شرط نامشروع

Clause abusive شرط غیرقانونی

Clause agravant les obligations تشدید کننده تعهدات

Clause allegeant les obligations شرط تخفیف دهنده تعهدات

[1] . کاتوزیان-ناصر  قواعد عمومی قراردادها ج 1. سال 1384. ش 85. و محقق داماد-سیدمصطفی نظریه عمومی شروط و الزامات در حقوق اسلام سال 1390- ص 173.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>