پایان نامه با موضوع : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

بخش دوم

2- 2- پذیرش فناوری‌ها در کشاورزی

در اوایل دهه 1970 نظریه و دیدگاه غالب در پذیرش نوآوری‌ها، دیدگاه نشر بود که به طور عمده از نظریه‌های راجرز سرچشمه گرفته بود. بر پایه این نظریه، کشاورزان پیشرو ایده‌های جدید را می‌پذیرند و با گذشت زمان این ایده‌ها از کشاورزان پیشرو به کشاورزان دیگر منتقل می‌گردد. مدل نشر نوآوری‌ها در دهه 1970 مورد انتقاداتی واقع گردید. به طوری که گفته گردید پذیرش ایده‌های نو علاوه بر ویژگی‌های کشاورزان، با سایر سازه‌ها مانند سازه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موارد دیگر نیز مرتبط می باشد. ازآنجایی که توانایی یک کشاورز در کاربرد یک فناوری در نظام زراعی خود دارای تبعات و پیامدهای اقتصادی می باشد، به همین دلیل اساس ذخایر و منابع مالی کشاورز بایستی مورد توجه قرار گیرد. با انجام مطالعات بیشتر مشخص گردید که متغیرهای دیگری نیز بر روند پذیرش فناوری‌های کشاورزی تأثیرگذار می‌باشند. یکی از معضلات علم جدید کشاورزی آن می باشد که متخصصان عمدتاً در سازمان‌هایی کار می‌کنند که ارتباطی با مردم ندارند، به متنوع بودن محیط و شرایط اهمیت نمی‌دهند، تمام دل‌مشغولی آنان تولید و انتقال فناوری می باشد و باورهای آنان نسبت به شرایط و اولویت‌های مردم، اغلب با دیدگاه‌های خود مردم تفاوت دارد. لذا وجود کنش متقابل و ارتباط بین بهره‌برداران و همچنین سازمان‌های دست اندرکار پژوهش و انتقال فناوری، افزون بر ارتقای سطح همکاری میان آنان، میزان تناسب و مربوط بودن فناوری را نیز افزایش می‌دهند (پزشکی راد و همکاران، 1389).

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا - پایان نامه ارشد

مطالعات مختلف بیانگر آن می باشد که اشاعه نوآوری‌های کشاورزی که مبتنی بر اشتراک مساعی یا همکاری دسته‌جمعی باشد نه تنها اعتماد کامل کشاورزان را جلب می‌کند، بلکه احتمال پذیرش فناوری توصیه‌شده را به ارتباط بین توجه کشاورزان و میزان دانش فنی و میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های آموزشی و ترویجی مثبت و معنی‌دار توصیف شده‌می باشد.

نتایج مطالعه سازه‌های مؤثر بر پذیرش تکنولوژی‌های کشاورزی نشان‌دهنده وجود روابط مثبت میان تحصیلات رسمی و غیررسمی، مشارکت اجتماعی، عملکرد و دسترسی به منابع اطلاعاتی با پذیرش فناوری‌های جدید بوده می باشد. این در حالی می باشد که تعداد اعضای خانوار ارتباط منفی با پذیرش نوآوری داشته می باشد(Oladele, 2005).

بر اساس مطالعات صورت گرفته در بنگلادش سن، سطح تحصیلات رسمی، اندازه مزرعه، درآمد و میزان کاربرد و دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی ارتباط مثبت معنی‌داری با پذیرش فناوری‌ها داشته، کشاورزانی که شغل اصلی آنان کشاورزی بوده بیش از کشاورزاندارای مشاغل دیگر، پذیرای فناوری‌های جدید بوده‌اند (Alamgir Hossain et al. 1992).

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان