دسته‌بندی نشده

پایان نامه با عنوان : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

انتخابات رأی خود را به نفع کاندیدای از پیش تعیین شده بریزند.(آلموند،61:1976).

همان طور که بیان گردید از آن جایی که فرهنگ سیاسی زادگاه مشارکت سیاسی می باشد و در هر جامعه‌ای اصلاح امور سیاسی از فرهنگ آغاز می‌گردد ما نیز در این پژوهش در کنار توضیحات داده شده راجع به مشارکت و مشارکت سیاسی، بحث فرهنگ سیاسی را مطرح خواهیم نمود و سپس  به توضیح دیدگاه گابریل آلموند و سیدنی وربا خواهیم پرداخت.

2-4  فرهنگ[1]:

واژه فرهنگ، در زبان فارسی از واژه‌های بسیار کهن می باشد که نه تنها در نخستین متن‌های نثر فارسی دری بلکه در نوشته‌های بازمانده از زبان پهلوی نیز وجود داشته می باشد. به تدریج و با پیشرفت علوم اجتماعی، تلقی از فرهنگ تغییر یافت و فرهنگ در روابط اجتماعی مورد باز تعریف واقع گردید. با تعیین جایگاه نوین فرهنگ و میزان ارزش والای آن به عنوان زمینه فعالیت بشر در محیط زیست خود، بررسی پیرامون توصیف و تشریح عوامل و عناصر سازنده آن آغاز گردید(آشوری،15:1375).

واژه فرهنگ در زبان فارسی میانه از دو غیر از “فر” و “هنگ” تشکیل شده می باشد. فر یا فره، نمود بارقه الهی می باشد که بر دل بشر تجلی می‌کند و مایه کمال و تعالی نفس می‌گردد. هنگ یا هنج از مصدر هیختن و هنجیدن به معنی برآوردن و جلوه گر ساختن می باشد. با این توضیح، فرهنگ تجلی کمال و تعالی در بشر و جامعه می‌باشد. در زبان اروپایی culture”” به معنی پرورش و تعلیم می باشد. فرهنگ، نمایشگر رفتارها و باورهای والا و جا افتاده می باشد و شامل آدابی می باشد که الگو و اسوه اعمال افراد در جمع می باشد و روح هر جامعه‌ای را باز می نماید(کاظمی،35:1376). در مورد فرهنگ تعریف‌های متعدد و گوناگونی ارائه شده که در آنها اختلاف نظر فراوانی به دلیل متفاوت بودن جهت و اهداف هر یک با دیگری به چشم می‌خورد که در این جا به برخی از این تعاریف اشاره می نماییم.

بال[2]،” فرهنگ را ترکیب ایستارها، اعتقادات، شور و احساس و ارزشهای جامعه مرتبط با نظام سیاسی و مسایل سیاسی می‌داند”(ball, 1951:20). تیلور[3]، مانند اشخاصی می باشد که فرهنگ را وارد رشته بشر شناسی نمود و چنین تعریفی از آن ارائه نمود : “فرهنگ همان کل پیچیده‌ای می باشد که شامل معلومات، باورها، هنر، اخلاقیات، قانون، عرف و تمامی‌دیگر قابلیت‌ها و عاداتی می باشد که بشر به عنوان عضو جامعه کسب می‌کند. 2-5  فرهنگ سیاسی[4]:

فرهنگ سیاسی از مباحثی می باشد که در چند دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی مطرح شده می باشد. این واژه که در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 به قاموس علوم سیاسی وارد شده، جنبه‌های خاصی از فرهنگ عمومی را که به موضوعات سیاسی توجه دارد را بیان می‌کند(hawkeswortheswort and  hamd kegan 1992: 507 ).

بنابراین، فرهنگ سیاسی را می‌توان یک اصطلاح تازه دانست که به دنبال روشن کردن و نظام یافته تر کردن بخش زیادی از دانسته‌ها در باب مفاهیمی زیرا ایدئولوژی سیاسی، روان شناسی سیاسی ملت‌ها و ارزش‌های بنیادین می باشد(پای،40:1370).

از اصطلاح فرهنگ سیاسی برای تفکیک توجه‌های سیاسی از توجه‌های غیر سیاسی نیز بهره گیری می‌گردد. در واقع فرهنگ سیاسی، به مقصود تبیین جهت گیری‌های سیاسی به کار برده می‌گردد. بدون تردید در متون معاصر علم سیاست، کار تحقیق و مشترک گابریل آلموند و سیدنی وربا تحت عنوان” فرهنگ مدنی”  که در سال 1963 به چاپ رسید، بهترین اثر کلاسیک در فرهنگ سیاسی محسوب می‌گردد که مبنای چارچوب نظری پژوهش حاضر می‌باشد. آلموند و وربا در این اثر، فرهنگ سیاسی را این گونه تعریف می‌کنند: ” فرهنگ سیاسی، مجموعه‌ای از تمایلات شناختی، تحلیلی و احساسی می باشد که نسبت به پدیده‌های سیاسی ابراز می‌گردد” (سریع القلم،21:1386).

این کتاب یکی از اولین تحقیقات میدانی مبتنی بر مقایسه داده‌های عینی پنج کشور می باشد که به فهم چرایی ثبات دموکراتیک پرداخته و در عین حال این کتاب ارتباط میان فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی را مورد بررسی قرار داده می باشد. هر دو محقق، در نهایت در این اثر به این نتیجه رسیده‌اند که بسیاری از باورهای سیاسی در دوران کودکی و-culture 1

-ball 2

Taylor-3

political culture -3

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها

]]>