پایان نامه ارشد : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

به طور منفی با کیفیت افشا ارتباط هست. همچنین که  هفلین[1] ، شاو[2]  و ویلد[3]  (2005) دریافتند شرکتها با کیفیت افشای بالاتر شکاف عدم‌تقارن اطلاعاتی کوچکتری دارند، این امر به آن معنی می باشد که کیفیت افشای بالاتر،  جهت پایین آوردن  ریسک معاملات آگاهانه مفید می باشد. بنابراین در صورتی که کیفیت سود را نمادی از کیفیت افشا در نظر بگیریم، به عبارت ساده­تر در صورتی کیفیت سود را در ارایه بهتر اطلاعات مالی واحد تجاری موثر بدانیم درآن صورت لزوم بحث و بررسی کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی  بیشتر خود­نمایی خواهد نمود و اهمیت کیفیت سود را بیشتر مشخص خواهد نمود.

پایداری سود جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهره گیری کنندگان و تأثیر آن بر روی نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بورس ایران به مراتب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. نتیجه پژوهش هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده، نشان می دهد که سرمایه گذاران، ریسک عدم نقدشوندگی رادر تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند(یحیی زاده فر و خرمدین،1387)

تحلیل گران اوراق بهادار،مدیران شرکتها  و سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را معطوف به رقم سودخالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی سود و زیان می کنند(ثقفی و کردستانی،1383)

پس ما برانیم اثر کیفیت سود را با این فرض که ضعف در آن به عدم تقارن اطلاعاتی منجر می گردد، را بر نقدشوندگی سهام بررسی کنیم. لازم می باشد به این مطلب نیز اشاره گردد که ما معتقدیم عدم تقارن اطلاعاتی علاوه برآن که به شکاف قیمت­های خرید و فروش همانطورکه در بالا اشاره گردید تاثیر خواهد گذاشت در مرحله بعد سایر معیارهای نقدشوندگی را نیز تحت تاثیر خواهد گذاشت.

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه در رابطه با : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

 

1-3- اهمیت پژوهش

اهمیت پژوهش حاضر هم راستا با اهمیت نقد شوندگی سهام می باشد و تلاشی می باشد برای یافتن راه کارهایی مرتبط با نقد شوندگی، پژوهش های انجام شده  به اهمیت  بالای  نقدشوندگی در بازار های مالی اشاره می کنند. نقد شوندگی به علاوه که به رونق بازار بورس می انجامد و از دید اقتصادی مشارکت سرمایه های کوچک رادرفعالیت های اقتصادی سهولت می بخشد. کاهش هزینه سرمایه برای شرکتها را نیز در پی خواهد داشت علاوه برآن در سطح کلان بازار ها با نقد شوندگی زیاد در جذب سرمایه های خارجی موفق اقدام می کنند . لذا ضروی به نظر می رسد تا با مطالعه متغیرهایی هم زیرا کیفیت سود کوشش در شناسایی عوامل ارتقای نقد شوندگی در بازارهای مالی نماییم.

با در نظر داشتن مطالب بالا و این مطلب که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند تأثیر مهمی در نقدشوندگی سهام بازی کند بررسی تاثیر کیفیت سود به عنوان متغیری که بر  کیفیت افشا  تاثیر می گذارد اهمیت و ضرورت می یابد.

1-7- فرضیه ها

فرضیه اصلی:

بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه های فرعی:

فرضیه 1-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

10-  Heflin

11- Shaw

12- wild

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با موضوع : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 دانلود از لینک پایین صفحه