پایان نامه حقوق خصوصی: مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه

[add_to_cart id=615049]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان نامه حقوق(.M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

استاد مشاور:

دکتر نایب علی خلیلی


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده :………………………………………………….. 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله…………………………………………. 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………….. 4
1-3-سوألات تحقیق………………………………………….. 4
1-4-فرضیه های تحقیق………………………………………….. 5
1-5-اهداف تحقیق………………………………………….. 5
1-6-مرور ادبیات و سوابق:………………………………………… 5
1-7-تعاریف واژه ها :………………………………………… 6
1-7-1 مذاکره:………………………………………… 6
1-7-2- پیش قرارداد:………………………………………… 6
1-7-3- توافق مقدماتی:………………………………………… 6
1-7-4- تعهدات پیش قراردادی:………………………………………… 6
1-7-5- مسؤولیت پیش قراردادی :………………………………………… 6
1-7-6-دوره پیش قراردادی :………………………………………… 7
1-8-مبانی مسؤولیت مدنی :………………………………………… 7
1-8-1-نظریه تقصیر…………………………………………. 8
1-8-2-نظریه خطر…………………………………………. 9
1-8-3- نظریه تضمین حق………………………………………….. 9
1-8-4- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه…………………………………………. 10
فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد
2-1 اصول حاكم بر دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13
2-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13
2-1-2- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 14
2-1-3- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی………………………………………….. 15
2-2- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 18
2-2-1- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 19
2-2-2- اصل حسن نیت در حقوق ایران………………………………………….. 22
2-3- توافق های پیش قراردادی………………………………………….. 25
2-3-1- توافق بر بیع………………………………………….. 26
2-3-2- وعده ازدواج………………………………………….. 27
2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم…………………………………………. 28
2-3-4- قولنامه…………………………………………. 29
2-3-5- توافق بر گفتگو…………………………………………. 32
2-3-6- طرح عقد………………………………………… 34
2-3-7- توافق مشروط………………………………………….. 36
2-3-8- توافق ناقص……………………………………………. 37
فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی
3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران………………………………………….. 40
3-1-1 نظریه تعهد الزام آور…………………………………………. 40
3-1-2- نظریه زیان های اتکایی………………………………………….. 42
3-1-3- نظریه تقصیر…………………………………………. 44
3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی………………………………………….. 46
3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع………………………………………….. 50
3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق…………………………………………. 53
3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه…………………………………………. 56
3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه…………………………………………. 60
3-2-1- قاعده اتلاف………………………………………….. 60
3-2-2- قاعده تسبیب…………………………………………… 63
3-2-3- قاعده غرور…………………………………………. 64
3-2-4- شرط بنایی………………………………………….. 65
3-2- 5- قاعده لاضرر…………………………………………. 67
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
4-1- نتیجه گیری…………………………………………69
4-2- پیشنهادها…………………………………………71
فهرست منابع………………………………………….. 72
چکیده انگلیسی………………………………………….. 77
چکیده:
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان  می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله
تشکیل قراردادها و آثار آن به طور کلی سه مرحله را در بر میگیرد: پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد. به طور معمول در مرحله پیش قراردادی طرفین شرایط قراردادی را بررسی نموده و درباره این شرایط و آثار آن به گفتگو می نشینند که گاهی با توافق اولیه همراه است و ممکن است به انعقاد قرارداد اصلی هم نینجامد(کاتوزیان،1369). ممکن است یکی از طرفین با اعتماد بر پیشنهاد طرف مقابل وسایل و مقدمات اجرای تعهدات ناشی از عقد را فراهم سازد درحالی که طرف مقابل به پیشنهاد خود پایبند نبوده و از این رهگذر ضرر فراوانی به او وارد می شود. در برخی موارد انعقاد قرارداد مستلزم تمهید مقدماتی است که زمان زیادی به طول می انجامد.
از این رو طرفین توافق می کنند مذاکرات را جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و به دنبال این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی می­رسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب و قبول انشاء می­ کنند(سپهری،1387).
برای این منظور ابتدا حدود و ثغور دوره پیش­قراردادی مشخص می­شوند. سپس رابطه حقوقی طرفین و میزان التزام به آن در این دوره مورد بررسی قرار می­گیرد و مبانی تخلف از این التزام تحلیل می شوند. در تحلیل مبانی تخلف از التزام، فقه امامیه و نظام حقوقی برخاسته از آن، کنوانسیون های بین المللی، نظام حقوقی انگلیس به طور خاص مورد مطالعه قرار می­گیرند. چراکه با توجه به رویکرد سنتی مرسوم در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه است مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد شروع می شود این در حالی است که نیازهای اقتصادی در انعقاد قراردادها مستلزم وجود مسوؤلیت هایی قبل از انعقاد قرارداد به عهده طرفین است که خود نیازمند مطالعه نظام حقوقی انگلیس است که در این زمینه پیشرفت داشته اند(شهیدی،1382).
پرسش اصلی آن است که طرفین در ادامه یا قطع مذاکرات آزادی کامل دارند یا خیر؟ آیا طرفین مذاكره كننده نسبت به رفتار خود پیش از انعقاد قرارداد مبنی بر ترك مذاكره مسؤولیت دارند یا خیر؟آیا توافقات اولیه تأثیری در شرایط قراردادی خواهد داشت یا خیر ؟ چنانچه چنین مسؤولیتی برای آن‌ ها متصور است، مبنای مسؤولیت آن‌ ها كدام است؟
اهمیت مرحله پیش از قرارداد به طور خاص در روابط تجاری بین المللی روشن می­ شود. از این رو در این مقاله مسؤولیت دو طرف نسبت به این مرحله در بستر حقوق تجارت بین الملل بررسی می­ شود لذا منظور از انجام تحقیق مبنایی است جهت مسؤولیت جبران خسارت به طرفی که در اثر قطع مذاکرات متحمل ضرر شده است از جمله هزینه هایی که به اعتماد قرارداد آینده صرف شده ، خسارات از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد با دیگری و خسارات از دست دادن موقعیت های دیگر مثل موقعیت شغلی در اثر اعتماد به قرارداد آینده است. بنابراین فایده این تحقیق حمایت از شخص زیان دیده نسبت به تخلف طرف مقابل در اجرای تعهدات ناشی از پیش قرارداد می باشد.
2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
رویکرد سنتی در حقوق قراردادها ، سبب مسؤولیت را منحصراً در قرارداد جست و جو می­ کند.بدین ترتیب اقداماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام شده­است همگی بی­اثر می­شوند.
در قراردادهای تجاری و بین المللی به طور معمول روند انعقاد قرارداد زمان زیادی به طول می­انجامد. از طرفی انعقاد این دسته از قرادادها مستلزم تمهید مقدماتی است که هزینه­هایی به دنبال دارد.بنابراین افراد توافقاتی مقدماتی برای اطمینان از پایبندی یکدیگر به انعقاد قرارداد می­ کنند.
در برخی توافق نامه­های مقدماتی شروطی مندرج می­ شود و طرفین متعهد می­شوند قرارداد اصلی را براساس این شروط منعقد کنند و آن را در خود قرارداد نیز لحاظ نمایند. در صورتی که قرارداد بدون توجه به این شروط منعقد شود یا اجرای قرارداد بدون این شروط صورت پذیرد پایبندی طرف دیگر که به اتکای این شرایط به انعقاد قرارداد وارد شده متزلزل می­ شود.
بنابراین تبیین و تحلیل این نوع از مسؤولیت بر مبانی حقوقی و فقهی در نظام حقوقی ایران در این زمینه ضروری به نظر می­رسد تا هم خلأ قوانین را تا حدودی برطرف نماید وهم نظری مطلوب را پیش روی دادگاه‌ها و رویه قضایی قراردهد.
3-1- سوالات تحقیق
1- در صورت تخلف از اجرای پیش قرارداد کدام مبانی مسؤولیت مدنی حاکم می باشد؟
2- مبنای الزام آور بودن تعهدات مرحله پیش قرارداد در چیست؟
4-1- فرضیه های تحقیق
دراین تحقیق دو فرضیه مطرح می‌شود:
1-تعهدات دوره پیش از قرارداد بر مبانی نظریه تقصیر می باشد.
2- هرگاه گفت وگوهای مقدماتی منتهی به انعقاد قرارداد شود، به عنوان شرط بنایی جزئی از قرارداد محسوب می‌گردد و در نتیجه مطابق هر قرارداد الزام آور است.
5-1- اهداف تحقیق
تبیین مسؤولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی درتخلف از اجرای پیش قراردادهای مدنی و تجاری از اهداف اصلی این تحقیق است که در نهایت به یافتن ضمانت اجرای حقوقی و بیان و آثار آن منتهی می گردد. البته مقایسه با حقوق انگلستان باعث می شود تا به صورت تطبیقی به عمق بحث بیفزائیم.
6-1- مرور ادبیات و سوابق
در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد(داراب پور، 1374). در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد( کاتوزیان، 1369). بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست( سپهری، 1387) با وجود آن که در ارتباط با مسؤولیت دوره پیش قراردادی در نظام حقوقی کامن لا مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است، در نظام حقوقی رومی- ژرمنی این مطلب مغفول واقع شده است که ریشه در نگاه سنتی این نظام بر آغاز مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد دارد.
تاکنون مقالاتی با عنوان «ماهیت مذاکرات مقدماتی نوشته فاطمه سپهری در مجله حقوق دانشگاه قم»،«توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و امریکا نوشته عبدالحسین شیرویدر مجله اندیشه های حقوقی » ، «تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی نوشته حبیب طالب احمدی در مجله حقوقی دانشگاه شیراز» نگاشته شده است درحالی که با مطالعه منابع موجود در زمینه حقوق قراردادها به نظر می­رسد مسئولیت پیش قراردادی موضوع رساله ای مستقل قرار نگرفته و جوانب مختلف آن از جمله مسئولیت و آثار آن بررسی نشده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700 تومان
 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com