دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد در مورد : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

قانونگذاری را به بحث می گذاریم وسپس در بند دوم به احکام مسؤلیت مدنی سردفتران در حقوق کنونی می پردازیم .

بند اول: سابقه

تاریخچه تاسیس نهاد سردفتری و تنظیم سند رسمی نشان دهنده این می باشد که هدف وفلسفه این تاسیس در آغاز رعایت و انجام مجموعه ای از قواعد شکلی در تنظیم اسناد بوده می باشد.ماده 47 قانون ثبت مصوب 1290 نیز یکی از وظایف سردفتران را “ثبت” اسنادی میداند که نزد آنها می اورند.

  • از آنجا که در آن زمان “تنظیم سند” نزد علما و روحانیون انجام می شده لذا بخشی از وظیفه تنظیم سند که «تسجیل وقوعی و اعترافی» آن بود به عهده مباشرین ثبت گذاشته گردید. ماده 82 قانون مزبور نیز عنوان میداشت مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در قانون مقرر شده را رسمی تصدیق حیات :که این تصدیق نیز پس از احراز زنده بودن شخص و احراز هویت او به شخص داده می گردید . این دو تصدیق در حال حاضر موضوعیت ندارند ولی وظیفه احراز هویت در هنگام تنظیم و ثبت اسناد هنوز از وظایف اصلی و اولیه سردفتران اسناد رسمی می باشد .

ماده 50 قانون ثبت عنوان می دارد «هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید  داشته باشد باید دو نفر از افراد معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نمایند.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه در مورد : نصاب پذیری مهریه

همچنین ماده 86 همین قانون عنوان داشته: «در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود، تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفین که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر می باشد و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید برطبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود». لحن و نحوه تدوین این مواد بیانگر این مطلب می باشد که هیچ عذری از سردفتر در خصوص اشتباه در احراز هویت پذیرفته نیست و در هر حال سردفتر بایستی با  اعتماد و اطمینان کامل نسبت به شناسائی هویت تنظیم کننده سند مبادرت به این امر نماید , چنانچه تردید در هویت امضا کننده سند داشته باشد این امر را با کمک افراد معروف و مورد اعتماد انجام دهد و در غیر این صورت از ثبت سند امتناع نماید.

این مهمترین وظیفه شکلی می باشد که برعهده سردفتر اسناد رسمی گذاشته شده و مهمترین خطراتی که سردفتران را تهدید می کند نیز در همین راستاست.

نکته‌ای را که در این مورد لازم به ذکر می دانم این می باشد که سردفتر اسناد رسمی در نظام حقوقی و ثبتی کنونی ایران هیچ گونه آموزش و تعلیم خاصی برای انجام این وظیفه نمی بیند .لذا با در نظر داشتن رشد روزن افزون جمعیت و بعضا به روز نشدن بعضی از اسناد هویتی و تصاویر ملحق به آنها خصوصا در مورد خانمها, مشکلات سردفتران را در این زمینه صد چندان می کند که البته با اجرائی شدن ثبت الکترونیکی اسناد و انجام بعضی کنترلها و ارتباط الکترونیکی سردفتران با سامانه های مختلف مانند ثبت احوال و اسناد، امید می باشد که این اشکالات به تدریج مرتفع گردد.

  • رعایت مقررات شکلی نسبت به تنظیم اسناد برای افراد خاص:
نوشته ای دیگر :   پایان نامه با موضوع : نصاب پذیری مهریه

یکی از مشخصه های تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی شفافیت و دقت و آگاهی طرفین سند از مفاد تعهد و تکالیفی می باشد که به موجب سند به عهده آنها گذاشته می گردد انجام صحیح و دقیق این موضوع باعث شده تا قانونگذار تمهیدات خاصی را در این ارتباط در نظر بگیرد و رعایت ترتیباتی را در تنظیم اسناد افراد خاص به توضیح زیر به موقع اجرا گذارد

ملاحظه می گردد که در مورد اول سند از رسمیت خارج و حکم سندعادی پیدا می کند ولی در حالت دوم سند رسمی رسمیت و اعتبارخود را حفظ کرده و خدشه ای برآن وارد نشده .

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>