دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد در مورد : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

3- 4- جامعه آماری تحقیق

بنا به تعریف جامعه آماری عبارت می باشد از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور، 1370).

جامعه آماری پژوهش حاضر دو گروه را شامل گردید:

گروه اول، نوغانداران: شامل تعداد 4187 نفر از کشاورزان نوغانداری می باشد که درسال 1391 در حوزه جغرافیایی شهرستان‌های لنگرود و شفت به عنوان دو قطب اصلی نوغانداری در استان گیلان، به پرورش کرم ابریشم اقدام نموده‌اند.

گروه دوم، کشاورزان غیرنوغاندار: کشاورزان مناطق یاد شده که بعضاً بدلیل انجام فعالیت نوغانداری در سال‌های قبل از تجربه نوغانداری برخوردار بوده یا اصلاً تجربه نوغانداری نداشتند.

 

3-5- روش نمونه گیری

به سبب وجود محدودیت‌هایی مانند محدودیت‌های مالی و زمانی در پژوهش‌ها، در این تحقیق نیز امکان گردآوری داده ها از طریق سرشماری یا تمام شمار افراد جامعه آماری که پیش‌تر به آن اشاره گردید وجود نداشت و ناگزیر برای انجام تحقیق به گردآوری داده‌ها از نمونه‌هایی از جامعه آماری اقدام گردید تا بتوان با استخراج اطلاعات مورد نظر، نتایج حاصله را به کل جامعه آماری تعمیم داد.

در این پژوهش از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از جامعه آماری هریک از گروه‌های یادشده بهره گیری گردید.

 

3- 6- برآورد حجم نمونه‌ها

تعیین نمونه و اندازه گروه نمونه یکی از مسایل عمده‌ای می باشد که هر محقق در پژوهش خود با آن روبه‌رو می‌گردد از نظر عقلی توصیه می‌گردد تا حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب گردد زیرا اولاً در آن صورت یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در صفت یا متغیر مورد نظر با میانگین و انحراف نفر از نوغانداران توزیع و توسط آنان تکمیل گردید که آلفای کرونباخ محاسبه شده آن توسط نرم‌افزار SPSS به میزان 75/0 بود که نشان دهنده مقدار قابل قبولی برای پایایی پرسشنامه می‌باشد.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد با موضوع : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>