پایان نامه ارشد درباره زنان باردار، افراد مبتلا، هورمون رشد

دانلود پایان نامه

، کمبود ید همچنان به عنوان مهمترین علت قابل پیشگیری عقب افتادگی ذهنی باقی مانده است ، که بیشتر به علت مقاومت در استفاد هاز افزودنی های خوراکی یا هزینه بالای غنی سازی مواد غذایی است . علاوه بر کیتینیسم آشکار ، کمبود خفیف ید نیز می تواند منجر به کاهش IQ شود . مصرف ببیش از حد ید از طریق مکمل های غذایی یا خوردن غذاهای غنی از ید [مانند صرف ماهی (sellfish) ، اشنه دریایی (kelp)] ، منجر به بروز موارد بیشتری از بیماری های خود ایمن تیروئید می شود . میزان متوسط مصرف ید برای بالغین 150 µg/d ، کودکان 90-120 µg/d ، و زنان باردار 200 µg/d توصیه شده است . در جمعیت هایی که میزان مصرف ید کافی است مقدار ید ادرار بیش از 10 µg/dL است.(1)
آلی سازی ،جفت شدن ، ذخیره ، آزاد شدن . ید پس از ورود به تیروئید ، به دام افتاده و به سمت غشاء رأسی سلولهای فولیکولی تیروئید انتقال می یابد . سپس ید در یک واکنش آلی سازی با دخالت TPO و پر اکسید هیدروژن اکسیده می شود . اتم یدی که فعال شده است و به ریشه های انتخابی تیروزیل در تیروگلوبین اضافه می شود ، تیروگلوبین ، یک پروتئین دایمری بزرگ (660 کیلو دالتون) می باشد که از 2769 اسید آمینه تشکیل شده است . سپس یدوتیروزین های موجود د تیروگلوبولین از طریق پیوند اتری با یکدیگر جفت می شوند . این واکنش نیز بوسیله TPO کاتالیز می شود . در این واکنش T3 و T4 هر دو می توانند با توجه به تعداد اتم های ید موجود در یدوتیروزین ها تولید شوند . پس از جفت شدن این مولکول ها ، تیروگلوبولین به داخل سلول های تیروئید برگردانده می شود ، در آنجا پس از پردازش در داخل لیزوزوم ها ، T3 و T4 را آزاد می نماید . ید مولکول های مونو و دی یدوتیروزین (MIT , DIT) که با یکدیگر جفت نشده اند ، در واکنشی که توسط آنزیم دهالوژناز صورت می گیرد ، برداشته می شود ، بدین ترتیب تمام اتم های یدی که در هورمون های تیروئیدی استفاده نشده اند ، بازیافت می شوند .(4)
اختلالات تولید هورمون های تیروئید ، از علل نادر هیپوتیروئیدی مادرزادی هستند . اکثر این اختلالات ، در نتیجه جهش های مغلوب در TPO یا تیروگلوبولین ایجاد می شوند ، اما نقایصی در TSH-R ، NIS ، پندرین ، تولید پراکسید هیدروژن ، و دهالوژناز هم به عنوان علل مسبب شناسایی شده اند . در صورت وجود نقص در بیوسنتز ، غده تیروئید توانایی ساخت مقادیر کافی هورمون را نخواهد داشت که این امر منجر به افزایش TSH و یک گواتر بزرگ می شود .(1)
عملکرد TSH . TSH عملکرد غده یروئید را از طریق TSH-R تنظیم می کند ، TSH-R یک گیرنده میان غشایی هفت گانه جفت شده با پروتئین G (GPCR) است . TSH-R با زیر واحد ? از پروتئین G تحریکی (Gs?) (که آدنیلیل سیکالاز را فعال می کند) جفت می شود ، در نتیجه تولید AMP حلقوی افزایش می یابد . TSH ، همچنین فسفو لیپاز C را فعال می کند که منجر به تحریک بازسازی فسفاتیدیل اینوزیتول می شود . نقش عملکردی TSH-R بوسیله بروز جهش های طبیعی مورد تأکید قرار می گیرد . جهش های مغلوب مختل کننده عملکرد ، یکی از علل نادر هیپوپلازی تیروئید و هیپوتیروئیدی مادرزادی محسوب می شوند . جهش های غالب کسب عملکرد موجب ایجاد هیپرتیروئیدی اسپورادیک یا فامیلیال می شوند ، که خود را به صورت گواتر ، هیپرپلازی سلول تیروئید ، و عملکرد اتونوم نشان می دهد . اغلب این جهش های فعال کننده ، در ناحیه مان غشایی گیرنده رخ می دهند . تصور می شود که این جهش ها ، تغییرات ساختاری را در گیرنده سبب می شوند که پس از این تغییرات گیرنده مشابه حالتی می شود که پس از اتصال به TSH یا واکنش با ایمونوگلوبولین های محرک تیروئید (TSI) در بیماری گریوز ، ایجاد می گردد . بعلاوه جهش های فعال کننده TSH-R به صورت وقایع سوماتیک نیز رخ می دهند که موجب انتخاب و گسترش کلونال سلول فولیکولی تیروئید مبتلا می شوند .(8)
TSH به عنوان عامل تنظیم کننده هورمونی اصلی در رشد و کارکرد غده تیروئید مطرح است ، با اینحال ، تعدادی از فاکتو های رشد که اغلب به صورت موضعی در غده تیروئید تولید می شوند ، هم ساخت هورمون های تیروئید را تحت تأثیر قرار می دهند . این عوامل شامل فاکتور رشد شبه انسولینی I (IGF-I) ، فاکتور رشد اپیدرمی ، فاکتور رشد تغییر شکل دهنده ? (TGF-?) ، اندوتلین ها ، و بسیاری از سیتوکین ها هستند . اگر چه نقش کمیتی این فاکتور ها هنوز به درستی شناخته نشده است ، اما در برخی بیماریهای خاص اهمیت آنها مشخص شده است .به عنوان مثال ، در اکرومگالی ، افزایش میزان هورمون رشد و IGF-I یا بروز گواتر و استعداد ابتلا به گواتر مولتی ندولر (MNG) همراه است . سیتوکین ها و اینتروکین های (ILS) خاصی که همراه با بیماری های اتوایمیون تیروئید دیده می شوند ، موجب تحریک رشد تیروئید می گردند ، در صورتی که عوامل دیگر منجر به آپوپتوز می شوند . کمبود ید موجب افزایش جریان خون غده تیروئید می شود و میزان جذب بوسیله NIS را تحریک می نماید . افزایش بیش از حد ید آلی سازی ید در تیروئید را به طور گذرا مهار می کند ، که این فرآیند به اثر ولف چایکوف موسوم است .در اشخاص دارای تیروئید طبیعی ، غده تیروئید از این اثر مهاری می گریزد و به آلی سازی ید ادامه می دهد . با این حال ، در افراد مبتلا به بیماری زمینه ای اتوایمیون در تیروئید ، ممکن است عملکرد مهاری فوق تداوم یابد .(1)
هورمون های تیروئیدی موجود در گردش خون به وسیله انتشار غیر فعال و از طریق ناقل مونوکربوکسیلات 8 (MCT8) به سلول ها وارد می شوند ، این ناقل در بیماران مبتلا به اختلالات متعدد عصبی و مبتلایان به ناهنجاری های عملکرد تیروئید (T4 پایین ، T3 بالا ، و TSH بالا) شناخته شد . پس از ورود به سولل ، هورمون های تیروئیدی اصولاً از طریق گیرنده های هسته ای عمل می کنند ، هر چند این هورمون ها پاسخ های عشای پلاسمایی و آنزیم های میتوکندریایی را نیز القا می کنند .(1)
هورمون های تیروئید با تمایل بالا به گیرنده های هسته ای موسوم به گیرنده های هومرون تیروئید (TR?) ? و ? متصل می شوند . هر دو گیرنده TR? و TR? در بیشتر بافتها بیان می شوند ، اما سطح نسبی آنها در اعضای مختلف متفاوت است ؛ TR? غالباً در مغز ، کلیه ، گناد ها ، عضله ، و قلب به وفور یافت می شود ، در حالیکه TR? بیشتر در هیپوفیز و کبد وجود دارد . هر دو گیرنده با نسبت های متفاوتی به یکدیگر متصل می شوند و ایزوفرم های منحصر به فردی را به وجود می آورند . ایزوفرم TR?2 که دارای انتهای آمین اختصاصی است ، به طور انتخابی در هیپوتالاموس و هیپوفیز بروز می یابد و احتمالاً در این مکانها در کنترل فیدبکی محور تیروئید عمل می نماید . نوع TR?2 محتوی انتهای کربوکسی منحصر به فردی است که مانع اتصال هورمون تیروئید می شود ؛ این ایزوفرم ممکن است در توقف عمل ایزوفرم های دیگر TR نقش داشته باشد .(1)
TR ها حاوی دو قسمت جداگانه شامل بخش متصل شونده به DNA مرکزی و بخش انتهای C متصل شونده به لیگاند هستند . این گیرنده ها به توالی های خاصی از DNA ، موسوم به عناصر پاسخ تیروئیدی (TREs) واقع در مناطق پروموتور ژنهای هدف متصل می شوند . این گیرنده ها به شکل هومودیمر یا به صورت شایع تر ، هترودیمر به گیرنده های X رتینوئیک اسید (RXRs) اتصال می یابند . گیرنده های فعال قادر به تحریک نسخه برداری از ژن (مثل زنجیره سنگین ? میوزین) یا مهار نسخه برداری (مثل ژن زیر واحد بتای TSH) هستند ، اثر تحریکی یا مهاری به ماهیت عناصر تنظیم کننده ژن هدف بستگی دارد .(1)
هورمونهای تیروئید با میزان تمایل یکسانی به TR? و TR? متصل می شوند . با این حال ، تفاوت های ساختمانی در منطقه متصل شونده به لیگاند ، امکان ساخت آگونیست و آنتاگونیست هایی را فراهم میکند که به صورت انتخابی به گیرنده متصل شوند . میل ترکیبی T3 به گیرنده خود ، تقریباً 10 تا 15 برابر میل ترکیبی T4 است ، و این مسئله قدرت بالای این هورمون را توجیه می کند . هر چند میزان تولید T4 بیشتر از T3 است ، اما واسطه تبدیل محیطی T4 به T3 در بافت های محیطی ، دسترسی زیستی بیشتر به T3 در پلاسما ، و میل ترکیبی بیشتر T3 به گیرنده ها ، اغلب گیرنده ها معمولاً توسط T3 اشغال می گردند . هورمون تیروئید پس از اتصال به گیرنده خود ، تغییراتی ساختاری در آن ها بوجود می آورد و واکنش متقابل آنها با عوامل نسخه برداری فرعی را تنظیم می کند . در شرایط عدم اتصال هورمون تیروئید ، آپورسپتورها به پروتئین کورپرسور (Corepressor) متصل می شوند و از نسخه برداری ژن جلوگیری می نمایند . اتصال هورمون ، سبب جحدا شدن کورپرسور ها می شود ، بدین ترتیب پروتئین های فعال کننده کمکی ، نسخه برداری ژن را مجدداً القا می کنند . کشف واکنش های متقابل TR با رپرسور موید این واقعیت است که TR بروز ژن را در غیاب اتصال هورمون خاموش می کند . در نتیجه ، کمبود هورمون تأثیر عمیقی بر بوز ژن خواهد گذاشت . زیرا کمبود هورمون موجب سرکوب شدن ژن فعال و از دست رفتن تحریک وابسته به هورمون می شود . کشف این واقعیت که حذف هدفدار ژ” های گیرنده های هورمون تیروئید (TR) در موش ها در مقایسه با کمبود هورمونها اثرات فنوتیپی خفیف تری داشته است ، نظریه فوق را تأیید می کند .(8)
هیپوتیروئیدی (Hypothyroidism)
کمبود ید همچنان شایعترین علت هیپوتیروئیدی در تمام جهان محسوب می شود . در مناطقی که کمبود ید ندارند ، بیماری های اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو) و علل یاتروژنیک (درمان هیپرتیروئیدی) شایع ترین علل هیپوتیروئیدی هستند .(1)
هیپوتیروئیدی مادرزادی
شیوع
شیوع هیپوتیروئیدی یک در هر 4000 نوزاد است . این اختلال بویژه در موارد که مادر دارای آنتی بادی مهار کننده گیرنده TSH است ، یا تحت درمان با دارو های آنتی تیروئید قرار گرفته ، بصروت گذرا مشاهده می شود ، ولی در اغلب موارد هیپوتیروئیدی دائمی بروز می کند . هیپوتیروئیدی نوزادی در 85-80 درصد موارد ناشی از دیس ژنزی غده تیروئید ، در 10 تا 15 درصد موارد بر اثر خطاهای مادرزادی در ساخت هورمون می باشد . نقایص تکاملی در دختران دو برابر پسران است . شناخت جهش هایی که موجب ایجاد هیپوتیروئیدی مادرزادی می شوند ، در حال افزایش اند ، اما موارد بسیاری هنوز ایدپوپاتیک باقی مانده اند .(1)
اغلب نوزادان مبتلا هنگام تولد ، طبیعی به نظر می رسند ، و کمتر از 10 درصد موارد ، به واسطه مشاهده یافته های بالینی خاص از جمله زردی طول کشیده ، اختلال در غذا خودن ، هیپوتونی ، بزرگی زبان ، تأخیر در بلوغ استخوانی ، و فتق ناقی تشخیص داده می شوند . شایان ذکر است که در صورت تأخیر در درمان ، صدمات نورولوژیک دائمی بروز خواهد کرد . در عین حال ممکن است علائم بالینی هیپوتیروئیدی بزرگسالی وجود داشته باشد . سایر ناهنجاری های مادرزادی بخصوص نقایص قلبی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی 4 برابر شایعتر است .(1)
به دلیل بروز عوارض عصبی شدید در هیپوتیروئیدی مادرزادی درمان نشده ، برنامه های غربالگری نوزادی روی کار آمده اند . این برنامه ها عموماً بر اساس اندازه گیری سطوح TSH یا T4 در نمونه خون گرفته شده از پاشنه نوزاد می باشد . هنگامی که تصخیص تأیید شد ، ابتدا T4 با دوز 10-15µg/kg در روز تجویز می شود و سپس دوز ارو به وسیله پایش دقیق سطوح TSH تنظیم می گردد . نیاز کودک به T4 در طول سال اول زندگی نسبتاً بالاست و معمولاً بالا بودن سطوح T4 موجود در گردش خون به منظور طبیعی نگه داشتن TSH ضروری خواهد بود . درمان زودرس با T4 موجب طبیعی ماندن سطح IQ می گردد ، اما ممکن است مواردی از نقایص عصبی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی شدید در هنگام تصخیص یا در صورت ناکافی بودن درمان مشاهده شود .(1)
هیپوتیروئیدی اتوایمیون

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه ارشد دربارهکلسترول تام

پاسخی بگذارید