پایان نامه ارشد با موضوع : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

تکه ای از متن پایان نامه :

2-8- سبک های حل تعارض

یادگیری چگونگی مقابله موثر با تعارض یکی از مهمترین گام های ایجاد روابط توانمند می باشد.  به دلیل این که حل  تعارض بسیار حیاتی می باشد ،  بسیاری از درمان گران کوشش شان را بر درک و توضیح رویکردهای سودمند و تشخیص موارد دارای پیامد منفی ،  متمرکز کرده اند .

هر سبک تعارض شامل دو هدف تا حدودی متناقض می باشد؛ نگرانی برای خود ونگرانی برای دیگری .  نگرانی برای خود به وسیله میزان پرخاشگری فرد اندازه گیری می گردد و نگرانی برای دیگری بر میزان مشارکت متمرکز می گردد.  این مدل حل تعارض ، 5 سبک را مشخص می کند ؛ سبک رقابتی[1]، سبک مشارکتی[2]، سبک تواقفی[3]،  سبک اجتنابی و سبک انعطاف پذیر (کیلمن و توماس، 1975به نقل از اولسون، 2001) .  همه 5 سبک دارای فواید و مضراتی هستند.

 

 

2-8-3- سبک توافقی

افرادی که از این سبک بهره گیری می کنند (این افراد در نقطه میانه پرخاشگری و مشارکت قرار دارند .  همان طور که در جدول آمده می باشد)  هر دو بایستی بخشی از ضرر را متحمل شوند و سهم خود را بپردازید “(ویلموت و هوکر ، 1998،  به نقل از اولسون ،  2001) .  سبک توافقی از سبک اجتنابی صریح تر می باشد ،  اما به اندازه سبک مشارکتی منجر به حل مسایل نمی گردد .  سبک توافقی نسبت به سبک مشارکتی ،  کمتر وقت گیر می باشد و گزینه تساوی را برای هر دو نفر تشویق می کند.  نقطه[1] – Competitive dtule

[2] – Collaborative style

[3] – Comoromise style

 مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

]]>