پایان نامه ارشد با موضوع : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

با اینکه مسئولیت مدنی سردفتران در فرانسه در آغاز مبتنی بر نظریه تقصیر بود و سردفتران در صورتی مسئول جبران خسارتهای وارده به اشخاص بودند که در انجام تکالیف خود مرتکب تقصیر شده باشد ولی این مبنا به تدریج تغییر کرد و از قرن نوزدهم به بعد با سخت گیری رویه قضائی در مسئولیت مدنی سردفتران, سردفتران نه تنها به خاطر خطاهای شغلی مسئول جبران خسارت شناخته شدند بلکه در مقابل هر زیانی که از اعمال حرفه انان ناشی گردد مسئول شناخته شدند.

بنابراین مسئولیت ناشی از خطر به مسئولیت ناشی از تقصیر اضافه گردید و در حال حاضر سردفتران بدون در نظر داشتن خطای ارتکابی در اکثریت موارد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از ابطال می باشند.[1]

 

بند دوم: احکام

ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به طور عام در بیان حکم مسئولیتهای خارج از قرارداد می باشد قابل اعمال بر مسئولیت سردفتر نیز می باشد.

درعین حال سالها مصوبات مختلفی نیز از مراجع ذیربط در ارتباط با مسئولیت مدنی سردفتران به تصویب رسیده .

مصوبه شماره 941-71 مورخ 26 نوامبر 1971 سردفتر را در صورتی مسئولت جبران خسارات ناشی از ابطال سند میداند که ابطال ناشی از خطای شکلی در تنظیم سند باشد.

و بالاخره بیشتر تحولات در مسولیت مدنی سردفتران توسط رویه قضائی صورت گرفته که بتدریج به سمت سخت گیری بیشتر و مسئولیت مطلق سردفتر در قبال خسارت ناشی از بطلان سند پیش رفته.

 

 

 

فصل دوّم:

احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمی

در این قسمت به احکام مسؤلیت مدنی سردفتران در قوانین موضوعه ،سابقه قانونگذاری و سیر تحول ان در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم . مطلب را در دو بخش مسؤلیت شکلی و مسؤلیت محتوایی (ماهوی )پی می گیریم و در هر بخش حقوق ایران و فرانسه را در دو بند جداگانه مورد مطالعه و تحلیل قرار میدهیم .

بخش اول: احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط از نظر شکلی در حقوق ایران و فرانسه

گفتار اول: در حقوق ایران

بدون تردید موضوعات حقوفی در هر جامعه ای متناسب با تکامل و پیشرفت ان جامعه در مقطعی از زمان زاده می شوند ، رشد میکنند و مراحل تکامل خود را طی می کنند.

 مسؤلیت مدنی سردفتران در حقوق موضوعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده ،کما اینکه آن چیز که در اولین قوانین مصوب وجود داشت با آن چیز که که بعداُ به وجودآمد و بتدریج  متحول گردید و اکنون هست و انچه که مطلوب می باشد وباید باشد  متفاوت می باشد . بنا بر این آغاز در بند یک سابقه [1] . Jean-francois pillebout et Jean yaiyre Pre.cit.p.119.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>