نقاله، ●، انبار، حفاظت، پیتر، کارگران

عمل توسط تغذیه کننده (Pin Drum Feeder) صورت می گیرد.

باگاس خام پس از ورود به دی پیترها، با چکش های دوار دستگاه برخورد کرده و پس از خرد شدن در اثر پرتاب و برخورد به دیواره سبد، ذرات ریز آن (پیت) از سبد عبور کرده و وارد یک شوت تخلیه می گردد. الیاف مواد نیز که دارای ابعاد بزرگتر می باشند، داخل سبد باقی مانده و از طریق شوت دیگری تخلیه می شوند.

باگاس های مغزگیری شده (فیبر)، توسط دو دستگاه نقاله (01-68,01-38) که در زیر شوت های خروجی دی پیترها قرار دارند، جمع آوری شده و پس از انتقال به دو نوار نقاله دیگر (01-74,01-73) به سمت انبار ذخیره سازی به رو ش ترمنتقل می شود.

دو دستگاه نوار نقاله دیگر (01-67,01-37) نیز پیت خروجی را جمع آوری کرده و توسط دو نقاله (01-70,01-69) که در خارج از سالن قرار دارند، به کارخانه خوراک دام منتقل می کنند. وزن مواد در این قسمت نیز توسط سیستم توزینی (Weighing System) که بر روی نقاله (01-70) قرار دارد ثبت می شود.

برای جلوگیری ازانتشارغباردرسالن، دو مجموعه غبارگیر (01-80,01-81) در سالن تعبیه شده است که هر مجموعه در برگیرنده یک دستگاه Bag Filter، لوله های ارتباطی و ملحقات می باشد.

3-2- انبار اضطراری

همانگونه که ذکر گردیده، چنانچه کارخانه در شرایط اضطراری قرار داشته باشد، جهت حرکت نوار نقاله دو طرفه (01-02) به نحوی تغییر خواهد کرد که مواد به سمت انبار اضطراری ظرفیت ذخیره سازی مواد را برای مدت دو روز دارا می باشد. مواد ذخیره شده باید هر چه سریعتر مورد مغزگیری قرار گیرد زیرا در صورت تاخیر در مغزگیری، مواد انبار شده کیفیت خود را از دست می دهند که این امر روی کیفیت محصول نهایی تاثیرگذار خواهد بود.

برای استفاده مجدد از مواد ذخیره شده در انبار اضطراری، یک دستگاه تغذیه کننده (Pin Drum Reclaimer 01-07) در نظر گرفته شده است که توسط لودر بارگیری می شود. مواد پس از عبور از این دستگاه، بر روی نقاله بالابرنده باگاس (01-08) ریخته شده و نهایتاً پس از عبور از دستگاه Stone Trap که برای جداسازی سنگ های داخل باگاس در نظر گرفته شده است، توسط نقاله بالا بر دیگری (01-83) به مسیر اصلی کارخانه بازگشت داده می شوند. (شکل1)

این خط از دو دستگاه نوار نقاله تشکیل شده است که در صورت بروز هرگونه توقفی در کارخانه مغزگیری و با دریافت سیگنال خطا، مسیر حرکت نوار نقاله 01-02 معکوس شده و مواد به سمت انبار هدایت خواهد شد.

– خط دی پیترها

کلیه دستگاههای دی پیتر، Power Pack و پین درام فیدرها در این خط قرار دارند. در این خط توالی روشن کردن دی پیتر ها مطرح نبوده و اپراتور قادر است هر یک از آنها را به تنهایی روشن نماید. برای روشن کردن هر دی پیتر ابتدا لازم است که Power Pack مربوط به همان دی پیتر روشن شود. پس از پنج دقیقه، روشن نمودن آن دی پیتر و پی از آن روشن نمودن پین درام فیدر مربوطه نیز امکان پذیر می شود.

توالی ذکر شده در جداول فوق به هنگام Start توسط PLC به صورت خودکار رعایت می گردد لیکن در صورت استفاده از حالت Manual نیز می بایست توالی روشن کردن تجهیزات رعایت شود.

در شرایط تست، امکان استارت کلیه تجهیزات توسط تابلوهای محلی وجود دارد. این عمل با قرار دادن سوئیچ تابلو بر روی حالت Local و فشردن کلید Start نصب شده بر روی آن امکان پذیر است.

استفاده از این تابلوها تنها در شرایط تست و بعضاً در شرایط اضطراری مجاز می باشد.

3- شرح عملکرد مجموعه

در این واحد جهت کنترل فرآیند از سیستم PLC استفاده شده است. این سیستم اپراتور را قادر می سازد که به راحتی کنترل کارخانه را در اختیار گیرد. در این سیستم ،کنترل بر روی پنج مسیر جداگانه اعمال می شود:

الف- خط دی پیتر1و2

ب- خط تغذیه

پ- خط انبار اضطراری

ت- خط بازگشت باگاس از انبار اضطراری (Reclaiming Line)

ث- دی پیترها

خط دی پیتر 1و2، شامل تمام نقاله های انتقال فیبر و پیت و سیستم های غبار گیر می باشد.

نوار نقاله های حمل مواد خام از کارخانه شکر تا سالن، نقاله های توزیع کننده باگاس خام، نقاله های جمع آوری باگاس خام اضافه و شوت دو راهه تجهیزات موجود در خط تغذیه می باشند.

خط انبار اضطراری تنها شامل نوار نقاله های 01-01و 02-01 می باشد که در شرایط اضطراری مواد ورودی را به انبار اضطراری منتقل می کنند.

خط بازگشت باگاس از انبار اضطراری نیز از مجموعه نوار نقاله ها و تجهیزات تشکیل شده است که به هنگام بازگشت مواد از انبار اضطراری به خط اصلی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

با توجه به حساسیت و اهمیت دستگاه های دی پیتر، و اینکه به هنگام روشن کردن هر دستگاه دی پیتر لرزش شدیدی به سازه اعمال می شود و روشن کردن همزمان کلیه دی پیتر ها به صورت همزمان و بدون اعمال فاصله زمانی مناسب، بسیار خطرناک می باشد، یک مستقل به عنوان خط دی پیتر در نظر گرفته شده است.

در حالت عمومی، Start کارخانه توسط اپراتور و از طریق نرم افزار PLC انجام می شود، بدین ترتیب که با حرکت دادن کلیدTab صفحه گفتگو و با فشردن دکمه Start مربوط به هر خط، خط را روشن می نماید. برای اینکه قابلیت Start کارخانه توسط نرم افزار فراهم شود می بایست کلیه سوییچ های تابلوهای محلی روی وضعیت DCS قرار گرفته باشد. نرم افزار PLC برای اپراتور این امکان را مهیا می کند که کلیه تجهیزات را به تنهایی ( با انتخاب مود Manual) و یا به صورت توالی (با انتخاب مود AUTO) روشن نماید. چنانچه عمل استارت توسط PLC و در مود AUTO صورت پذیرد، دستگاه ها با توالی مشخص شده در منطق نرم افزار روشن خواهند شد. توالی یاد شده در جداول ذیل مشاهده می گردد:

· خط دی پیترها

کلیه دستگاه های دی پیتر، Power Pack و پین درام فیدرها در این خط قرار دارند. در این خط توالی روشن کردن مطرح نبوده و اپراتور قادر است هر یک از دستگاهها را به تنهایی روشن نماید. برای روشن کردن هر دی پیتر لازم است که Power Pack مربوط به همان دی پیتر روشن شود. پس از پنج دقیقه، روشن نمودن آن دی پیتر نیز امکان پذیر می شود.

· خط انبار اضطراری

این خط از دو دستگاه نوار نقاله تشکیل شده است که در صورت بروز هر گونه توقفی رد کارخانه مغزگیری و با دریافت سیگنال خطا، مسیر حرکت نوار نقاله 01-02 معکوس شده و مواد به سمت انبار هدایت خواهد شد.

فصل سوم

وظیفه کارورز در واحد:

پس از ارائه نامه ی ارسالی از دانشگاه به دفتر مدیریت، نامه به امور اداری ارجاع داده شد که پس از معرفی به مدیریت فنی، آن مدیریت به عنوان سرپرست کارورزی معرفی گردید.

جناب آقای مهندس نورمحمدی مدیر واحد فنی واحد MDF بوده که پس از معرفی خود به آن مدیریت نامه تحویل داده شد.

بیشترین ارتباط اینجانب در واحد مربوط که کارورزی با آقای مهندس نورمحمدی مدیرت فنی، آقای مهندس فخرالدین ریاست محترم طرح و برنامه و سرپرستان تولید و فنی بوده .

امورات محوله به اینجانب علاوه بر تحقیق و بررسی و شناسایی بخش های متعدد شامل :

1. جمع آوری گزارشات مربوط به حوادث

2. بررسی قسمتهای مختلف و یادداشت برداری از نواقص موجود و اعلام به مدیریت فنی

3. ارائه پیشنهادات به مدیریت فنی جهت بهبود و برطرف نمودن نواقص

1- عنوان شغلی: کارشناس ایمنی و بهداشت کار 2- کد شناسنامه: 3- رسته: ایمنی 4- رشته: بهداشت حرفه ای یا حفاظت فنی

5- جایگاه سازمانی واحد: مدیریت کارخانه قسمت: ایمنی بخش: کارخانه

6- تعریف شغل:

این پست تحت سرپرستی مستقیم مدیر کارخانه انجام امور مربوط به نظارت بر دستورالعمل های ایمنی تهیه شده، تشکیل پرونده ایمنی واحدها، بازدید ا واحدها به منظور حصول اطمینان از رعایت ایمنی، نظارت بر نحوه استفاده از وسایل ایمنی و بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار و برآورد وسایل ایمنی مورد نیاز را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز شرکت بر عهده دارد.

7 – شرایط احراز

تحصیلات
تجربه مفید
دوره آموزشی مورد نیاز

لیسانس
سال 2

8- توانائی ها، قابلیت ها و مهارت های مورد لزوم:

● آشنایی با استاندارد مدیریت زیست محیطی

● آشنایی با استاندارد مدیریت ایمنی

عنوان شغل: کارشناس ایمنی و بهداشت کار

10- شرح وظایف جاری:

● همکاری در تنظیم برنامه عملیات اجرایی قسمت تحت سرپرستی و نظارت بر اجرای آن.

● تهیه گزارش های مربوط به شیفت های مختلف واحد ایمنی به منظور اطلاع از وقایع و برطرف کردن اشکالات احتمالی.

● انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور تدوین دستورالعمل های ایمنی و به روز نگهداشتن آنها.

● اجرای دستورالعمل های ایمنی واحدهای مختلف شرکت.

● نظارت بر تشکیل پرونده ایمنی واحدهای مختلف شرکت.

● همکاری در آموزش نکات ایمنی به کارکنان شرکت.

● بازدید از قسمت های مختلف شرکت به منظور شناسایی عوامل خطرناک و حادثه ساز و ایجاد روش های مناسب برای تقلیل آنها.

● نظارت بر نحوه استفاده از وسایل و رعایت اصول ایمنی توسط کارکنان شرکت.

● تهیه پوستر و تابلوهای ایمنی و نصب آنها در نقاط مختلف کارخانه.

● بررسی عوامل فیزیکی شیمیایی محیط کار از قبیل روشنایی، سرو صدا، حرارت، بو، گرد و غبارو غیره و تعیین استانداردهای ایمنی.

● شرکت در جلسات کمیته حفاظت و بهداشت کار.

● پیش بینی و برآورد وسایل حفاظت فردی مورد نیاز کارکنان با توجه به شرایط محیط کار آنها اقدامات لازم به منظور تهیه به موقع آنها.

● رسیدگی به امور پرسنلی کارکنان تحت سرپرستی از قبیل اضافه کاری، مرخصی، تشویق،

فصل چهارم:

وظیفه مدیریت در امر حفاظت

گفتار حفاظت از بالا شروع می شود. به طور روشن شرط اساسی موفقیت در مبارزه بر علیه حوادث در کارگاه را بیان می کند.

اگر مدیریت خود در امر پیشرفت حفاظت پیشقدم نباشد سرکارگران و مهندسین حفاظت و سایر کارکنان هرگز نمی توانند نتایج رضایت بخشی در این زمینه به دست آورند. مدیریت باید بر تمام کارکنان و محیط کار تاثیر داشته باشد.

علاقه مدیریت به امر حفاظت باید از طریق توجه به حفاظت ماشین ها و قسمت های خطرناک و تهیه ابزار مناسب و نگهداری آنها فراهم ساختن وسایل حفاظت انفرادی به مقدار کافی جهت استفاده کارگران و تشکیل سرویس های منظم نگهداری و تنظیم ابزار گردد. اگر این موارد عمل نشود کارگران احساس خواهند نمود که مدیریت به فکر تامین حفاظت نیست و بالنتیجه خود آنها نیز به این مسئله توجه نخواهند داشت.

مدیریت باید در درجه اول با توجه دقیق به موارد حفاظتی به فکر صیانت کارگران باشد و در مقابل تمام موارد یکه ممکن است باعث بوجود آمدن حوادث برای کاگران می شود و سلامتی کارگران را مختل می سازد، حساسیت شدید نشان دهد.

کارگران با این وجود احساس آرامش می کنند و با اطمینان کار می کنند و بالطبع هیچ تعللی در کار صورت نمی گیرد و اوقات کاری تلف نمی گردد و خود به خود کار بهینه تولید و بهره وری بهینه می گردد. قانون کار نیز با هدف تولید بهینه و حفظ و صیانت نیروی انسانی در ماده 91 وظایف کارفرمایان را چنین عنوان می کند:

1. تهیه وسایل حفاظتی

2. آموزش: کارفرمایان باید متناسب با نوع کار، دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی برای کارگران تدارک ببینند بروشور وسایل حفاظتی را ترجمه و به کارگران آموزش دهد.

3. نظارت: کارفرمایان باید نظارت کنند که کارگران از وسایل استحفاظی به نحو احسن استفاده کنند از روس های زیر استفاده کند.

1. شرح چند حادثه منجر به قطع عضو از بدن و جراحات به علت عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی

2. با دلیل و برهان قبولاندن مسئله فوق به نفع کارگران

3. افزایش آگاهی کارگران

4. تعریف و تحسین کردن و تشویق کارگرانی که از وسایل حفاظتی به طور مناسب استفاده می کنند.

5. تعیین جایزه برای کارگران که از وسایل حفاظتی به طور مناسب استفاده می کنند.

6. اخطار کتبی به کارگر خاطی از طریق تدوین آئین نامه انضباطی کارخانه

7. جریمه کمیته انضباطی به تایید اداره محل کار

مدیریت باید از لحاظ توجه به حوادث کارگران را مطمئن سازد و جای هیچ گونه شیبه باقی نگذارد مثلاً اگر پس از حادثه ای مدیریت تنها به گزارش اکتفا نکرده بلکه از خود کارگر مصدوم و سرکارگر با رئیس قسمت سؤالاتی کند نه تنها توجه جدی خود را به امر حفاظت نشان می دهد بلکه سرکارگران و مسئولین قسمت ها را مسئولیتی که در مورد حوادث دارند آگاه می سازد اگر حادثه شدید باشد مدیر باید با حضور در بیمارستان یا خانه کارگر علاقه مندی خود را به او نشان دهد.

در بسیاری از کشورها کارفرمایان معمولاً به طور جدی مسئولیت خود را درامور حفاظتی احساس می کنند آماده هستند هر پیشنهاد جدی را در این زمینه که بتواند حوادث را ا میان ببرد مورد بررسی قرار دهند. کارفرمایانی که به امر

]]>