نظریه ساختاری ژن ها در مورد استرس

 

۲-۱۰- نظریه یادگیری- رفتاری استرس

استرس

تجربه استرس می تونه از راه هر سه نوع یادگیری یعنی یادگیری سنتی[۵]، یادگیری عمل گر[۶] و یادگیری مشاهده ای[۷] انجام بشه. در مورد آلبرت کوچولو[۸]، همراه شدن صدای شدید با ارائه موش باعث شد که اون از موشهای سفید بترسد. باید به این نکته توجه داشت که همه افراد در موقعیتای خاصی آسیب می بینن اما هیچوقت نسبت به اون موقعیت احساس ترس نمی کنن. روان شناسا فکر می کنند که شرطی سازی سنتی در آدم سخت تر از اون هستش که تنها همراه شدن یه محرک خنثی با یه موقعیت به صورت خود کار، عکس العمل ترس رو به وجود آورد. تحقیق در مورد چگونگی به وجود اومدن ترس و استرس در آدم مشکله، چون روانشناسان نمی تونن و نباید این حالتها رو در آدما به وجود بیارن. پس یافته ها به دست اومده از راه مراجعینیه که واسه درمان یا مشاوره مراجعه کردن (تاکر- لاد،۲۰۰۰).در گذشته واسه عامل تفکر در روند شرطی سازی سنتی نقشی در نظر نمی گرفتن، اما امروزه محققان می گن که محرک شرطی باعث می شه انتظارات فرد درمورد محرک غیرشرطی برانگیخته شده و افراد واکنشای جور واجور نسبت به اون نشون بدن (پاسخهای شرطی متفاوت). با در نظر گرفتن این فرض، به گفته دیوی[۹] (۱۹۹۲) نظریه های جدید مراحل شرطی سازی شناختی رو پیشنهاد می کنن (نقل از تاکر- لاد،۲۰۰۰). مراحل شرطی سازی شناختی در شکل ۲-۱ نشون داده شده.

 

محرک شرطی            نتیجه انتظارات            معنی شناختی محرک غیر شرطی         آزمایش جواب به UCS             جواب شرطی شده

 

شکل۲-۱- اثر عوامل شناختی در شرطی سازی (تاکر-لاد،۲۰۰۰)

[۱]. nail bitting

[۲]. mannerism

[۳]. Tucker-Ladd

[۴]. Hebb

[۵]. classical

[۶]. operational

[۷]. observational

[۸]. little Albert

[۹]. Davey