دسته‌بندی نشده

مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا – پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

تکه ای از متن پایان نامه :

  • مستقیم یا غیر مستقیم منجر به آشفتگی‌های روان‌شناختی نظیر افسردگی، اضطراب،عدم توانایی شغلی و سوء مصرف مواد می‌شوند. تحقیقات لطفی، کتابی وهمکاران نشان می‌دهد رابینسون و والش (1994)، پژوهشی تحت عنوان «عوامل شناختی مؤثر بر پرهیز در بین نوجوانان سوء مصرف کننده مواد» انجام دادند و گزارش کردند که «نوجوانانی که پیوسته از مواد اعتیادآور پرهیز نموده‌اند، راهکارهای مقابله‌ای بهتر و کارا تر و خودکفایی بیشتر نسبت به دیگران داشته‌اند.
  • ورنرو اسمیت[1] (1995)، و راتر (1979)، در طی مطالعات خود دریافتند ویژگی های تاب‌آوری، که به افراد کمک می‌کند علی رغم عوامل خطرزا کارکرد مناسبی داشته باشند، این ویژگی‌ها در دختران بیشتر از پسران می باشد. آنها در طی مطالعات خود دریافتند که مردان آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به جدایی از افراد دلسوز خود در 10 سال اول زندگی دارند و دختران، نسبت به گسستگی خانوادگی مزمن و ارتباطات بین فردی متشنج از پسران،آسیب‌پذیری بالاتری دارند(اعتبار جهرمی،1389).
  • در پژوهشی که توسط گرین برگر و مک لافلین[2]( 1997)، بر روی سبک‌های دلبستگی، سبک‌های مقابله‌ای و سبک های تبیینی نوجوانان صورت گرفته می باشد گزارش گردیده می باشد، کسانی که دارای سبک دلبستگی ایمن هستند در مقابل افرادی که دارای سبک دلبستگی ناایمن هستند از سبک‌های مقابله‌ای در حل مسأله فعال و سبک‌های حمایت‌جویی بیشتری بهره گیری می‌کنند(کسیدی و شاور[3] ،1999 ).
  • رتین مایر[4] (1997)، روائی همگرایی حوزه‌های طرح‌واره‌های یانگ را با پرسشنامه فرسودگی ماسلچ مورد مطالعه قرار داد. این پرسشنامه برای سنجش اثرات منفی حوادث فشارزای زندگی تهیه شده می باشد. رتین مایر در نمونه‌ای از معلمان دبیرستان شهر کالیفرنیا، به این نتیجه رسید که دو حوزه طرح‌واره، دیگر جهت‌مندی و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، همبستگی بالایی با مقیاس خستگی مفرط هیجانی در پرسشنامه فرسودگی ماسلچ داشت(ملانوروزی،1386).
  • کوایرک و همکاران (1998)، دریافته‌اند که بیشتر مصرف کنندگان مواد، دارای راهبردهای مقابله‌های غیرانطباقی هستند.
  • در زمینۀ توجه نسبت به مصرف دارو، می‌توان به پژوهش بروک [5](2002)، پیرامون توجه دانش آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر اشاره نمود. نتایج حاصل از تحلیل آماری رگرسیون، مشخص نمود که چگونگی توجه فرد نسبت به مصرف سیگار، الکل و سایر مواد، با مصرف آنها مرتبط می باشد. یافته‌های این پژوهش نشان داد، افرادی که توجه مثبت‌تری نسبت به مصرف مواد دارند، میزان مصرف سنگین‌تری نیز از خود نشان می‌دهند.

[1]-Werner & Smith

[2]– Mc Laphin

[3]-Cassidy,j & Shaver,p.r

[4]-Rittenmyer

[5]-Brook

  مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

]]>