مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

تکه ای از متن پایان نامه :

-13-3- نظریه دلبستگی

نظریه روانشناختی دیگری که برای طلاق به کار رفته می باشد، نظریه دلبستگی می باشد. کار اصلی روی دلبستگی توسط روانپزشک انگلیسی جان بالبی در دهه 1960 انجام گردید. او دلبستگی را به عنوان یک پیوند عاطفی نزدیک میان یک طفل و مراقب اولیه اش (که معمولاً مادر می باشد) تعریف نمود (بالبی 1969، 1973، 1989) در دهه ی 1970، یک روانشناس به نام ماری اینژورث دلبستگی را به انواع مختلف طبقه بندی نمود. کودکان وابسته همراه با احساس امنیت، از مادرشان به عنوان پایگاهی برای کشف محیط بهره گیری می کنند. آنها به راحتی با مادرشان روبرو می شوند و با جدایی مختصری خیلی آشفته نمی شوند. کودکان ناایمن یا اجتناب کننده اند (آنها مشغول تعامل کمی با مادر هستند و پس از یک جدایی کوتاه مدت از تماس داشتن پرهیز می کنند) یا اینکه در یک لحظه به مادر می چسبند و سپس در لحظه ی دیگری او را به عقب می رانند (اینزورث، 1979) . اینزورث و بالبی اعتقاد داشتند که این سبک های متفاوت دلبستگی مدل های روانی متفاوتی را پرورش می دهد که در طول عمر ثابت می باشد و روی روابط بعدی تاثیر می گذارد. یک دلبستگی ایمن زمینه ی مهمی را برای روابط عاطفی ایمن در آینده فراهم می سازد.

در دهه ی 1980، مفهوم دلبستگی به روابط بزرگسالان تعمیم پیدا نمود (کازیدی و شاور، 1999، پالی، کاکس و بورچینال، 1999، ریف و سینگر 2000).

دلبستگی در بزرگسالان به یک پیوند قوی عاطفی میان دو نفر مربوط می باشد که آنها را بر می انگیزد تا به رفتاری که ارتباط شان را حفظ می کند متعهد باشند. البته تفاوت هایی میان دلبستگی بزرگسالان و اطفال هست: ارتباط ی رومانتیک بزرگسالان متقابل می باشد و شامل یک عنصر جنسی نیز می گردد، پس انگیزه ی تقرب جویی می تواند یا به دلیل کسب راحتی باشد یا به خاطر فعالیت دلبستگی می گردد و آنها را در کوشش برای ایجاد ارتباط ی نزدیک با شریک هوشیار می کند. گرچه دلبستگی ناایمن برای رشد سالم، یک عامل مخاطره آمیز می باشد، اما به یک بزرگسال امکان دهد که فقدان یک ارتباط را تحمل نماید و بدون یک ارتباط ی مهم برای یک دوره ی طولانی احساس راحتی داشته باشد.

 مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

]]>