مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی – دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

تکه ای از متن پایان نامه :

می بینند و احساس عدم اعتماد به دیگران را همراه خود دارند. دائما در این فکرند که دیگران در پی ضربه زدن  به آنان یا در حال توطئه چینی علیه آنان هستند ، همسران از این قائده مستثنا نیستند . بددلی نسبت به همسر از ویژگی هیا بارز آنان می باشد. آنان تمایل جدی به دانستن تمام ابعاد روابط همسرشان با جهان خارج دارند . نسبت به جزئی ترین گوشه های روابط همسرشان با جهان خارج دارند . نسبت به جزئی ترین گوشه های روابط همسرشان  با خانواده ، دوستان و آشنایان حساسیت جدی دارند. لذا کوشش دارند نهایت کنترل و نظارت را بر اعمال رفتار و روابط همسرشان داشته باشند و هر گونه روابط مبهم از جانب همسر می تواند باعث ایجاد احساس شدیدی از اضطراب و حتی خطر در این افراد گردد.

2-14-3- عدم بلوغ عاطفی و فکری

بلوغ عاطفی متضمن وجود بده-بستان عاطفی و قابلیت درک احساس دیگری یا همدلی می باشد  و فراتر از همه به رسمیت شناختن نیازهای دیگری و پذیرش مسئولیت برآوردن آن نیازها می باشد.

ازدواج و تشکیل خانواده به معنی پذیرش این مسئولیت برای همه عمر و قبول تامین نیازهای شریک زندگی می باشد (ستوده و بهاری ، 1386) افرادی که به بلوغ عاطفی نرسیده اند تنها در زندگی به خود فکر می کنند. هدف این افراداز ازدواج فقط طرفداری شدن می باشد ؛ بطوریکه به دنبال یک جاده یکطرفه در ازدواج هستند. به اصطلاح عامیانه آویزان شدن به شخصی به عنوان شوهر یا زن در ازدواج نه بدنبال همسر بلکه در پی میزبانی برای ارتزاق هستند (یونسی ، 1388) .

ممکن می باشد در یک ازدواج خیانتی اتفاق بیفتد اما هیچگاه نزدیکی فیزیکی یا جنسی اتفاق نیفتاده باشد . به هر حال خیانت از هر نوعی باشد باعث آسیب های عاطفی و روحی فراوانی در ازدواج می گردد و از دست دادن عشق ، از بین رفتن اعتماد ، بی توجهی و دور شدن زن وشوهر از یکدیگر اتفاق  می افتدو بعلاوه تحمل از دست دادن اعتماد و صدمه ی ناشی از احساس فریب خوردگی برای بعضی از زوج ها بیش از تحمل جنبه های جنسی خیانت ، سخت می باشد (براون 1991،اسپرینگ ،1996)

 مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

]]>