مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS)

برای مدل‌های رگرسیون خطی، روش حداقل مربعات معمولی(OLS)[1] ساده ترین و مرسوم ترین روش برآورد می باشد. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این می باشد که ضرایب مدل مقادیری اختیار کنند که مدل رگرسیون نمونه، بیشترین نزدیکی را به مشاهدات داشته باشد و به عبارت دیگر کمترین انحراف را از مشاهدات نشان دهد(یعنی مجموع مربعات پسماند به حداقل برسد).

روش OLS برای برآورد ضرایب نیاز به هیچ شرطی روی جمله اخلال ندارد اما برای آنکه ضرایب برآورد شده نااریب(بدون تورش) باشند و استنتاج آماری از طریق آنها امکان پذیر باشد، مستقر بودن فروض کلاسیک رگرسیون خطی الزامی می باشد. اگر بعد از انجام OLS، آزمون‌های آماری بر نقض یکی از فروض کلاسیک صحه بگذارند، دیگر بهره گیری از روش OLS برای برآورد شناختی پژوهش حاضر ارائه گردید، به طوریکه آغاز دلایل و مبانی تدوین فرضیه‏‌ها، فرضیه­های پژوهش و سپس مدل‏‌های آزمون  فرضیه‏‌های مزبور بیان گردید. در ادامه به شیوه‏ی محاسبه‏ی متغیر‌ها و دلایل به کار گیری متغیر‌های مزبور در مدل‌های ارائه شده پرداخته گردید. مکان و دوره‏ی زمانی پژوهش، جامعه آماری و شیوه‏ی نمونه‏گیری از دیگر موارد بیان شده در این فصل می‏باشد. در نهایت چگونگی استخراج و آماده سازی اطلاعات و آزمون ‏های آماری و معیار‌های بهره گیری شده به مقصود مقایسه‏ی مدل‏‌ها و نرم افزار‌های آماری مورد نیاز بیان گردید. با در نظر داشتن مطالبی که در خصوص آزمون­ فرضیه­‌ها و نحوه رد یا تایید آنها بیان گردید، در فصل چهارم داده­‌های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزارهای Eviews7 مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند و فرضیه­‌ها آزمون می­شوند

 

57- Generally Least Squaer

58- Lterative

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>