مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

Wait it = β0 + β1 Accruals Quality it + β2 Price it

 

3-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2

  • فرضیه ی فرعی 3-2 این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

H0: β10(بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری وجود ندارد)

H1: β10(بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست)

 

Wait it = β0 + β1 Earning Smoothness it + β2 Price it

 

3-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1

  • فرضیه ی فرعی 4-1 این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

H0: β10(بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات ارتباط معنی داری وجود ندارد)

H1: β10(بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات ارتباط معنی داری هست)

 

H0: β10(بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات ارتباط معنی داری وجود ندارد)

H1: β10(بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست)

 

Value Trade it = β0 + β1 Accruals Quality it + β2 Price it

3-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2

  • فرضیه ی فرعی 5-2 این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

H0: β10(بین هموارسازی سود و ارزش معاملات رتباط معنی داری وجود ندارد)

H1: β10(بین هموارسازی سود و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست)

 

Value Trade it = β0 + β1 Earning Smoothness it + β2 Price it

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>