دسته‌بندی نشده

مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

گردید جنبش هدفمند زنان را در راستای دست یابی به حقوق از دست رفته شان قوت بخشد و آن را از یک کنش اجتماعی محدود به خانه به واکنش در برابر سیاست‌های جاری مبدل ساخت. در این دوران، نوعی هماهنگی میان بنیادهای سنتی و نهادهای مدرن پدیدار گردید و جامعه از حالت پیرو محض فرهنگ شبه مدرن بودن بیرون آمد و زمینه تقویت هویت و خودباوری در آحاد جامعه و مانند زنان به دلیل مؤثر دیدن خویش در تعیین سرنوشت سیاسی کشور فراهم گردید.

این روند که با پیروزی انقلاب و مشروعیت بخشیدن به حضور زن در جامعه آغاز گردید و در جریان انتخابات دوم خرداد 1376 اراده خود را برای مداخله در جریان انتقال قدرت و شکل یابی ساختار قدرت سیاسی با بهره گیری از نهادهای قانونی به نمایش گذاشت. پس از آن نیازمند عقلایی شدن مدیریت اجتماعی جامعه بود. در ایران معاصر آن گاه که رویدادهای انقلاب اسلامی و حتی جنبش‌های اصلاح طلبانه دوم خرداد نتوانست تمامی انتظارها را پاسخگو باشد، نیاز به طرح جنبشی مستقل برای بازنگری حقوق زنان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و شگل گیری جنبش‌های زن مدارانه و رواج اندیشه‌های فمنیستی را در دهه 70  به بعد توجیه پذیر ساخت.

در دوران کنونی شاهد فعالیت جنبش‌های زنان بسیاری بوده ایم که فراتر از حق رأی، خواهان به رسمیت شناخته شدن ورود خود به حوزه قدرت سیاسی و در نتیجه صلاحیت دار دانسته شدن برای زمامداری و تصدی پست‌های کلیدی هم زیرا وزارت بوده‌اند و آن چیز که در این میان مؤثر واقع شده بالاتر رفتن سطح آگاهی اجتماعی زنان از وضعیت خود در مقایسه با زنان کشورهای توسعه یافته و در مقایسه با مردان در تمایل آنها به سازماندهی و اقدام جهت رفع تبعیض می باشد. مطالعات نشان داده می باشد که میزان تحصیلات زنان در میزان آگاهی آنها از وضعیت خودشان اثر زیادی داشته می باشد. تحصیلات بالاتر زنان در ایران باعث سازمان یافتگی بیشتر جنبش‌های زنان گردیده می باشد. این جنبش‌های صورت گرفته توسط زنان سعی در احقاق حقوق و انعکاس معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند. خصوصاً خواهان تشویق اذهان عمومی  در زمینه حضور زنان در جامعه، دوشادوش مردان و رسیدن زن به پست‌های کلیدی و اساسی  و داشتن سهمی‌برابر با مردان در تصمیم گیری‌های کلان و اجرایی داشته می باشد.

 

 

 

مشارکتی تغییر یافته، مشارکت سیاسی نیز رو به فزونی قرار گرفت زیرا که همان طور که قبلاً گفته گردید فرهنگ سیاسی خاستگاه مشارکت سیاسی می‌باشد.

در خصوص فرهنگ سیاسی شکل گرفته در این دوران، لازم به ذکر می باشد که هر چند قرار گرفتن دو نوع متفاوت از فرهنگ سیاسی در کنار یکدیگر(مقصود فرهنگ سیاسی تبعی و مشارکتی می باشد) سبب شده تا در ایران پس از انقلاب، در واقع دو ساخت پاتریمونیالیستی و ساختار دموکراتیک کنار هم واقع شوند که در واقع در میان این دو نوع از فرهنگ سیاسی، فرهنگ سیاسی مشارکتی در بهبود روند مشارکت سیاسی زنان در قیاس با دوران پیش مؤثر واقع شده می باشد و چالش‌های پیش روی زنان در خصوص مشارکت سیاسی آنها که موضوع فصل بعدی می‌باشد در چارچوب فرهنگ سیاسی تبعی قابل بررسی می باشد.

 

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، یکی از ویژگی‌های بارز فرهنگ سیاسی مشارکتی در دوران پس از انقلاب، این می باشد که در فضای دموکراتیک امکان حضوری فعال را برای آحاد شهروندان اعم از زن و مرد را در جامعه مهیا نمود. به همین ترتیب فضای قانونی شکل گرفته ناشی از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جهت رفع تبعیض از حقوق زنان در قیاس با مردان مؤثر واقع گردید زیرا که زن حقوقی برابر با مردان یافت و حق تصدی در پست‌های کلیدی جامعه نیز به زنان تفویض گردید. پیرو همین مسأله تغییر نگاه رهبران مذهبی به زن و تأکید آنها بر شأن و منزلت  انسانی او خود

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها

]]>