مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها – دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

مأخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

در دانشگاه آزاد، وضعیت تا حدودی متفاوت با دانشگاه و مراکز آموزش عالی می‌باشد به طوری که تعداد دانشجویان زن به غیر از در سال تحصیلی 82-1381 همواره کمتر از دانشجویان مرد می باشد. ولی به طور کلی هدف ما بررسی افزایش حضور زنان در مقاطع تحصیلی عالی نسبت به دوران قبل انقلاب می‌باشد که در آن دوران حضور زنان در مقاطع عالیه فقط به زنان طبقات بالا جامعه مربوط می‌شده و زنان عامی فرصتی برای حضور در مراکز آموزش عالی نداشتند. بدین گونه یکی از ملاکهای تأثیر گذار در روند افزایش مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب، بالا رفتن سطح تحصیلات و فزونی حضور آنان در قیاس با مردان در مراکز آموزش عالی کشور می‌باشد. همان گونه که ذکر گردید میان تحصیلات بالاتر، افزایش آگاهی سیاسی برای زنان و در نتیجه افزایش روند حضور آنان در امر سیاست ارتباط‌ای مستقیم بر قرار می باشد.

این واقعیت انکارناپذیر می باشد که در همه کوشش‌هایی که امروزه در سطح جهان برای کاهش و دفع محرومیت و ستم‌های گوناگون تاریخی زنان انجام می‌گردد، مسأله آموزش، ارتقای دانش، آگاهی زنان و در اصل توانمندسازی آنها از جایگاه مهم و برجسته‌ای برخوردار می باشد. این هدف در پرتو اندیشه انقلاب اسلامی ایران در کشور ما رو به تحقق گذاشت. در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت ارزش‌های اسلامی در جامعه، زنان تشویق به علم آموزی شدند و محیط مناسبی جهت این امر فراهم گردید. همچنین در خصوص تأثیر سیاسی دانشگاهها بر مشارکت سیاسی زنان باید گفته گردد که مانند کارکردهای دانشگاه در ارتباط با اعضای جامعه، تأثیر آگاهی دهندگی آن می‌باشد. در مورد کشور ما، در اغلب موارد، شاهد حضور توده‌ای و به دور از آگاهی زنان در عرصه‌های اجتماعی و خصوصاً سیاست بوده ایم که عموماً تحت تأثیر عقاید سنتی بوده می باشد. امروزه با خروج زنان از عرصه خصوصی و ورود آنها به عرصه‌های عمومی زیرا دانشگاه میزان آگاهی و درک آنها از مسایل مختلف به شکل قابل توجهی افزایش یافته می باشد. این مدرن انجامید. این پروژه معنایی، کوشش داشت که از شک و تردیدها و تعاریف جدید زنان از خود که اساساً ناهمسو با تعریف از خود در الگوی سنتی بود هویتی نو بسازد که بتواند شکاف میان تعریف زنان از خود، حقوق، تکالیف و باورهای آنان را پر کند. بر پایه این تحول پدیده‌ای به نام “مسئله زنان یا مسئله جنسیت” و نهضتی برای پاسخگویی به این مسئله پدیدار گردید که این نهضت همان فمنیسم یا جنبش زنان می باشد. لازم به ذکر می باشد که فمنیسم نوعی خیزش اجتماعی می باشد که نقطه عزیمت خود را رفع ستم از زنان و بهتر کردن شرایط اجتماعی زنان قرار داده می باشد. راه کار فمنیسم برای دست یابی به این امر بر سه نوع استراتژی استوار می باشد:

استراتژی برابری حقوقی، استراتژی گسترش فرهنگ فمنیستی به مثابه جای گشت فرهنگ مسلط و شیوه زندگی موجود،  استراتژی کوشش فردی برای تاٌثیر گذاری در محیط شخصی با تکیه بر کار گروهی در گروه‌های زنان.

بدین گونه انقلاب اسلامی ایران آغازگر جنبشی کالاً ملموس در جمع زنان ایرانی به ویژه بخش فرهیخته آنان گردید تا در راستای نوزایی ارج و حقوق نادیده انگاشته شده شان به فعالیت بپردازند. در ذیل مطالب فوق آغاز باید به تعریف جنبش اجتماعی زنان و اهداف آن بپردازیم سپس نگاهی گذرا به تاریخچه جنبش زنان در ایران قبل و بعد از انقلاب خواهیم داشت.

جنبش اجتماعی زنان یکی از نمونه‌های جنبش جدید اجتماعی می باشد که تأثیرات تعیین کننده و دامنه داری هم در جامعه هم در دیدگاههای نظری جامعه شناختی داشته می باشد به گونه‌ای که نمود آن را می‌توان در تغییرات گسترده و اساسی دیدگاهها، تعریف مجدد منافع و باز سازی روابط اجتماعی مشاهده نمود.

جنبش اجتماعی، عبارت می باشد از سازمانی کاملاً شکل گرفته و مشخص که به مقصود دفاع و یا گسترش

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها

]]>