مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

همین دلیل عموم نظریه پردازان و متفکران علم سیاست یکی از دلایل عدم رشد دموکراسی در کشور‌های در حال توسعه را عدم شکل گیری طبقه متوسط جدید می‌دانند. از این رو طبقه متوسط جدید، موتور محرکه تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌گردد. به طور کلی در اکثر جوامع، با پیشرفت می‌توان شاهد شکل گیری طبقه متوسط جدید باشیم. بدین معنا که هر چه جامعه‌ای پیشرفته تر باشد وزن طبقه متوسط جدید نیز بیش تر می‌گردد و همین امر فواید مختلفی به لحاظ سیاسی و اقتصادی دارد. از دید بسیاری از متفکران طبقه متوسط جدید شباهت‌هایی با طبقات بالا دارد؛ زیرا که باسواد و متمدن می باشد و از خصلت‌های شهری برخوردار می‌باشد و از طرف دیگر وجود این طبقه سبب می‌گردد که تنش‌های اجتماعی از حالت خشونت آمیز به رقابت سیاسی تبدیل گردد(غنی نژاد:1387).

در خصوص تعریف طبقه متوسط جدید، این طبقه به گروهی از جامعه اطلاق می‌گردد که در نتیجه پدیده نوسازی پا به عرصه وجود نهاده و هسته اصلی این بخش را جامعه روشنفکران تشکیل می‌دهد. از این رو طبقه متوسط جدید به گروهی اطلاق میشود که رسالت ویژه آنان تفسیر جهان برای اجتماعی می باشد که در آن زندگی می‌کنند(میلانی،127:1382).

این اصطلاح را نخستین بار جامعه شناس آلمانی به نام لدرر[1] به کار برده می باشد، وی مهم ترین ویژگی این طبقه را در شیوه حیث سیاسی تنها در این سال‌ها دستاورد‌هایی داشته می باشد. گرچه پایگاه اجتماعی این طبقه فعال سیاسی، طبقه متوسط جدید می باشد ولی ویژگی اصلی آنها نه خواسته‌های اقتصادی محض بلکه خواسته‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می باشد. هسته اصلی این نیروی سیاسی – اجتماعی را به طور کلی روشنفکران تشکیل می‌دهند(بشیریه،130:1385).

بر خلاف طبقات بالا و پایین، طبقه متوسط جدید، واجد شرایط سیاسی، ایدئولوژیکی و اقتصادی لازم برای ظهور و فعالیت به عنوان نیروی سیاسی بوده می باشد. زیرا که هم از لحاظ اقتصادی ارتباط ضعیفی با حکومت داشته‌اند و هم از نظر سیاسی احساس بیگانگی می‌کرده و از مشارکت سازمان یافته در سیاست محروم بوده‌اند( بشیریه،135:1378).

هانتینگتون[2]، خصلت‌های اساسی طبقه متوسط جدید در ایران را به توضیح زیر می‌داند:

– اعضای بخش روبه رشد این طبقه، از پذیرش مناسبات قدرت سنتی که جامعه ایران را تحت سلطه داشته، روی گردان می باشد.

–  اعضای این طبقه دارای تحصیلات عالیه می‌باشند.

– اصولاً  قدرت اعضای این طبقه از مهارت و فنونی ناشی می‌گردد که در نتیجه تحصیلات رسمی‌کسب کرده‌اند.

– اعضای طبقه متوسط جدید در سطوح مختلف با افکار غربی آشنا هستند.

– اعضای این طبقه از هر نو جزم گرایی دینی یا اطاعت کورکورانه آزاد هستند(bill,1963:100 ).

چنانچه که گفته گردید نیروی سیاسی طبقه متوسط جدید، ظهور خود را در دهه 70 به تدریج آشکار ساخت و تحولات سیاسی محسوس و نامحسوس را با خود به همراه آورده که یکی از مهم ترین آنها افزایش تأثیر زنان تحصیل کرده به عنوان عضوی از طبقه متوسط جدید، در تصمیم گیری‌ها و مشارکت سیاسی بوده می باشد. چنان چه در دوران خاتمی‌شاهد بیش ترین درصد ازمشارکت سیاسی زنان در امر سیاست بوده ایم. زنان به عنوان عضوی از این طبقه که بر خواسته از رویکرد سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب بوده‌اند، حیات خود را در دایره نخبگان جستجو می‌کردند. به همین دلیل رویکرد حاکم بر دولت خاتمی ‌به گفتمان توسعه سیاسی تبدیل گردید و بحران مشارکت و انسداد سیاسی به مهم ترین مسئله اجتماعی دولت خاتمی‌تبدیل گردید. بعد از دولت خاتمی همچنان مسئله افزایش مشارکت سیاسی آحاد شهروندان بالاخص زنان مد نظر مسئولان بوده می باشد.

امر بپردازد. در کنار این امر بسیاری از شاخص‌های مربوط به حقوق سیاسی زنان نیز رشد فزاینده‌ای 1-ldrr

Hangtintun-1

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها

]]>