مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه – پایان نامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بند دوم: وضعیت کنونی

از قرن نوزدهم به بعدتحولاتی در مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه به وجودآمد و به سمت جدیت و سخت‌‌گیری نسبت به این مسئولیّت پیش رفت در این زمینه یکی از قضات دادگاه سِن در رأی مورخ 22 آوریل 1953 آن دادگاه اعلام داشته:

«حتی خارج از هر گونه مسئولیت ناشی از وکالت، سردفتر به طور حرفه‌ای مشاور مشتریان خود می‌باشد. این امر غیر قابل انکار می باشد که شهروندانی که به دفترخانه مراجعه می‌کنند انتظار امنیّت کامل دارند، بایستی تضمین کاملی نه تنها از بابت سندی که راجع به بخشی یا کلیّه اموال خود تنظیم می‌نمایند، احساس کنند بلکه به خاطر مشورتی که سردفتر ارائه می‌دهد و زوایای مبهم موضوع را روشن می‌کند، نیز احساس امنیّت کنند. قانون و جامعه روی مجّوز سردفتری، تجربیاتش، شرافت و راستگوئیش و معلومات قضائیش برای راهنمائی مشتریان، حساب می‌کنند، سردفتران تنها نویسندگان ساده و منفعل اسناد نیستند، بلکه آنان متعهدند که مشتریان خود را از عواقب و خطراتی که سند تنظیمی ممکن می باشد ایجاد نماید، آگاه کنند»[1]

بدین ترتیب به مسئولیت مدنی سردفتر ان که تا آن زمان مبتنی بر تقصیر بود، مسئولیت مبتنی بر خطر نیز افزوده گردید، بدین معنی که سردفتران به خاطر صرف اعمال حرفه سردفتری بدون این که مرتکب تخلف یا تقصیری شده باشند در مقابل خسارات ناشی از بطلان سند در مقابل مشتریان خود مسئولیّت دارند، البته این نکته را نباید فراموش نمود که گرایش رویه قضائی به تشدید مسئولیت سردفتران به وسیله این موضوع که مسئولیت مدنی سردفتران تحت پوشش بیمه اجباری نتیجتاً اینکه مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه از نوع مسئولیّت قهری و مبتنی بر نظریّه تقصیر و خطر می باشد. اما آن چیز که که در ارتباط با مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به درج شروط ضمن عقد در اسناد تنظیمی می‌توان گفت این می باشد که گرچه مقررهّ یا حکمی به طور مستقیم بیانگر این مطلب نیست اما ایفای دو تأثیر مهم و یا انجام دو تکلیف اساسی که رویّه قضائی کشور فرانسه به عهده سردفتران قرار داده تردیدی در مسئولیت سردفتران نسبت به کنترل و مطالعه محتوایی اسناد باقی نگذاشته می باشد و از این امر نیز می‌توان نتیجه گرفت که سردفتران در حقوق فرانسه در مقابل درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی مسئولیت دارند به عبارت دقیق‌تر سردفتران در حقوق فرانسه در مقابل بطلان مطلق یا نسبی اسنادی که تنظیم می‌کنند مسئولیت دارند و چنانچه از بطلان اسناد فوق زیانی به اصحاب سند وارد گردد مسئول جبران زیان وارده می‌باشند.

این دو وظیفه یکی وظیفه «هشدار دهی و آگاهی سازی» می باشد که در مورد کلیه متخصصین و از آن جمله سر دفتران اسناد رسمی مصداق دارد و دوم وظیفه «مشاوره‌ای» که سردفتربه عهده دارد

 

الف: وظیفه آگاه سازی «هشدار دهی»

[1] – Francois Pillebout- Jean et Yaigre-Jean-Op.Cit P.119

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>