مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

کانون سردفتران و دفتر یاران مرکز در پاسخ اعلام داشته در صورتی که سردفتر عالم به فوت باشد بایستی از تنظیم سند با بهره گیری از وکالتنامه مورد سئوال امتناع نماید.[1]»

این وظیفه سردفتر از تأثیر مشاوره ای او و انتظارات اجتماعی و بی طرفی سردفتر در اسناد تنظیمی و مهمتر از همه از مفاد سوگندنامه[2] سردفتر استنباط می گردد.

بدیهی می باشد در صورتی که سردفتر نسبت به امری بی اطلاع باشد و انتظار هم نرود که بر آن امر مطلع باشد,  در آن صورت سردفتر مسئولیتی نخواهد داشت.

لازم می باشد رویه قضائی در این زمینه با صدور آراء مستدل و مستند موارد ابهام و اجمال و نقص قوانین موجود را برطرف نماید.

 

گفتار دوم: در حقوق فرانسه

سردفتران در کشور فرانسه همانند تمامی شهروندان در  مقابل زیان‌هایی که از فعالیت آن‌ها ایجاد می‌گردد مسئولیت دارند.

این مهم برگرفته از مادهّ 1382 قانون مدنی فرانسه می باشد، نکته حائز اهّمیت، تاریخچه و سیر تحویل این مسئولیت در دو قرن اخیر و مقایسه آن با آن چیز که که در حال حاضر تحت عنوان مسئولیت مدنی سردفتران جریان دارد، می‌باشد.

لذا مطالب این گفتار را نیز در دو بند ارائه می‌نمائیم که بند اول به تاریخچه و سیر تحولات این مسئولیت و بند دوم به وضعیت کنونی آن اختصاص داده شده می باشد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه در مورد : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

 

بند اول: تاریخچه

تا زمان انقلاب فرانسه و حتی در قرون وسطی سردفتران فقط در مقابل تقلّب و خطای سنگین دارای مسئولیت بودند، و بحثی از مسئولیت سردفتران در مورد اشتباهات و یا خطاهای جزئی در میان نبوده می باشد، این امر می‌توانسته در زمان خود طبیعی باشد زیرا که پدیده‌های حقوقی نیز مثل سایر درک می باشد و همچنین تحولات بعدی که بر اثر دگرگونی‌های جامعه و ورود نظریه‌های خطر، تضمین حق، تضمین گروهی و مفهومی عینی تقصیر نیز به وضوح در مسئولیت مدنی سردفتران قابل مشاهده می باشد.

تا اینکه از قرن نوزدهم به بعد تغییرات عمیقی به وسیله رویّه قضائی در مسئولیت مدنی سردفتران به وجودآمد که از آن به  «تحول رویه قضائی»[3] تعبیر شده می باشد که در بند دوم این گفتار به این مطلب می‌پردازیم.

[1] – سلیمی نائینی- علیرضا و زینت رجبی -مجموع نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضائی به انضمام آراء کمیسیون وحد رویه کانون سردفتران و دفتر یاران – شماره 590- چاپ اول سال 1392- ناشر- کلک سیمین ص383

[2] . متن سوگند نامه سردفتران اسناد رسمی: (اینجانب امضا کننده ذیل خداوند را شاهده اعمال خود گرفته و سوگند یاد می کنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده و در کمال بی طرفی و پاکدامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدم نمایم. م.7 آئین نامه ق.د.ا.ر.و.ک

[3] – Evolution de la Jurisprudence

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

مطلب مرتبط با این موضوع :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه - دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل