مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه – پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

شاید قضاوت در مورد مثالهای فوق کمی آسان باشد اما آن چیز که در حال حاضر در رویّه سردفتران اسناد رسمی و مشتریانشان خصوصاً بانکها و ادارات دولتی رایج و مرسوم می باشد این می باشد که این اشخاص متن از پیش تهیه شده خود را که گاهی اوقات در چند صفحه می باشد جهت تنظیم سند به سردفتر ارائه و نامبرده را از هرگونه تغییر و تبدیل حتی تغییر سیاق جملات و عبارات منع می کنند. آیا در این موارد چنانچه شروط و یا عباراتی در سند قید شده باشد که باطل و یا موجب بطلان مثال دیگر اینکه «الف» به دفترخانه مراجعه و نسبت به امری مثلاً انتقال یک واحد آپارتمان مشخص به «ب» وکالت اعطاء می‌نماید، الف فوت می‌نماید و سردفتر به واسطه مراجعه ورثه و یا اطلاع شخصی از موضوع مطلع می باشد، «ب» «وکیل»  وکالتنامه به سردفتر مراجعه و تقاضای تنظیم سند انتقال آپارتمان مورد وکالت را می‌نماید، حال سئوال این می باشد که آیا سردفتری که شخصاً و یا از طریق دیگر از موضوع مطلع می باشد، چنانچه نسبت به تنظیم سند انتقال بر مبنای وکالت مزبور اقدام نماید مسئولیت دارد  یا خیر؟

آن چیز که در پاسخ به سئوالات فوق و سئوالاتی از این قبیل می‌توان گفت این می باشد که بایستی بین دو مورد تفکیک قائل گردید، مورد اوّل هنگامی می باشد که مفسده موجود در تنظیم سند ناشی از تعارض و بر خورد با حقوق اشخاص و از نوع قواعد تکمیلی می باشد و یا احتمال وجود فرض‌های دیگری که توجیه کننده تنظیم سند می باشد، وجود داشته باشد، در این صورت نمی‌توان از سردفتر به خاطر تنظیم سند- ایراد گرفت و وظیفه سردفتر در این خصوص در حد تذکر و هشدار و گوشزد کرددن مسئولیت به متقاضی تنظیم سند می باشد مثل آن چیز که که در مثال اول مطرح می باشد زیرا ممکن می باشد حسن که متقاضی تنظیم سند انتقال می باشد ادعا کند با علی به توافق رسیده و در این زمینه تعارض منافعی وجود ندارد.

به عبارت دیگر نمی‌توان از سر دفتر انتظار داشت جلوی همه تخلفات و ناروائی‌‌های احتمالی را بگیرد و افراد دیگر از مسئولیت مبرا باشند.

مورد دوم هنگامی می باشد که مفسده موجود در سند در تعارض با قوانین امری، باشد و یا احتمالات دیگری که توجیه کننده تنظیم سند باشد وجود نداشته باشد مثل فوت موکل و اطلاع سردفتر از آن، در این صورت سردفتر بایستی از تنظیم سند خود داری نماید والا مواجه با مسئولیت انضباطی و مدنی و حتی شاید مسئولیت کیفری خواهد گردید.

به نظر نگارنده موارد زیر را به عنوان نتیجه می توان در این مبحث عنوان نمود:

1- مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به خسارات وارده به اشخاص که در نتیجه نقض قواعد و مقرّرات شکلی تنظیم سند باشد، مطلق و غیر قابل خدشه و بحث می باشد . البته نقض کدامیک از قواعد شکلی موجب بطلان سند و کدامیک باعث بطلان نیست نیاز به تفصیل و تشریح دارد.

2- در مورد قواعد و مقرّرات ماهوی بایستی قائل به تفکیک گردید:

الف: یک دسته از قوانین ماهوی در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و به عبارت دیگر آمره هستند که سردفتر نسبت به نقض این گونه مقرّرات و ایراد خسارت به طرفین سند

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>