محيط سايبر//پایان نامه ادله دیجیتالی

محيط سايبر يا سايبر سپيس1

1-1-3-1تعریف لغوی:از لحاظ لغوي در فرهنگهاي مختلف «Cyber» به معني – مجازي ، غيرملموس و متضاد لغت انگليسي Virtual(واقعی) است.

1-1-3-2-تعریف اصطلاحی:در اصطلاح از سايبر سپيس تعاریف گوناگونی ارائه شده است. در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می نماییم؛2

1- «سايبر سپيس» مجموعه بهم پيوسته موجودات زنده از طريق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافياي عيني است.3

2- سايبر سپيس فضا و اجتماع شكل گرفته توسط رایانه، شبكه هاي رایانه ای و كاربران است.به عبارتي

يك دنياي مجازي كه كاربران اينترنت وقتي Online41 هستند موجوديت پيدا مي‌كند25

3- «سايبر سپيس» جايي است كه شما هنگاميكه با تلفن صحبت مي كنيد هستيد36

4- «سايبر سپيس» يك ناحيه «واقعي» است. فعاليتهايي در اين فضا اتفاق مي افتد از جمله تبادل اطلاعات و راههايي براي تجمع اطلاعات (مثل گردهمايي خبري …)47

با توجه به تعاریف فوق مي توان سايبر سپيس را چنين تعريف نمود : «محيطي است مجازي و غيرملموس، موجود در فضاي شبكه هاي بين المللي (اين شبكه ها از طريق شاهراهاي اطلاعاتي مثل اينترنت بهم وصل هستند) كه در اين محيط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، كشورها و بطور كلي هر آنچه در كره خاكي بصورت فيزيكي و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصوير، صوت، اسناد) در يك فضاي مجازي به شكل ديجيتالي وجود داشته و قابل استفاده و دسترس استفاده كنندگان و كاربران مي باشند و با رایانه، اجزاء آن و شبكه هاي بين المللي بهم مرتبط مي­باشد.»5[1]بنابراین،در سایبر سپیس محدوده فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کارو حتی مرزهای یک کشور محدود نبوده و براین اساس هر کاربر می تواند با کمترین هزینه در هر زمان و یا مکان با سایر مردم در هر نقطه ای از جهان ملاقات کند و هر اطلاعی را با هر کمیت و کیفیت مبادله کند ،بدون اینکه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.

محيط سايبر هر دو حوزه صحنه هاي وقوع جرم در دنياي واقعي و صحنه هاي وقوع جرم در محيط صرف ديجيتال را دربر مي گيرد. در صورتي كه جرم در دنياي فيزيكي به وقوع بپيوندد و كامپيوتري كه دسترسي به شبكه دارد در صحنه وقوع جرم باشد؛ بازرسان بايد از كامپيوتر و شبكه مربوط جهت يافتن ادله ديجيتال بازرسي و تحقيق به عمل آورند. براي مثال در صورتي كه جرم موردنظر در ابتدا در محيط شبكه مشاهده يا ضبط شده، بازرسان موظفند تمامي ادله ديجيتال مربوطه را كه بر روي شبكه موجود است جمع آوري نموده و در صورت امكان موقعيت فيزيكي كامپيوترهاي اوليه را كه در جريان موضوع قرار داشتند مشخص نموده و با آنها به مثابه صحنه ارتكاب جرم رفتار كرده و در صورت لزوم حكم بازرسي دريافت و ادله فيزيكي و ديجيتال را جمع‌آوري نمايند1[2]

1- Cyber Space.

2– برخی معتقدند که اگر چه «فضای سایبر» اصطلاحی نسبتا جدید است،اما مفهوم آن جدید نیست و پیدایش  این مفهوم همزمان با اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سال 1876 بوده است.ر.ک:جینا دی آنجلیلز،جرایم سایبر،مترجمانحافظی سعید وخرم آبادی عبدالصمد1383 (تهران:دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی ،)، ص 7.

3- http/searchwebservices.techtarget.com / definition.[1386/1/19]

1– براي وصل شدن به شبكه و اصطلاحاً Online بودن نياز به كامپيوتر، مودم و خط تلفن يا خطوط مخابراتي ديگر اعم از ارتباط فيزيكي و غيرفيزيكي دارد. رايج ترين خطوط مخابراتي فيزيكي شامل DSL (لايزر لاين) و XDSL (لايزر لاين پيشرفته) و ISDN (خطوط مخابراتي اروپا) و Optical fibre  يا فيبر نوري مي باشد. وصل شدن به شبكه بين المللي از طريق خطوط فوق و خطوط تلفن بصورت online غيرمستقيم مي باشد (در ايران غالباً به همين صورت مي باشد) در online مستقيم به صورت (International connection point) ICP يا نقطه تماس بين‌المللي از طريق ماهواره و بصورت نصب بشقابهاي ماهواره اي فرستنده و گيرنده صورت مي گيرد. لازم به ذكر است در ايران مجوز نصب ماهواره اي بصورت موردي بوده و به هر شخصي اين مجوز داده نمي شود و اكثر مجوزهاي صادره به شركتها و نهادهاي دولتي و علمي و دانشگاهي بوده است.

2– http/www.Atis.Org.tg2k /-cyberspace.html.[1385/9/15]

3– john perny Borlow.

4– On The Linguistic Nature Of A / Becspace And Virtual Communities.

5–  بطور كلي براي وارد شدن به فضاهای مجازی نظیر اينترنت ، نياز به تجهيزات داریم. این تجهیزات عبارتند از: كامپيوتر، Modem5،در دسترس داشتن فضا یا شبکه های مجازی بین اللملی و سرانجام،وصل بودن به شبكه یا فضای بين المللي (Online)بنابراین براي آنكه شخص (كاربر) وارد سايبر از طريق شبكه اينترنتي شود بايد پس از فراهم نمودن تجهيزات اوليه (كامپيوتر، مودم، خطوط مخابراتي) به شبكه وصل شده (Online) و پس از آن آدرس و سايت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسي و يا اقدامات در آن بپردازد.

1- برای مطالعه بیشتر ر.ک:بیگیابراهیم حسن،1384 ،حقوق و امنیت در فضای سایبر(تهران:موسسه ابرار معاصر)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری