عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان – دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

جمع کل 212 100  

 

 

 

4- 2- 11- نوع مالکیت تلمبار

سر اساس جدول 4-11، نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که 6/90 درصد نوغانداران مورد مطالعه با بیشترین فراوانی عملیات پرورش کرم ابریشم را در تلمبارهای شخصی انجام داده‌اند و 2/4 درصد آنان با کمترین فراوانی این کار را در تلمبارهای اجاره‌ای انجام داده‌اند.

 

جدول 4- 11- نوع مالکیت تلمبار

نوع مالکیت فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر
شخصی 192 6/90 7/68
اجاره‌ای 11 2/5 2/23
مشترک 9 2/4  
جمع کل 212 100  

 

4- 2- 12- مساحت تلمبار

نتایج پژوهش در جدول 4-12 نشان می‌دهد که 5/57 درصد تلمبارهای مورد مطالعه با مساحتی کمتر از 50 متر مربع بیشترین فراوانی را داشته می باشد و فراوانی تلمبارهای با مساحت بیش از 100 متر مربع از کمترین فراوانی (1/16 درصد) برخوردار بوده‌اند.

 

جدول 4- 12- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب مساحت تلمبار

 

4- 27- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری طی سال‌های 88 تا 91

شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری طی سال‌های 88 تا91 فراوانی درصد فراوانی
بلی 161 9/75
خیر 51 1/24
جمع 212 100

 

4- 2- 28- مناسب بودن اطلاعات مروجان برای نوغاندار

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه ارشد با موضوع : مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

جدول 4-28 نشان می‌دهد 8/41درصد از نوغانداران اطلاعات مروجان را برای نوغاندار به میزان زیاد مناسب می‌دانستند در حالی که 6/21درصد نیز آن را کم اعلام نمودند.

جمع 212 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- 2- 30- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های 88 تا90

جدول 4-30 نشان می‌دهد6/48 درصد از نوغانداران اعلام داشتند که در سال‌های 88 تا 90 نهال اصلاح شده توت دریافت نموده‌اند.

 

4- 30- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های 88 تا90

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان