عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

طبق نتایج بدست آمده و همانگونه که در جدول 4-36 مشاهده می‌گردد، 2/39 درصد نوغانداران معتقدند درآمد حاصل از پرورش کرم ابریشم زیاد می باشد در حالیکه 7/34 درصد کشاورزان غیرنوغاندار تفاوتی میان درآمد حاصل از این فعالیت و درآمد سایر فعالیت‌های کشاورزی قائل نیستند. درعوض 6/6 درصد نوغانداران درآمد نوغانداری را خیلی کم میدانند. 3/2 درصد کشاورزان غیرنوغاندار نیز بر این عقیده‌اند که پرورش کرم ابریشم درآمد خیلی زیادی دارد.

 

جدول 4- 36- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب درآمدزایی نوغانداری

  نوغاندار غیر نوغاندار
دیدگاه درآمدزایی نوغانداری فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
خیلی زیاد می باشد 26 3/12 4 3/2
زیاد می باشد 83 2/39 47 2/27
تفاوت چندانی با سایر درآمدها ندارد 50 6/23 60 7/34
کم می باشد 39 4/18 50 9/28
خیلی کم می باشد 14 6/6 12 9/6
جمع 212 100 173 100

 

 

 

4- 2- 37- میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی

جدول 4- 38- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با امکانات  نوغانداری

  نوغاندار     غیرنوغاندار  
میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با امکانات نوغانداری فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر
خیلی زیاد 10 7/4 8/4 13 5/7 8/7
زیاد 77 3/36 7/36 51 5/29 5/30
مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با موضوع : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان